København Domkirke. Epitafium. Slægtstavler for Jørgen Podebusk og Ermegård Bille

 

 

 

 Bielke

Oldemor – MMM

Margrethe Turesdatter

Bielke

+1507

 

Gyldenstierne

Mormor – MM

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

Oldefar – MMF

Mourids Nielsen

Til Ågård

+1504

 Krognos

Mor – M

Pernille Olufsdatter

Krognos

+1533

 Brahe

Oldemor – MFM

Barbara Thorkildsdatter

Brahe

Levede 1488

 

 

Morfar – MF

Oluf Stigsen Krognos

Til Krapperup m.m.

+1506

Oldefar – MFF

Stig Olufsen (Krognos)

Til Krapperup m.m.

+1461

Kvinde

Ermegård Andersdatter

Bille

+1564

 

 Jul

Oldemor – FMM

Anne Iversdatter

Jul

Nævnt 1465

 

 Frille

Farmor – FM

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

Oldefar – FMF

Eggert Christiernsen Frille

Til Sandholt

+1470

  Bille

Far – F

Anders Bille

Til Søholm

1477-1555

 Lunge

Oldemor – FFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

Farfar – FF

Bent Bille

Til Egede m.m.

1440-1494

Oldefar – FFF

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Gift med

 

 Munk

Oldemor – MMM

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

 

Gyldenstierne

Mormor – MM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Oldefar – MMF

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

  Rosenkrantz

Mor – M

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 Krognos

Oldemor – MFM

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

Morfar – MF

Erik Ottensen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm m.m.

+1503

Oldefar – MFF

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

Mand

Jørgen Podebusk

Til Krapperup m.m.

+1534

 

 Vendelbo

Oldemor – FMM

Ingeborg Christiernsdatter

Vendelbo

Til Vosborg

 

 Moltke

Farmor – FM

Jytte Evertsdatter

Moltke

Oldefar – FMF

Evert Moltke

Af Bavelse

Nævnt 1449

  Podebusk

Far – F

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 Brostrup

Oldemor – FFM

Helle Brostrup

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

Farfar – FF

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

Oldefar – FFF

Pritbern van Podebusk

Til Egholm

Nævnt 1425

 

 

 

 

København Domkirke. Epitafium. Slægtstavler for Albert Oxe og Sidsel Urne

 

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 Rud

Mormor – MM

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

Oldefar – MMF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 Brahe

Mor – M

Magdalene Tygesdatter

Brahe

Levede 1567

 Lunge

Oldemor – MFM

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

Morfar – MF

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523 (Malmö)

Oldefar – MFF

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

Kvinde

Sidsel Jørgensdatter

Urne

+1609

 

 Lang

Oldemor – FMM

Signe Jepsdatter

Lang

 

 Ribbing

Farmor – FM

Sidsel Jensdatter

Ribbing

Oldefar – FMF

Jens Ribbing

Til Boserup

 

 Urne

Far – F

Jørgen Urne

Til Boserup

+1560

 Bille

Oldemor – FFM

Margrethe Eriksdatter

Bille

 

 

Farfar – FF

Lage Urne

Til Boserup

+1530

Oldefar – FFF

“Store” Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

Gift med

 

 Brok

Oldemor – MMM

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

 

 Bydelsbak

Mormor – MM

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

Oldefar – MMF

Albrecht Engelbrechtsen

Til Skjersø

1440-1478

 Gøye

Mor – M

Mette Mogensdatter

Gøye

+1536

 Rosenkrantz

Oldemor – MFM

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 

 

Morfar – MF

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Oldefar – MFF

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Mand

Albert Oxe

Til Nielstrup

+1577

 

 Lunge

Oldemor – FMM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 Bille

Farmor – FM

Inger Torbernsdatter

Bille

+1507

Oldefar – FMF

Tobern Bille

Til Allingemagle

+1451

 Oxe

Far – F

Johan Oxe

Til Nielstrup

1487-1534

 Godov

Oldemor – FFM

Mette Johansdatter

Godov

Enke 1451

 

 

Farfar – FF

Johan Oxe

Til Torsø

+1491

Oldefar – FFF

Peder Oxe

Til Asserbo

Nævnt 1440

 

 

 

København Domkirke.

 

Forsvundet epitafium over Jørgen Podebusk og Ermegård Bille.

 

Albert Oxe og Sidsel Urne.

 

 

Jørgen Podebusk til Krapperup og Bidstrup beseglede

1524 Adelsforbundet mod Lutheranismen.

1525-31 var han bispelig lensmand på Svendstrup.

1527 var han ridder.

1534 var han fange i Malmö.

Han og Ermegård Bille fik ingen børn.

 

 

Albert Oxe til Nielstrup var proviantkommissær for Smålandene

og førte tilsyn med Lollands forsvar under Syvårskrigen.

Han var forlenet med Gedser, Sørup og Ålholm.

1573 var han forstander på Herlufsholm.

Han og Sidsel Urne fik ingen børn.