Kværndrup kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Jakob Ulfeld

 

Gift 1562 med

Anne Jakobsdatter

Flemming

1544-1570

 

 

 Hvide

Tipoldemor

Inger Andersdatter

(Hvide)

 

 

 Flemming

Oldemor

Berete Joachimsdatter

Flemming

Enke 1494

Tipoldefar

Joachim Flemming

Til Knudstrup

+1458

 

 Rønnow

Mormor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

+1543

 Siggem

Tipoldemor

Margrethe Henriksd.

Siggem

Nævnt 1413

 

 

 

Oldefar

Corfitz Rønnow

Til Fårevejle

+1490

Tipoldefar

Tønne Rønnow

Høvedsmand

+1422 (Tønder)

 Hardenberg

Mor

Anne Eriksdatter

Hardenberg

+1564

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Tale Nielsdatter

Rosenkrantz

 

 

 Tinhuus

Oldemor

Mette Bertelsdatter

(Tinhuus)

Levede 1500

Tipoldefar

Bertel Tegnhuse

Nævnt 1485

 

 

Morfar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

 Present

Tipoldemor

Mette Pedersdatter

(Present)

+1475

 

 

 

Oldefar

Joachim Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1475

Tipoldefar

Eler Hardenberg

Nævnt 1472

Navn

Jakob Ulfeld

Til Selsø

1535-1593

 

 

 Limbek

Tipoldemor

?

 

 

 Lykke

Oldemor

Mette Lykke

 

(Kan ikke verificeres)

Tipoldefar

?

 

 Bøistrup

Farmor

Kirsten Ottesdatter

Bøistrup

Nævnt 1507

 Kalf

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Otte Bøistrup

Til Ingsgård

Nævnt 1459

Tipoldefar

Niels Bøistrup

 Ulfeld

Far

Knud Ebbesen Ulfeld

Til Kogsbølle

+1540

 

 Saltensee

Tipoldemor

Ellen Saltensee

 

 

 

  Sverin

Oldemor

Mette Palnesdatter

Sverin

+1485

Tipoldefar

Palle Sverin

 

 

Farfar

Ebbe Andersen (Ulfeld)

Til Kogsbølle

+1502

 Abildgård

Tipoldemor

Anne Abildgård

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

 

Oldefar

Anders Eriksen (Ulfeld)

Til Kogsbølle

+1456

Tipoldefar

Erik Andersen

Til Kogsbølle

+1420

 

 

 

 

Kværndrup kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Anne Flemming

 

Gift 1562 med

Jakob Ulfeld

Til Selsø

1535-1593

 

 

 Kabel

Tipoldemor

Anna Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1469

 

 

 Lunge

Oldemor

Elsebe Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 Krabbe

Mormor

Dorthe Mogensdatter

Krabbe

 Glob

Tipoldemor

Karen Mogensdatter

Glob

Levede 1462

 

 

 

Oldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

Tipoldefar

Morten Krabbe

Til Bustrup

+1483

 Juel

Mor

Maren Mogensdatter

Juel

+1592

 

 Lilliesparre

Tipoldemor

Karen Olufsdatter

(Lilliesparre)

Af Øland

 

 

 Spend

Oldemor

Ellen Mogensdatter

Spend

Tipoldefar

Mogens Spend

Til Udstrup

 

 

Morfar

Mogens Pallesen Juel

Til Udstrup

Nævnt 1543

 Hvas

Tipoldemor

Mette lauridsdatter

Hvas

 

 

 

Oldefar

Palle Juel

Til Øgelstrup

+1485

Tipoldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup

+1468

Navn

Anne Jakobsdatter

Flemming

1544-1570

 

 

 Rønnow

Tipoldemor

Beate Nicolausdatter

Rønnow

Enke 1454

 

 

 Moltke

Oldemor

Johanne Evertsdatter

Moltke

Tipoldefar

Evert Moltke

Af Bavelse

+1454

 

 Thott

Farmor

Anne Eriksdatter

(Thott)

Levede 1528

  Winstorp

Tipoldemor

Merete Bengtsdatter

Winstorp

+1481

 

 

 

Oldefar

Erik Ågesen Thott

Til Bavelse

+1494

Tipoldefar

Åge Axelsen

Til Hjulebjerg

+1477

 Flemming

Far

Jakob Flemming

 Til Bavelse

+1544

 

 Krumpen

Tipoldemor

?

