København Domkirke. Epitafium. Slægtstavler for Hans Lindenov og Rigborg Tinhuus

 

 

 

 Skinkel

Oldemor – MMM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

Gyldenstierne

Mormor – MM

Anna Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Oldefar – MMF

Knud Henriksen Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

 Bille

Mor – M

 Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

 Lunge

Oldemor – MFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

Morfar – MF

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Oldefar – MFF

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Kvinde

Rigborg Lauridsdatter

Skinkel (Tinhuus)

+1572

 

 Bild

Oldemor – FMM

Maren Jakobsdatter

Bild

 

 Friis

Farmor – FM

Margrethe Henriksdatter

Friis

Nævnt 1511

Oldefar – FMF

Henrik Friis

 Skinkel

Far – F

Laurids Skinkel (Tinhuus)

Til Egeskov m.m.

+1533

 Bjørn

Oldemor – FFM

Ellen Jensdatter

(Bjørn)

 

 

Farfar – FF

Morten Skinkel

Til Rolfsted

+1480

Oldefar – FFF

Otto Skinkel

Landsdommer i Fyn

Nævnt 1430

Gift med

 

 Frost

Oldemor – MMM

Cecilie Jensdatter

Frost (Bild)

Nævnt 1468

 

 Skram

Mormor – MM

Kirsten Nielsdatter

Skram

Oldefar – MMF

Niels Skram

Til Mattrup

Levede 1482

 Rosenkrantz

Mor – M

Berete Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1537

 Rønnow

Oldemor – MFM

Berete Eilersdatter

Rønnow

 

 

Morfar – MF

Erik Styggesen

Til Mattrup

+1535

Oldefar – MFF

Anders Nielsen Stygge

Til Hevringholm

+1478

Mand

Hans Johansen Lindenov

Til Fovslet

+1568

 

 Pogwisch

Oldemor – FMM

Dorte Pogwisch

 

 Emmiksen

Farmor – FM

Mette Emmikesdatter

(Emmiksen)

Nævnt 1477

Oldefar – FMF

Emmik Emmiksen

Levede 1451

 Lindenov

Far – F

Hans Johansen (Lindenov)

Til Forslet

+1536

 Rantzau

Oldemor – FFM

Dorothea Rantzau

 

 

Farfar – FF

Johan Johansen

Til Fovslet

Nævnt 1460

Oldefar – FFF

Hans Johansen

Til Fovslet

 

 

 

København Domkirke.

 

Forsvundet epitafium over Hans Johansen Lindenov og Rigborg Tinhuus

 

 

Hans Johansen Lindenov til Fovslet deltog

i hyldingen i Hjallese kirke.

Han blev fanget af grev Christoffer ved Nyborgs indtagelse.

Han var forlenet med Kjærstrup, Silkeborg og havde

Hindsgavl, Alling kloster og Hundsbæk i pant.

1559 afslog han at modtage ridderværdigheden.

Med Rigborg Tinhuus fik han 4 børn, 1 søn og 3 døtre.

 

 

Epitafiet har haft samme uoverensstemmelser med

Adelsårbogen som epitafiet i Dronninglund over

Hans Johansen Lindenov (1542-1596).

På begge epitafier er våben for Limbek og Skinkel,

mens Adelsårbogen har Rønnow og Frost (Bild).