Kværndrup kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Frands Brockenhuus

 

Gift 1545 med

Anne Lauridsdatter

Tinhuus

+1565

 

 

 Munk

Tipoldemor

?

 

 

 Bagge

Oldemor

Anne Jensdatter

Bagge eller

Seefeld

Tipoldefar

Jens Bagge

 

 Munk

Mormor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 Udsøn

Tipoldemor

Karen Jensdatter

(Udsøn)

 

 

 

Oldefar

Jens Madsen Munk

+1501

Tipoldefar

Mads Jensen

Til Visborg

Nævnt 1442

 Lykke

Mor

Karen Hansdatter

Lykke

+1562

 

 Hvide

Tipoldemor

Tove Andersdatter

(Hvide)

+1452

 

 

 Bild

Oldemor

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Enke 1461

Tipoldefar

Niels Tuesen (Bild)

Til Skovsbo

+1410

 

 

Morfar

Hans Lykke

Til Havnø

Levede 1505

 Lykke

Tipoldemor

Birgitte Pedersdatter

Lykke

 

 

 

Oldefar

Peder Lykke

Til Stadsgård

Nævnt 1444

Tipoldefar

Erik Jensen (Munk)

Af Stadsgård

Levede 1409

Navn

Frands Brockenhuus

Til Bramstrup

1518-1569

 

 

 Knob

Tipoldemor

Sidsel Folmersdatter

Knob

 

 

 Urne

Oldemor

Margrethe Jørgensd.

Urne

Enke 1505

Tipoldefar

Store Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

 

  Reventlow

Farmor

Gese Knudsdatter Reventlow

+før 1503

 Moltke

Tipoldemor

Alhed Evertsdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar

Knud Reventlow

Til Søbo

Nævnt 1489

Tipoldefar

Joachim Henriksen

Til Søbo m.m.

+1460

 Brockenhuus

Far

Mikkel Brockenhuus

Til Bramstrup

+1555

 

 Lindenov

Tipoldemor

N.N. Lindenov

 

 

 Bild

Oldemor

Tove Jacobsdatter

Bild

Tipoldefar

Jacob Ottesen Bild

Til Hesselager m.m.

Nævnt 1407

 

 

Farfar

Peder Brockenhuus

Til Volderslevgård

Levede 1505

 Ahlefelft

Tipoldemor

Anne von Ahlefeldt

 

 

 

Oldefar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnt 1466

Tipoldefar

Gotschalck Brockenhuus

Nævnt 1405

 

 

 

Kværndrup kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Anne Tinhuus 

 

Gift 1545 med

Frands Brockenhuus

Til Bramstrup

1518-1569

 

 

 Barsebek

Tipoldemor

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 

 Skinkel

Oldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

 

Gyldenstierne

Mormor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

 

Oldefar

Knud Henrirksen

Til Restrup

+1467

Tipoldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

1380-1456

 Bille

Mor

Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

 

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 

 

Morfar

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

 Galen

Tipoldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup

+1442

Navn

Anne Lauridsdatter

Tinhuus

+1565

 

 

 Lindenov

Tipoldemor

N.N. Lindenov

 

 

 Bild

Oldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

Tipoldefar

Jakob  Ottesen Bild

Til Ravnholt m.m.

Nævnt 1407

 

  Friis

Farmor

Margrethe Henriksd.

Friis

Enke 1481

 Rønnow

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Henrik Friis

+1454

Tipoldefar

Christiern Friis

Af Lundby

Nævnt 1418

 Tinhuus

Far

Laurids Skinkel/Tinhuus

Til Egeskov

+1533

 

 Krumpen

Tipoldemor

?

 

 

 Bjørn

Oldemor

Ellen Jensdatter

(Bjørn)?

Tipoldefar

Jens Bjørn

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

Farfar

Morten Skinkel/Tinhuus

Til Rolfsted

+1480

 Skinkel

Tipoldemor

Anne Borkvardsdatter

Skinkel

 

 

 

Oldefar

Otto Skinkel

Landsdommer

Nævnt 1430

Tipoldefar

Marquard Tedinghuse

Nævnt 1397

 

 

 

Kværndrup kirke, Fyn.

 

Gravsten over Frands Brockenhuus  og Anne Tinhuus

 

 

Frands Brockenhuus til Bramstrup og Lykkesholm var sekretær i kancelliet.

1545-62 var han lensmand på Nyborg, Kraruo, Rynkeby, Hagenskov, Tranekær.

1559 tjente han i Ditmarskenkrigen som overvagtmester.

1562 var han lensmand på Københanvs Slot og Krogen.

1563 var han regeringsråd og skibschef.

1554 opførte han hovedbygningen på Egeskov.

1567 fik han Seltø i pant.

Han var feltøverste og marsk under Syvårskrigen

og blev dødeligt såret 1569 ved Varberg.

Med Anne Tinhuus fik han 5 børn, hvoraf 4 døde som små.

 

 

 

 

Frands Brockenhuus og Anne Tinhuus. Nærbillede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

 

Venstre side. Våben for Frands Brockenhuus: Brockenhuus, Lykke, Reventlow, Munk (vinranke),

Bild, Bild, Urne, Bagge, Ahlefeldt, Lykke (hjul), Moltke, Udsøn, Lindenov, Hvide, Knob (Kalf ), Munk.

 

Der er overensstemmelse med Adelsårbogen, og stenen udfylder det tomme felt med Munk.

 

Højre side. Våben for Anne Tinhuus: Tinhuus, Bille, Friis (3 egern), Gyldenstierne,

 Godov/Hardenberg, Lunge, Bild, Skinkel, Bjørn, Barsebek, Krumpen, Basse,

 Lindenov, Munk (bjælke), Rønnow (delt våben), Galen.

 

Stenen har et Godov/Hardenberg-våben, hvor Adelsårbogen har Skinkel.

Den udfylder de 2 tomme felter med Krumpen og et delt våben, måske Rønnow.