Kværndrup kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Laurids Brockenhuus

 

Gift 1571 med

Karen Pedersdatter

Skram

1544-1625

2 sønner:

Frans 7 år + 1580

Frans 1 år +1587

 

 Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Tipoldefar

Knud Henrirksen

Til Restrup

+1467

 

 Bille

Mormor

Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

 Tinhuus

Mor

Anne Lauridsdatter

Tinhuus

+1565

 

 Bild

Tipoldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

 

 

  Friis

Oldemor

Margrethe Henriksd.

Friis

Enke 1481

Tipoldefar

Henrik Friis

+1454

 

 

Morfar

Laurids Skinkel/Tinhuus

Til Egeskov

+1533

 Bjørn

Tipoldemor

Ellen Jensdatter

(Bjørn)

 

 

 

Oldefar

Morten Skinkel/Tinhuus

Til Rolfsted

+1480

Tipoldefar

Otto Skinkel

Landsdommer

Nævnt 1430

Navn

Laurids Brockenhuus

Til Bramstrup m.m.

1552-1604

 

 

 Bagge

Tipoldemor

Anne Jensdatter

Bagge eller

Seefeld

 

 

 Munk

Oldemor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

Tipoldefar

Jens Madsen Munk

+1501

 

 Lykke

Farmor

Karen Hansdatter

Lykke

+1562

 Bild

Tipoldemor

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Enke 1461

 

 

 

Oldefar

Hans Lykke

Til Havnø

Levede 1505

Tipoldefar

Peder Lykke

Til Stadsgård

Nævnt 1444

 Brockenhuus

Far

Frands Brockenhuus

Til Bramstrup m.m.

1518-1569

 

 Urne

Tipoldemor

Margrethe Jørgensd.

Urne

Enke 1505

 

 

  Reventlow

Oldemor

Gese Knudsdatter Reventlow

+før 1503

Tipoldefar

Knud Reventlow

Til Søbo

Nævnt 1489

 

 

Farfar

Mikkel Brockenhuus

Til Bramstrup

+1555

 Bild

Tipoldemor

Tove Jacobsdatter

Bild

 

 

 

Oldefar

Peder Brockenhuus

Til Volderslevgård

Levede 1505

Tipoldefar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnt 1466

 

 

 

Kværndrup kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Karen Skram

 

Gift 1571 med

Laurids Brockenhuus

Til Bramstrup

1552-1604

 

 

 Present

Tipoldemor

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

 

 Thott

Oldemor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

Tipoldefar

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

 

  Rosenkrantz

Mormor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 

Oldefar

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1516

Tipoldefar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1503

 Krabbe

Mor

Elsebe Tygesdatter

Krabbe

1514-1578

 

 Kabel

Tipoldemor

Anna Nielsdatter

Kabel

 

 

 Lunge

Oldemor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1486

 

 

Morfar

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

 Glob

Tipoldemor

Karen Mogensdatter

Glob

 

 

 

Oldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

Tipoldefar

Morten Krabbe

Til Bustrup

+1483

Navn

Karen Pedersdatter

Skram

1544-1625

 

 

 Knob

Tipoldemor

Sidsel Folmersdatter

Knob

 

 

 Urne

Oldemor

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Enke 1505

Tipoldefar

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke

+1480

 

 Reventlow

Farmor

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1519

 Moltke

Tipoldemor

Alhed Moltke

 

 

 

Oldefar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1492

Tipoldefar

Joakim Henriksen

Til Søbo

1429-1460

 Skram

Far

Peder Skram

Til Urup

1491-1581

 

  Panter

Tipoldemor

Johanne Andersdatter

Panter ”Sappi”

+1479

 

 

 Banner

Oldemor

Anne Nielsdatter

Banner

Levede 1473

Tipoldefar

Niels Eriksen (Banner)

Til Vinstrup

+1447

 

 

Farfar

Christiern Skram

Til Urup

+1519

  Raasted

Tipoldemor

Kirsten Jespersdatter

Raasted

Nævnt 1388

 

 

 

Oldefar

Peder Skram

Til Voldbjerg

+1473

Tipoldefar

Christiern Skram

Til Mattrup

Ridder 1399

 

 

 

Kværndrup kirke, Fyn.

 

 Gravsten over Laurids Brockenhuus og Karen Skram

 

 

Laurids Brockenhuus til Bramstrup, Egeskov og Nybøllegård

studerede ved Københavns Universitet.

Han deltog i Syvårskrigen. 1570-71 var han hofsinde.

1571 dræbte han en kvinde i København og måtte bøde med 10.000 dr.

1577 var han fadder ved Christians 4´ dåb.

1579-1601 var han lensmand på Nyborg og Tranekær.

Samtidig var han stiftslensmand i Fyn.

Med Karen Skram fik han 7 børn, hvoraf 2 sønner døde som små.

 

 

 

Laurids Brockenhuus og Karen Skram. Nærbilleder

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

  

Venstre side. Våben for Laurids Brockenhuus: Brockenhuus, Tinhuus, Lykke, Bille,

Reventlow, Friis (3 egern), Munk (vinranke), Gyldenstierne, Bild, Hardenberg,

Bild, Lunge, Urne, Bild, Bagge, Skinkel.

 

Eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er Hardenberg,

der burde have været et Bjørn-våben (MFFM).

 

Højre side. Våben for Karen Skram: Skram, Krabbe, Reventlow, Rosenkrantz,

Banner, Lunge, Urne, Thott, Raasted, Glob (skaktern), Moltke, Gyldenstierne,

Panter, Kabel, Knob (Kalf), Present.

 

Der er overensstemmelse med Adelsårbogen.