Københavns Domkirkemuseum. Slægtstavler for Peder Oxe og Mette Rosenkrantz

 

Gift 1. gang med

Steen Rosensparre

Til Skarhult

1523-1565

 

 Hak

Oldemor – MMM

Kirsten Andersdatter

Hak

 

  Rosenkrantz

Mormor – MM

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

Oldefar – MMF

Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

Til Tange

1441-1491

 Munk

Mor – M

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1586

 Juel

Oldemor – MFM

Ide Iversdatter

Juel

 

 

Morfar – MF

Mogens Munk (Lange)

Til Palsgård

+1558

Oldefar – MFF

Oluf Munk

Til Krogsgård

Nævnt 1493

Kvinde

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

1533-1588

 

 Present

Oldemor – FMM

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

 Thott

Farmor – FM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

Oldefar – FMF

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

  Rosenkrantz

Far – F

Oluf Nielsen Rosenkrantz

Til Vallø m.m.

1490-1545

 Gyldenstierne

Oldemor – FFM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

Farfar – FF

Niels Eriksen Rosenkrantz

Til Bjørnholm m.m.

+1516

Oldefar – FFF

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

Gift 1567 med

 

 Brok

Oldemor – MMM

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

 

 Bydelsbak

Mormor – MM

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

Oldefar – MMF

Albrecht Engelbrechtsen

Til Skjersø

1440-1478

 Gøye

Mor – M

Mette Mogensdatter

Gøye

+1536

 Rosenkrantz

Oldemor – MFM

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 

 

Morfar – MF

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Oldefar – MFF

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Mand

Peder Oxe

Til Gisselfeld m.m.

1520-1575

 

 Lunge

Oldemor – FMM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 Bille

Farmor – FM

Inger Torbernsdatter

Bille

+1507

Oldefar – FMF

Tobern Bille

Til Allingemagle

+1451

 Oxe

Far – F

Johan Oxe

Til Nielstrup

1487-1534

 Godov

Oldemor – FFM

Mette Johansdatter

Godov

Enke 1451

 

 

Farfar – FF

Johan Oxe

Til Torsø

+1491

Oldefar – FFF

Peder Oxe

Til Asserbo

Nævnt 1440

 

 

Københavns Domkirkemuseum.

 

Ødelagt gravsten over Peder Oxe og Mette Rosenkrantz

 

 

 

Peder Oxe til Gisselfeld og Holmegård m.m. var fra 1532-37 udenlands.

1549-58 var han lensmand på Halsted Kloster.

1552 var han rigsråd, men faldt1558 i unåde (havde beløiet

dronningen for Christian 3) og blev frataget sine len.

Han opholdt sig derefter mest i Lothringen. Kom tilbage i 1566,

 fik sine godser tilbage og blev igen rigsråd.

Han styrede klogt landets pengevæsen.

Han døde 1575 på Frederiksborg slot.

Han fik ingen børn med Mette Rosenkrantz.

 

 

Epitafium over Peder Oxe ses i Bråby kirke, Midtsjælland.

 

Gravsten over Sten Rosensparre og Mette Rosenkrantz i Skarhult kirke, Skåne

 

 

Fil:Peder Oxe.jpg

 

 

 

 

  

 

 

Kun Mette Rosenkrantz hænder

og Peder Oxes sværdskæft ses.

 

 

 

 

Tegning af gravstenen i

Resens Atlas, 1575.

 

 

  

 

 

Våben for Mette Rosenkrantz

 

 

3. Thott

 

 

5. Gyldenstierne

6. Juel

 

 

7. Present

8. Hak