København Domkirke. Forsvundet epitafium. Slægtstavle for Axel Urup

 

Gift 1635 med

Sidsel Knudsdatter

Grubbe

1612-1691

 

 

 Sture

Tipoldemor – MMMM

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Helvig Mogensdatter

Gøye

+1597

Tipoldefar – MMMF

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 

Gyldenstierne

Mormor – MM

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

 Bille

Tipoldemor – MMFM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

 

Oldefar – MMF

Otte Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

Tipoldefar – MMFF

Henrik Knudsen

Til Restrup

+1517

 Marsvin

Mor – M

Helle Jørgensdatter

Marsvin

1566-1637

 

 Tornekrands

Tipoldemor – MFMM

Karen Christensdatter (Tornekrands)

Levede 1514

 

 

 Hollunger

Oldemor – MFM

Helle Tagesdatter

Hollunger

+1556

Tipoldefar – MFMF

Tage Hollunger

Til Bramme

Levede 1504

 

 

Morfar – MF

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård m.m.

1527-1581

 Passow

Tipoldemor – MFFM

Anne Andersdatter

Passow

Enke 1528

 

 

 

Oldefar – MFF

Peder Marsvin

Til Lindved

+1528

Tipoldefar – MFFF

Jørgen Marsvin

Til Lindved

+1524

Navn

Axel Urup

Til Beltebjerg

1601-1671

 

 

 Friis

Tipoldemor – FMMM

Ulvilde Henriksdatter

Friis

 

 

 Galde

Oldemor – FMM

Karen Olufsdatter

Galde

+1565

Tipoldefar – FMMF

Oluf Galde

Til Thom

+1531

 

 Baden

Farmor – FM

Karen Iversdatter

Baden

1538-1587

 Graa

Tipoldemor – FMFM

Karen Jørgensdatter

(Graa)

 

 

 

Oldefar – FMF

Iver Jensen Baden

Til Oddenstrup m.m.

+1570

Tipoldefar – FMFF

Jens Lauridsen

Til Oddenstrup

Nævnt 1501

 Urup

Far – F

Axel Urup

Til Vapnø

1564-1601

 

 Rømer

Tipoldemor – FFMM

Inger Ottesdatter

Rømer

+1555

 

 

 Gyldenløve

Oldemor – FFM

Anne Nielsdatter

(Gyldenløve)

+1557

Tipoldefar – FFMF

Niels Henriksdatter

Til Østeråd

+1523

 

 

Farfar – FF

Henrik Urup

Til Vapnø m.m.

+1567

 Brahe

Tipoldemor – FFFM

Margrethe Axelsdatter

Brahe

 

 

 

Oldefar – FFF

Erik Urup

Til Uggelu

+1571

Tipoldefar – FFFF

Erik Jensen

Til Ugerup

Nævnt 1505

 

 

 

København Domkirke. Forsvundet epitafium. Slægtstavle for Sidsel Grubbe

 

Gift 1635 med

Axel Urup

Til Beltebjerg

1601-1671

 

 

 Rantzau

Tipoldemor – MMMM

Dorothea Ovesdatter

Rantzau

Nævnt 1550

 

 

 Thienen

Oldemor – MMM

Anna Clausdatter

Thienen

Levede 1597

Tipoldefar – MMMF

Claus Thienen

Til Walstorf m.m.

+1542

 

 Ahlefeldt

Mormor – MM

Dorothea Schacksd.

Ahlefeldt

Levede 1607

 Sested

Tipoldemor – MMFM

Catharine Benedictsd.

Sested

Nævnt 1522

 

 

 

Oldefar – MMF

Schack Ahlefeldt

Til Freienwillen

+1557

Tipoldefar – MMFF

Volf von Ahlefeldt

Til Nøer m.m.

Nævnt 1541

 Sparre

Mor – M

Sidsel Hansdatter

Sparre

+1613

 

 Krognos

Tipoldemor – MFMM

Pernille Olufsdatter

Krognos

+1533

 

 

 Bille

Oldemor – MFM

Anne Andersdatter

Bille

+1551

Tipoldefar – MFMF

Anders Bille

Til Søholm

1477-1555

 

 

Morfar – MF

Hans Sparre

Til Klogerup

+1587

 Has

Tipoldemor – MFFM

Kirsten Knudsdatter

(Has)

 

 

 

Oldefar – MFF

Knud Sparre

Til Klogerup

+1568

Tipoldefar – MFFF

Henrik Ågesen Sparre

Til Klogerup

+1531

Navn

Sidsel Knudsdatter

Grubbe

1612-1691

 

 

 Hvide

Tipoldemor – FMMM

Margrethe Ottesdatter

(Hvide)

 

 

 Brostrup

Oldemor – FMM

Sidsel Tetzdatter

Brostrup

Levede 1552

Tipoldefar – FMMF

Teus Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1497

 

 Giedde

Farmor – FM

Sidsel Knudsdatter

Giedde

 Oxenstierna

Tipoldemor – FMFM

 Helene Knudsdatter

Kaldes Marie

Gustavsd. Oxenstierna

 

 

 

Oldefar – FMF

Knud Lauridsen Giedde

Til Røgle m.m.

+1545

Tipoldefar – FMFF

Laurids Thorstensen

Til Røgle

Levede 1514

 Grubbe

Far – F

Knud Grubbe

Til Røgle

1575-1632

 

 Godov

Tipoldemor – FFMM

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

 

 

 Ulfeld

Oldemor – FFM

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

Tipoldefar – FFMF

Palle Andersen Ulfeld

Til Lundsgård

+før 1513

 

 

Farfar – FF

Jakob Grubbe

Til Røgle

+1604

 Bille

Tipoldemor – FFFM

Karen Eriksdatter

Bille

Levede 1516

 

 

 

Oldefar – FFF

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Tipoldefar – FFFF

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

 

 

 

 

København Domkirke.

 

Forsvundet epitafium over Axel Urup og Sidsel Grubbe

 

 

 

Axel Urup til Belteberg kæmpede 1622 i Nederlandene.

Han deltog i Kejserkrigen og blev 1626 taget til fange.

1635 blev han forlenet med Christianspris og virkede som rigets ingeniør.

1638 var han oberst og blev 1643 fanget af Torstensson.

1647 arbejdede han på Københavns befæstning.

1648 blev han ridder af Elefanten og forlenet med Christianopel.

1651 var slotshøvedsmand på København og førte opsyn under pesten.

1655 var han rigsråd, 1658 rigsmarsk og medlem af krigsrådet.

Han deltog i Københavns forsvar og fredsforhandlingerne.

1661-70 var han assessor ved Højesteret.

Han og Sidsel Grubbe fik ingen børn, og han døde 1671

som slægtens sidste mand.