 

 

 Rantzau

Oldemor

Karen Eilersdatter

(Rantzau)

Nævnt 1458

Tipoldefar

Eiler Rantzau

Nævnt 1419

 

 

Farfar

Hermann Flemming

Til Knudstrup

+1509

 Skarpenberg

Tipoldemor

Inger Henningsdatter

Skarpenberg

 

 

 

Oldefar

Joachim Flemming

Til Knudstrup

+1458

Tipoldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup

Nævnt 1407

 

 

 

Kværndrup kirke, Fyn.

 

Gravsten over Jakob Ulfeld og Anne Flemming

 

 

Jakob Ulfeld til Selsø og Kogsbølle studerede i Wittenberg.

1556-62 var han hofjunker.

1564 var han løjtnant i flåden og deltog i slaget ved Øland.

Han var krigskommisær i Skåne under Daniel Rantzau.

1566 kom han i rigsrådet, men faldt i unåde.

1570 blev han igen optaget i rigsrådet og blev forlenet med Dalum Kloster.

1573 var han sendebud til Preussen og Sverige.

1578-79 var han i Moskva, men da missionen faldt uheldigt ud,

blev han igen udstødt og rigsrådet og mistede sit len.

Han trak sig tilbage til Kogsbølle, som han ombyggede og navngav Ulfeldtsholm.

Han skrev om sin Ruslandsfærd og udgav en Danmarkshistorie (1533-1559)

Med Anne Flemming fik han 4 børn.

 

 

 

 

Jakob Ulfeld og Anne Flemming. Nærbillede

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

   

 

Venstre side. Våben for Jakob Ulfeld: Ulfeld, Hardenberg, Bøistrup, Rønnow,

Sverin, Tinhuus, Lykke (vinranke), Flemming, Abildgård, Present,

Knob/Kalf, Siggem, Krumpen, Hvide, Limbek, Rosenkrantz.

 

I forhold til Adelsårbogen har stenen erstattet Saltensee (FFMM) med Krumpen.

og udfylder de 2 tomme felter med Knob/Kalf og Limbek?

 

Højre side. Våben for Anne Flemming: Flemming, Juel, 7 ødelagte våben,

Hvas, Krumpen, Glob (skaktern), Winstorp, Fasti, Rønnow, Brahe.

 

Stenen erstatter Adelsårbogens Lilliesparre og Kabel med Fasti og Brahe.

På det tomme felt har den et Krumpen-våben.

 

 

 

 

 

Gravsten over Knud Ebbesen Ulfeld og Anne Hardenberg

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

      

 

Knud Ebbesen Ulfeld til Kogsbølle var 1509 hofsinde.

1530 fik han Gjorslev Slot i forlening.

Han forseglede 1536 Recessen.

Med Anne Hardenberg fik han 5 børn.

 

 

 

 

Gravsten over Ebbe Andersen Ulfeld og Kirsten Bøistrup

 

       

 

Ebbe Andersen Ulfeld til Kogsbølle udstedte 1468 med andre adelsmænd

på Fyns Landsting vidnesbyrd om Christian 1´s regering.

1482 var man lensmand på Kærstrup og havde Oregård i Pant.

1487 beseglede han hyldingen af Kong Hans.

Med Kirsten Bøistrup fik han 2 sønner.

 

 

 

 

 

Gravsten over Anders Eriksen Ulfeld og Mette Sverin

 

   

 

Anders Eriksen (Ulfeld) til Kogsbølle var 1439 måske kongens køgemester.

Med Beate von Strahlendorff og Mette Sverin fik han 6 børn.

 

 

 

Tegninger af Søren Abildgard

 

       

 

 Anders Eriksen Ulfeld                               Mette Sverin

 

 

 

Forsvunden gravsten i Københavns Domkirke

 

over Corfitz Ulfeld

 

Tegning i Resens Atlas (1677)

 

 

Corfitz Ulfeld (1520-1563) var broder til Jakob Ulfeld.

Han tjente først kirken som kannik i Roskilde.

1546 var han regnskabsprovst i Thyholm.

Han blev sekretær i Danske Kancelli og fik

herefter flere forleningen. 1559 blev han rigsråd.

Han var ugift.