Kongsted kirke, Sjælland. Epitafium 1625. Slægtstavle for Else Laxmand

 

Gift 1559 med

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

 

 

 Skinkel

Tipoldemor

N.N. Skinkel

 

 

 Hvide

Oldemor

Margrethe Ottesdatter

(Hvide)

Tipoldefar

Otte Poulsen

Til Rødkilde

Nævnt 1498

 

 Brostrup

Mormor

Sidsel  Teusdatter

Brostrup

Levede 1552

 Godov

Tipoldemor

Mette Godov

 

Kaldt Hardenberg

 

 

 

Oldefar

Teus Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1506

Tipoldefar

Hans Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1497

 Giedde

Mor

Margrethe Knudsdatter

Giedde

 

 Bild

Tipoldemor

?

 

 

 Baad

Oldemor

Helene Knudsdatter

Kaldt

Marie Gustavsdatter

Oxenstierna

Tipoldefar

Knud af Harebjerg

 

(Våben: som

Baad af Halland)

 

 

Morfar

Knud Lauridsen Giedde

Til Røgle

+1545

 Nordby

Tipoldemor

?

 

 

 

 

Oldefar

Laurids Thorstensen

Til Røgle

Levede 1514

Tipoldefar

Thorsten

Navn

Else Bjørnsdatter

Laxmand

1543-1575

 

 

 Rantzau

Tipoldemor

Susanne Eilersdatter

Rantzau

 

 

 Bølle

Oldemor

Else Madsdatter

Bølle

Tipoldefar

Mads Andersen

Til Grønderup

 

 

 Skalder

Farmor

Merete Bjørnsdatter

Skalder

 Saxstrup

Tipoldemor

N.N. Pedersdatter

 

(Våben: som Saxstrup)

 

 

 

Oldefar

Bjørn Skalder

Til Osby

Nævnt 1504

Tipoldefar

Clement Skalder

Til Hofdal

Nævnt 1467

 Laxmand

Far

Bjørn Steensen (Laxmand)

Til Hofdal

Levede 1541

 

 Laxmand

Tipoldemor

Sidsel Pedersdatter

(Laxmand)

Kaldt

Anne Sjøblad

 

 

 Ribbing

Oldemor

Bente Poulsdatter

Ribbing

Tipoldefar

Poul Ribbing

 

 

Farfar

Steen Steensen

Fodermarsk

+1521

 Ekerne

Tipoldemor

N.N ”von Ekerne

 

 

 

Oldefar

Steen Pedersen

Til Ljungstorp

Tipoldefar

Peder Poulsen

I Værristorp

Nævnt 1436

 

 

 

 

Epitafium i Kongsted kirke over

 

Else Bjørnsdatter Laxmand

1543-1575

 

    

 

Else Laxmand blev 1559 gift med rigskansler Eiler Grubbe til Lystrup.

(Han var gift 2. gang med Kirsten Lykke). 

 

 

 

 

 

Else Laxmand. Våben på epitafiet

 

   Laxmand

 

 

Giedde

         Bølle            Ribbing       Skalder

 

 

    Brostrup       Markmand   Rosengård

 

 

Ekerne

Saxstrup

 

 

 

 

Norby?

Godov 

 

 

 

 

Baad

Bild? 

 

 

 

Sjøblad

Thott

 

 

Der er mange uoverensstemmelser med Adelsårbogen.

2 oldemødre: Baad og Hvide er erstattet af Markmand og Rosengård.

For tipoldemødrende er der overensstemmelse med Ekerne, Saxstrup og Godov.

Derudover erstatter epitafiet Laxmand, Rantzau og Skinkel

med Baad, Sjøblad og Thott.

Det udfylder Adelsårbogens tomme felter med Nordby og Bild.

 

 

 

 

Sandstenstavle 1575 for Eiler Grubbe og Else Laxmand