Kyndby kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavler for Jep Ravensberg og Elne Krag

 

 

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

?

Oldefar – MMF

 Moltke

Mor – M

N.N. Moltke

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

N.N. Moltke

 

Oldefar – MFF

Kvinde

Elne Albrechtsdatter

Krag

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

?

Oldefar – FMF

 Krag

Far – F

Albrecht Hemmingsen (Krag)

Af Kindby

Levede 1429

 

Oldemor – FFM

?

 

 

Farfar – FF

Hemming Jensen

Af Kindby

Nævnt 1401

Oldefar – FFF

Jens Nielsen

Af Kindby

Nævnt 1364

Gift 2. gang med

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

Oldefar – MMF

 

 ?

Mor – M

N.N.

(Våben: Kronet fugl)

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

Oldefar – MFF

 

Mand

Jep Jensen Ravensberg

Til Kindby

+1481

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

?

Oldefar – FMF

 Ravensberg

Far – F

Jens Jepsen (Ravensberg)

Nævnt 1422

 

Oldemor – FFM

?

Gift 1. gang med

Sidsel Bølle

 

Farfar – FF

Jep Nielsen

I Vognserup

Nævnt 1384

Oldefar – FFF

Niels Jensen

I Uglerup

Nævnt 1345

 

 

  

 

 

Kyndby kirke, Sjælland.

 

Gravsten over Jep Ravensberg og Elne Krag

 

      

 

Jep Jensen Ravensberg til Kindby var høvedsmand

på Haraldsborg og Ravnsborg.

1471 var han rigsråd.

Med Sidsel Bølle fik han 3 børn.

Med Elne Krag fik han 2 børn.

 

 

 

 

Stenen er så nedslidt, at man kun kan se 2 våbens omrids.

Også i 1765, da Søren Abildgaard tegnede den, var den

slidt, da det ene våben er tomt.