Holmens kirke, København. Epitafium 1652. Slægtstavler for Hans Numsen og

 

2 hustruer: Inger Margrethe Wibe og Maren Dichmand

 

Søn:

Mathias Numsen

1648-1731

Våbenbrev 1688

 Numsen

Gift med   

Marie Olesdatter

Worm

1649-1715

  Worm

Mormor

Mette Lauridsdatter

 

 

Mor

Mette Wibe

 

Morfar

Mikkel Christiansen Wibe

Borgmester i København

 

Kvinde

Inger Margrethe Madsdatter

Wibe

1622-1648

 

Farmor

Gjertrud Hansdatter

 Wibe

Far

Mads Jensen Medelfar

Biskob i Lund

1579-1637

Farfar

Jens Rasmussen

Rådmand i Middelfart

 

Gift 1. gang med

 

 

 

 

 

Mormor

 

 

Mor

?

 

Morfar

Mand

Hans Numsen

Materialforvalter

1613-1652

 

Farmor

?

 Numsen

Far

Numen Ketelsen

Husum

Farfar

Ketel

 

Gift 2. gang 1649 med

 

 

 

 

 

Mormor

Engelke Hansdatter

 

 

Mor

Karine Pedersdatter

 

Morfar

Peder Bertelsen

Kvinde

Maren Willumsdatter

Dichmand

 

 

Farmor

Maren Jakobsdatter

Fectil

 

Far

Willum Evertsen Dichmann

 

Farfar

Evert Dichmann

 

 

 

 

 

Holmens kirke, København.

 

Epitafium 1652 med maleri af Karel van Mander over

 

 Hans Numsen, Inger Margrethe Wibe og Maren Dichmand

 

 

     

 

 

Hans Numsen (1613-1652) nævnes 1642-44 som Skriver udi Rådstuen, derefter materialskriver på Bremerholm, 1645 i fuld virksomhed med at udlevere tømmer, tjære, sejl, kabelgarn, deler etc. Fra 1647-48 foreligger en extract over hvis Tømmer er forbrugt og til udgift skrevet udi Hans Numsens Regnskab. lydende på ialt 105478 dlr. Den største enkeltudgift til et enkelt skib - Trekroner - er her angivet til 1600 dlr.

   Under Torstensonfejden 1643-45 foregik på Bremerholm en omfattenmde svindel med tømmer, som Numsen ikke kan have været uvidende om. Frederik 3. skriver derom 1653: Af Tømmer paa 6 Aarstid fra 1642 til 1648 opskrives at være leveret næsten for 14 Tønder Guld, uanset ikke et Skib deraf er bygt, mens vel til et Skib at reparere at være medgangen tømmer for 3600 DLR, tømmeret er for én mere end dobbelt saa højt takseret som for en anden, og adskilligt er 6 gange dyrere betalt end andre det havde erbodet. Endvidere med direkte sigte på Numsen: Den, som paa Holmen var Materialskriver, havde været Hr. K Ulfeldts egen tjener og havde ingen kgl. Bestalling.

 

   Hans Numsen har ladet opsætte denne tavle over hans salig Hustru Inger Magrethe, som døde i marts 1648 i hendes Alders 25. Aar, i deres Ægteskabs 4de Aar. Billedet er malet af Karel von Mander og viser også Hans Numsens anden kone Maren Dichman, som ikke nævnes i indskriften. Han repræsenterer det fremadstræbende borgerskab og skyldte Corfitz Ulfeldt sin karriere, hvorfor den ældste søn hed Corfitz og datteren Leonore Christine

Den yngste søn Mathias Numsen (1648-1731) til Sollte, Ridder, Generalmajor til Hest, Deputeret i Land General-Kommisariatet, har ladet sin og sin salig Frues Billeder lægge paa denne Tavle samt og ladet den renovere og paaskrive sine kære Forældre til Almindelse

  

 

 

 

PICT0068.JPG

 

Hans Numsen med 2 hustruer, 4 sønner og 1 datter.

 

 

 

 

Mathias Numsen og Maria Worm

 

 

Oven over maleriet storfeltet er Mathias Numsen og Maria Worm (1649-1715) –

datter af Ole Worm - skulpteret i hvad der kaldes en volutsvungen brudt gavl.

Mathias Numsen blev 1688 optaget i adelsstanden, siden gehejmeråd og

hjemmet disponerede over ti lakajer og otte piger.

 

 

 

 

 

2 våben: Numsen og Worm