Kolding St. Nikolaj. Stole. Slægtstavle for Oluf Nielsen Rosenkrantz

 

Gift 1529 med

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1586

 

 Bild

Oldemor – MMM

Karen Nielsdatter

(Bild)

+1470

 

 Present

Mormor – MM

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

Oldefar – MMF

Jens Pedersen (Present)

Til Vollerup

Levede 1459

 Thott

Mor – M

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 Krognos

Oldemor – MFM

Cathrine Axelsdatter

(Krognos)

+1421

 

 

Morfar – MF

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

Oldefar – MFF

Axel Pedersen (Thott)

Til Herlev m.m.

+1447

Navn

Oluf Nielsen Rosenkrantz

Til Vallø m.m.

1490-1545

 

 Munk

Oldemor – FMM

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

 

 Gyldenstierne

Farmor – FM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

Oldefar – FMF

Gamle Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

  Rosenkrantz

Far – F

Niels Eriksen Rosenkrantz

Til Bjørnholm m.m.

+1516

 Krognos

Oldemor – FFM

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

Farfar – FF

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

Oldefar – FFF

Otte Nielsen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

 

 

 

 

 

Stole 1520 med våben for Oluf Rosenkrantz

 

 

St. Jørgen              St Olav             St. Nikolaj       Anna Selvtredje

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

       

 

Oluf Rosenkrantz til Vallø og Totterupholm (Rosendal)

var lensmand på Vordingborg og Koldinghus 1516-23.

Han kom i rigsrådet og blev statholder på Sjælland.

Blev ridder 1523 ved Frederik I´s kroning.

Under Grevens Fejde måtte han opgive Nyborg og

 han og familien blev taget til fange.

Han støttede grev Christoffer.

 Blev sat i Blåtårn, men kom fri 1536 og fortsatte

med at være rigsråd og statholder på Sjælland.

Med Ide Munk fik han 3 døtre og 2 sønner,

der begge døde som små

 

Sten over Oluf Rosenkrantz og Ide Munk

ses i Valløby kirke, Stevns.