København Trinitatis kirke. Epitafium. Slægtstavle for Hans Schack

 

Gift 1648 med

Anna Ottosdatter

Blome

1632-1688

 

 

 Reventlow

Tipoldemor – MMMM

?

 

 

 Friis

Oldemor – MMM

N.N. Friis

 

(Kan ikke verificeres)

Tipoldefar – MMMF

?

 

 Vognsen

Mormor – MM

Christine Knudsdatter

Wunnichsen

1542-

 Ingenhaef

Tipoldemor – MMFM

?

 

 

 

Oldefar – MMF

Knud Wunkesen

1510-1570

Tipoldefar – MMFF

?

 Deden

Mor – M

Anna Ottosdatter

von Deden

1562-1627

 

  Krabbe

Tipoldemor – MFMM

Beritte Bentsdatter

Krabbe

(Våben: 3 vinger)

 

 

 Friis

Oldemor – MFM

Anne Ottosdatter

Vrese (Friis)

Tipoldefar – MFMF

Otto Friis

Kannik i Roskilde

Nævnt 1473

 

 

Morfar – MF

Otto Petersen

 von Deden

Til Unevad m.m.

1533-1627

 Smalsted

Tipoldemor – MFFM

N.N. Clausdatter

Smalsted

 

 

 

Oldefar – MFF

Peter Petersen

Til Unevad

Nævnt 1557

Tipoldefar – MFFF

Otto Petersen

Nævnt 1490

Navn

Hans Schack

Til Schackenborg m.m.

1609-1676

Dansk greve 1671

 

 

 Buchwald

Tipoldemor – FMMM

Abel Ditlevsdatter

von Buchwald

1461-1519

 

 

 Reventlow

Oldemor – FMM

Anna Joachimsdatter

Reventlow

+før 1556

Tipoldefar – FMMF

Joachim Reventlow

Til Rixdorf m.m.

1450-1519

 

 Wisch

Farmor – FM

Sophie Clausdatter

von der Wisch

+1599

 Ahlefeldt

Tipoldemor – FMFM

Anna Benedictsdatter

von Ahlefeldt

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Claus von der Wisch

Til Grønholt

1500-1559

Tipoldefar – FMFF

Sivert von der Wisch

Til Hütten

1464-1540

 Schack

Far – F

Christoph von Schack

Til Unevad m.m.

1558-1615

 

  Kroge

Tipoldemor – FFMM

Magdalene vom Kroge

 

 

 Dannenberg

Oldemor – FFM

Ilse Ottosdatter

von Dannenberg

1495-

Tipoldefar – FFMF

Otto von Dannenberg

Til Breselenz

 

 

Farfar – FF

Hartvig von Schack

Til Basthorst

1522-1577

 Stake

Tipoldemor – FFFM

N.N. von Haake

 

 

 

Oldefar – FFF

Emeke von Schack

den ældre

Til Basthorst

Nævnt 1532

Tipoldefar – FFFF

Otto von Schack

Nævnt 1468

 

 

 

 

Epitafium af Arthur Quellinus den yngre

 

over Hans Schack

 

 

Hans greve Schack til Gültzow, Hasenthal, Collow, Schackenborg, Gram,

Brink og Gisselfeld var 1630 i svensk tjeneste og kæmpede I Tyskland.

1636 kom han i fransk tjeneste og var 1642 oberst.

1644 var han kommandør for et tysk rytterregiment i Italien.

1650 var han general og udmærkede sig i slaget ved Rethel.

1651 forlod han fransk tjeneste og blev hertugelig statholder i Lauemburg m.m.

1658 blev han dansk oberst over det skånske regiment og blev dansk adelsmand.

Han blev guvernør i København og havde fortjenesten af Københavns forsvar.

1659 var han feltmarskal og deltog i slaget ved Nyborg.

1660 var han medlem af rigsrådet og blev rigsfeltherre.

1661 fik han Riberhus på livstid.

1671 blev han ophøjet i grevestanden.

Med Anna Blome fik han 7 børn, hvoraf 4 døde som små.

 

 

 

 

 

 

 

Hans Schack. Heraldik

 

 

 

Schack

 

 

Wisch

 

 

Dannenberg

 

 

Reventlow

 

 

Deden

 

 

Vognsen

 

 

 

Friis

 

 

Ahlefeldt

 

 

Stake

 

 

 

Ahlefeldt

 

 

 

 

Pogwisch

Buchwald

 

 

 

Rantzau

 

 

 

 

Gyldenstierne

 

 

 

Ingenhaef?

Reventlow

 

 

Af de fædrende/agnatiske våben har epitafiet Stake og Pogwisch/Wisch,

hvor Adelsårbogen har Haake og Kroge, hvis udformning er mig ukendt.

 

Af de 8 mødrende/kognatiske våben er der så mange uoverensstemmelser

med Adelsårbogen og 3 tomme felter, at det er svært at bestemme,

om epitafiet har sin rigtighed.

 

 

 

 

 

Hans Schacks grevelige våben.