Københavns Domkirke. Epitafium. Slægtstavle for Jørgen Vind

 

Gift 1620 med

Ingeborg Holgersdatter

Ulfstand

1598-1652

 

 

 Skram

Tipoldemor

Johanne Christensdatter

Skram

 

 

 

 Dyre

Oldemor

Birgitte Iversdatter

Dyre

Levede 1573

Tipoldefar

Iver Clausen (Dyre)

Til Sø

Nævnt 1518

 

 Stygge

Mormor

Anne Enevoldsdatter

Stygge

 Rotfeld

Tipoldemor

Ellen Nielsdatter

Rotfeld

 

 

 

Oldefar

Enevold Stygge

Til Todsbøl

Nævnt 1536

Tipoldefar

Christiern Stygge

Til Frøstrup

Nævnt 1556

 Høeg

Mor

Else Jørgensdatter

Høeg (Banner)

+1649

 

 Benderup

Tipoldemor

Johanne Rønnow

eller

Johanne Benderup

 

 

 Rekhals

Oldemor

Kirsten Christiernsd.

Rekhals

Tipoldefar

Christiern Rekhals

Til Esmark

Nævnt 1489

 

 

Morfar

Jørgen Høeg

Til Klarupgård

+1589

 Steenfeld

Tipoldemor

Maren Christensdatter

(Steenfeld)

 

 

 

 

Oldefar

Erik Høeg

Til Klarupgård

Nævnt 1536

Tipoldefar

Mikkel Eskildsen

Til Lyngholm

Levede 1524

Navn

Jørgen Vind

Til Gundestrup

1593-1644

 

 

 Dyre

Tipoldemor

Ingeborg Clausdatter

(Dyre)

Enke 1525

 

 

 Emmiksen

Oldemor

Berte Albrechtsdatter

(Emmiksen)

Tipoldefar

Albrecht Lydersen

Til Damsgård

Levede 1511

 

 Sandberg

Farmor

Anne Henriksdatter

(Sandberg)

1516-1579

 Stangeberg

Tipoldemor

Mette Stangeberg

eller N.N. Sandberg

(Våben: En løve)

 

 

 

Oldefar

Henrik Christiernsen

Til Høirup

Levede 1511

Tipoldefar

Christiern Andersen

I Høirup

Nævnt 1438

 Vind

Far

Jakob Vind

Til Grundet

1544-1607

 

 Jernskæg

Tipoldemor

Bege Tornekrans

eller

Karen Jernskæg

 

 

 Skeel

Oldemor

Anne Pedersdatter

Skeel (Dyre)

Tipoldefar

Peder Nielsen Skeel

Til Hesselballe

Levede 1499

 

 

Farfar

Iver Vind

Til Starupgård

1502-1586

 Råle

Tipoldemor

N.N. Råle

 

 

 

Oldefar

Henrik Vind

Til Rønshave m.m.

Nævnt 1550

Tipoldefar

Niels Vind

 

(Kan ikke identificeres

 

 

 

 

 

Københavns Domkirke Vor Frue. Epitafium. Slægtstavle for  Ingeborg Ulfstand

 

Gift 1620 med

Jørgen Vind

Til Gundestrup

1593-1644

 

 

 Lykke

Tipoldemor

Anne Christoffersdatter

Lykke

 

 

 Holck

Oldemor

Anne Manderupsdatter

Holck

+1591

Tipoldefar

Manderup Holck

Til Barritskov

Nævnt 1537

 

 Parsberg

Mormor

Anne Vernersdatter

Parsberg

+1592

 Podebusk

Tipoldemor

Ingeborg Predbjørnsd.

Podebusk

+1542

 

 

 

Oldefar

Verner Parsberg

Til Harrested m.m.

1511-1567

Tipoldefar

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1521

 Skovgård

Mor

Anne Hansdatter

Skovgård

+1645

 

 Thott

Tipoldemor

Anne Eriksdatter

(Thott)

Levede 1528

 

 

 Flemming

Oldemor

Anne Hermansdatter

Flemming

+1530

Tipoldefar

Herman Flemming

Til  Knudstrup m.m.

+1509

 

 

Morfar

Hans Skovgård

Til Gundestrup

1526-1580

 Dan

Tipoldemor

Karen Lauridsdatter

Dan

 

 

 

Oldefar

Jørgen Skovgård

Til Skovgård

+1557

Tipoldefar

Jep Jensen

Til Skovgård

Nævnt 1498

Navn

Ingeborg Holgersd.

