Køge kirke, Sjælland. Pulpitur 1642. Slægtstavle for Christen Skeel

 

Gift 1. gang 1630 med

Birgitte Corfitzdatter

Rud

1612-1645

 

 

 Podebusk

Tipoldemor

Ingeborg Predbjørnsd.

Podebusk

+1542

Gift 2. gang 1649 med

Margrethe Jørgensd.

Lunge (Dyre)

1616-1653

 

 Parsberg

Oldemor

Anne Tønnesdatter

Parsberg

+1587

Tipoldefar

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1521

 

Gyldenstierne

Mormor

Vibeke Christoffersd.

Gyldenstierne

1549-1613

 Bille

Tipoldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

 

Oldefar

Christoffer Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1562

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

 Friis

Mor

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

 

 Ulfeld

Tipoldemor

Berte Eggertsdatter

Ulfeld

+1553

 

 

 Bild

Oldemor

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

Tipoldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

 

 

Morfar

Niels Friis

Til Ørbæklunde m.m.

1544-1610

 Brockenhuus

Tipoldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Levede 1511

 

 

 

Oldefar

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

Tipoldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

Navn

Christen Skeel

Til Fusingø m.m.

1603-1659

 

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Beate Clausdatter

Bille

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 Brahe

Farmor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 Rud

Tipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

 

Oldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

 Skeel

Far

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1638

 

 Sommer

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

 

 

 Sandberg

Oldemor

Kirsten Christiernsd.

Sandberg

+1572

Tipoldefar

Christiern Andersen Sandberg

Til Kvelstrup m.m.

+1523

 

 

Farfar

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

 Flemming

Tipoldemor

Karen Hermansdatter

Flemming

 

 

 

Oldefar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568

Tipoldefar

Anders Skeel

Til Hegnet m.m.

+1558

 

 

Køge kirke, Sjælland. Pulpitur 1642. Slægtstavle for Birgitte Rud

 

Gift 1630 med

Christen Skeel

Til Fusingø m.m.

1603-1659

 

 

 Bille

Tipoldemor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 

 Brahe

Oldemor

Lisbeth Ottesdatter

Brahe

+1563

Tipoldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

 

Gyldenstierne

Mormor

Lisbeth Henriksdatter

Gyldenstierne

1563-1638

 Podebusk

Tipoldemor

Jytte Podebusk

+1573

 

 

 

Oldefar

Henrik Gyldenstierne

Til Ågård

1540-1592

Tipoldefar

Knud Gyldenstierne

Til Ågård

+1568

Rosensparre

Mor

Birgitte Olufsdatter

Rosensparre

1586-1645

 

 Lange

Tipoldemor

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1586

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

1533-1588

Tipoldefar

Oluf Nielsen

Rosenkrantz

Til Vallø

1490-1545

 

 

Morfar

Oluf Rosensparre

Til Skarholt

1559-1624

 Bille

Tipoldemor

Birgitte Steensdatter

Bille

+1553

 

 

 

Oldefar

Steen Rosensparre

Til Skarholt

1523-1565

Tipoldefar

Jens/Niels Torbernsen

Til Skarholt

+1530

Navn

Birgitte Corfitzdatter

Rud

1612-1645

 

 

 Høeg

Tipoldemor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 

 

 Lykke

Oldemor

Sophie Pedersdatter

Lykke

+1570

Tipoldefar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

 

 Hardenberg

Farmor

Anne Jakobsdatter

Hardenberg

+1575

 Rønnow

Tipoldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 

 

 

Oldefar

Jakob Hardenberg

Til Hvedholm

+1542

Tipoldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

 Rud

Far

Corfitz Rud

Til Sandholt m.m.

1573-1630

 

 Daa

Tipoldemor

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 

 

 Bølle

Oldemor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

Tipoldefar

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

 

 

Farfar

Erik Rud

Til Fuglsang m.m.

1519-1577

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

 

Oldefar

Knud Rud

Til Vedby m.m.

+1554

Tipoldefar

Jørgen Rud

 Til Vedby

+1505

 

 

Pulpitur fra Gammelkøgegård 1642

  Christen Skeel til Fusingø, Holbækgård, Gelskov, Vallø, Gunderup, Rudholt,
Gl. Køgegård, Bodum bispegård, Odden og Stensbæk var 1619 udenlandsk med
sine 2 brødre. De var i Tyskland, Nederlandene, England, Frankrig og Italien.
Han tjente 1627 under hoffanen, var 1632 løjtnant ved et jysk rytterkompagni.
1638 var han landkommisær i Jylland og blev takseret til 1453 td. htk.
1645-49 var han landkommissær i Sjælland.
1650 var han lensmand på Tryggevælde.
1658 deltog han i fredsforhandlingerne med den svenske konge.
Med Birgitte Rud fik han 10 børn, hvoraf 7 døde som små.
Med Margrete Lunge fik han 2 sønner, hvoraf 1 overlevede.

Christen Skeels epitafium ses i Ålum kirke, Viborg Amt.

 

Heraldik for Christen Skeel

  

 

Sandberg-Bild                                               Skeel-Friis
Bille-Parsberg                                         Brahe-Gyldenstierne

 

Munk-Ulfeld                                   Flemming-Brockenhuus
Ulfstand-Podebusk                                            Rud-Bille

De 16 våben er i overensstemmelse med anetavlen,
bortset fra Munk der burde være et våben for Sommer.

 

Dan-Krognos
Lunge-Skinkel

3 af disse våben er være for 3 af Christen Skeels tiptipoldemødre:
Abel Lauridsdatter Dan
Maren Tygesdatter Lunge, levede 1520
Sophie Jørgensdatter Skinkel

Kronos-våbenet kan jeg ikke redegøre for.

 

Sested-Skinkel er nytilmalede våben,
der ikke kan relateres til Christen Skeel.

 

 

Heraldik for Birgitte Rud

 

 

Rud-Rosensparre                                   Bølle-Rosenkrantz
Hardenberg-Gyldenstierne                               Lykke-Brahe
 

 

Rosenkrantz-Bille                                        Daa-Lange
Rønnow-Podebusk                                      Høeg-Bille

De 16 våben er i overensstemmelse med anetavlen.

 

     

Markmand?-Saxtrup?
Tinhuus-Bille

Nogle af Birgitte Ruds tiptipoldemødre var:
Elsebe Ottesdatter Markmand
Anne Axelsdatter Saxtrup. Levede 1487

Anne Sigvardsdatter Blaa
Sophie Henriksdatter Gyldenstierne +1477
Dorte Herlufsdatter Snekken +1486
Margrethe Clausdatter Rønnow +1490
Birgitte Olufsdatter Thott +1527
Karen Ludvigsdatter Rrosenkrantz

 

Måske er disse også nye våben, der ikke kan relateres til Christen Skeel og Birgitte Rud