Ulfstand

1598-1652

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Sidsel Jensdatter

Ulfstand

+1575

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

Gyldenstierne

Farmor

Lisbet Knudsdatter Gyldenstierne

+1566

 Bille

Tipoldemor

Regitze Torbernsdatter

Bille

Skifte 1510

 

 

 

Oldefar

Knud Pedersen

Til Tim m.m.

1480-1552

Tipoldefar

Peder Nielsen

Til tim

+1492

 Ulfstand

Far

Holger Ulfstand

Til Hikkebjerg m.m.

1565-1609

 

 Brostrup

Tipoldemor

Tale hansdatter

Brostrup

Levede 1503

 

 

 Hak

Oldemor

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

Tipoldefar

Niels Hak

Til Hikkebjerg

Dræbt 1508

 

 

Farfar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Skabersø

+1566

 Bille

Tipoldemor

Else Torbernsdatter

Bille

 

 

 

Oldefar

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

Tipoldefar

Gregers Jepsen

Til torup m.m.

Levede 1510

 

 

 

 

Københavns Domkirke Vor Frue.

 

Epitafium over Jørgen Vind og  Ingeborg Ulfstand 

Jørgen Vind til Gundestrup studerede i Wittenberg og berejste

Tyskland, Frankrig, Sveitz og Holland, hvor han tjente prinsen af Oranien.

1612 deltog han i Kalmarkrigen. 1616 tjente han i kancelliet.

1620 var han skibschef. 1627-43 var han rentemester.

Han var forlenet med Romsdal, Herresvad kloster og Dragsholm.

1643 var han rigsadmiral og blev 1644 såret i slaget

på Kolberger-Heide og døde samme år.

Med Ingeborg Ulfstand fik han 10 børn.

 

 

 

 

Jørgen Vind

 

Ingeborg Ulfstand

 

Adelsårbogen

Epitafium

Adelsårbogen

Epitafium

1) Vind

Vind

1) Ulfstand

Ulfstand

2) Høeg

Høeg

2) Skovgård

Skovgård

3) Sandberg

Sandberg

3) Gyldenstierne

Gyldenstierne

4) Stygge

Stygge

4) Parsberg

Parsberg

5) Skeel (Dyre)

Skeel

5) Hak

Ulfstand

6) Rekhals

Rekhals

6) Flemming

Flemming

7) Emmiksen

Emmiksen

7) Ulfstand

Hak

8) Dyre

Dyre

8) Holck

Holck

9) Råle

Skeel

9) Bille

Bille

10) Steenfeld

Steenfeld

10 Dan

Podebusk

11) Stangeberg

Jernskæg

11) Bille

Bille

12) Rotfeld

Strahlendorf

12) Podebusk

Dan

13) Jernskæg

Benner (Skinkel-våben)

13) Brostrup

Thott

14) Benderup

Juel

14) Thott

Trolle

15) Dyre

Dyre

15) Trolle

Lykke

16) Skram

Skram

16) Lykke

Brostrup

 

 

 

 

 

 

Jørgen Vind og  Ingeborg Ulfstand. Heraldik

 

 

Stygge-Sandberg 

                   

 

          Høeg-Vind         

 

Ulfstand-Skovgård       

 

Gyldenstierne-Parsberg

 

 

 

 

 

Rekhals-Skeel

 

 

 

 

 

 

Dyre-Emmiksen 

 

 

 

 

 

 

Stenfeld-Skeel 

 

 

 

 

 

 

Strahlendorf-Jernskæg

 

 

 

 

 

Ulfstand-Flemming

 

 

 

 

 

 

Hak-Holck 

 

 

 

 

 

 

Bille-Podebusk 

 

 

 

 

 

 

Bille-Dan

 

Benner  -   Juel 

                       

 

Dyre-Skram             

 

Brostrup-Lykke    

 

Trolle  - Thott

 

 

Af de 16 våben for Jørgen Vind er der 5 uoverstemmelser med Adelsårbogen.

Den har Skeel/Dyre, Råle, Stangenberg, Rotfeld og Benderup.

Epitafiet har Skeel, Skeel, Strahlendorf, Benner (Skinkel-våben) og Juel.

Broderen Iver Vinds epitafium i Dalum, Fyn har samme uoverensstemmelser.

 

De 16 våben for Ingeborg Ulfstand er i overensstemmelse med Adelsårbogen.