Kliplev kirke, Sønderjylland. Sten. Slægtstavler for Hans Ahlefeldt og Margrethe Rantzau

 

 

 

 Brockdorff

Oldemor

Margrethe Brockdorff

1477-1547

 

 Rantzau

Mormor

Margrethe Rantzau

+1570

(Neuhauslinien)

Oldefar

Hans Rantzau

Til Neuhaus

Nævnt 1522

 Sested

Mor

Beate Sested

1535-1589

 Pogwisch

Oldemor

Beate Pogwisch

+før 1545

 

 

Morfar

Otto Sested

Til Himmelmark

1508-1560

Oldefar

Benedict Sested

Til Kohöft

1472-1530

Kvinde

Margrethe Rantzau

Levede 1624

(Breitenburglinien)

 

 Rantzau

Oldemor

Catharina Rantzau

 

(Niendorflinien)

 

 Walstorp

Farmor

Anna Walstorp

1505-1582

Oldefar

Gert Walstorp

+1500

 Rantzau

Far

Povl Rantzau

Til Bothkamp

1527-1579

 Buchwald

Oldemor

Øllegård Buchwald

1458-1538

 

 

Farfar

Johan Rantzau

Til Breitenburg

1492-1565

Oldefar

Henrik Rantzau

+1497

 

 

 Rantzau

Oldemor

Anna/Abel Rantzau

Nævnt 1543

 

 Sested

Mormor

Margrethe Sested

Oldefar

Benedict Sested

Til Kluvensiek

+1500

 Ahlefeldt

Mor

Anna von Ahlefeldt

 Rathlou

Oldemor

Margrethe Rathlou

 

 

Morfar

Godske von Ahlefeldt

Til Saxtorp

1480-1545

Oldefar

Markvard von Ahlefeldt

Til Deutsch Nienhof

+1500

Mand

Hans von Ahlefeldt

Til Halvsøgård

+1580

 

 Ahlefeldt

Oldemor

Margrethe von Ahlefeldt

Levede 1510

 

 Rantzau

Farmor

Eibe Rantzau

Levede 1522

Oldefar

Peter Rantzau

Til Krummendick

1430-1510

 Ahlefeldt

Far

Gregers von Ahlefeldt

Til Halvsøgård

+1559

 Breide

Oldemor

Ida Breide

Brødre:

Gotfred von Ahlefeldt

+1561

Godske von Ahlefeldt

Dræbt 1566

(Bror:

Frantz von Ahlefeldt

Til Halvsøgård

+1559)

Farfar

Benedict von Ahlefeldt

Til Søgård

+1513

Oldefar

Claus von Ahlefeldt

Til Søgård

+1490

 

 

Gravsten over 3 generationer af Ahlefeldt-familien, Søgård-linien

 

 

 

Gravsten over Hans von Ahlenfeldt og Margrethe Rantzau

 

            

 

Hans von Ahlenfeldt ejede Halvsøgård og Gråsten.

Han var 1580 tilstede i Odense ved forliget mellem

Frederik 2 og hertugerne Hans og Adolf.

Med Margrethe Rantzau fik han 1 søn.

(Hun forgav sin mor Beate Sested).

 

 

 

Hans von Ahlenfeldt og Margrethe Rantzau. Heraldik

 

 

 

Våben på venstre side for Hans von Ahlefeldt:

Ahlefeldt, Breide, Rantzau, Ahlefeldt, Ahlefeldt, ?, Sested, Rantzau.

 

Efter Adelsårbogen skulle der have været:

Ahlefeldt, Ahlefeldt, Rantzau, Sested, Breide, Rathlou, Ahlefeldt, Rantzau,

så det forvitrede våben kan være Rathlou.

 

Våben på højre side for Margrethe Rantzau:

Rantzau, Buchwald, Walstorp, Rantzau, Sested, Pogwisch, Rantzau, Brockdorff.

 

De 8 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

Litteratur: Klaus Krüger: Corpus der mittelalterlichen

Grabdenkmäler in Lübeck, Schleswig, Holstein

und Lauenburg (1100-1600). 1999.

 

 

 

Hans von Ahlenfeldt 2 brødre

 

Gravsten over Godske von Ahlefeldt og Gotfred von Ahlefeldt

 

                    

 

            Godste von Ahlefeldt blev 1566 dræbt af Hans Leve.             Gotfred von Ahlefeldt  var 1559-60 dansk hofjunker.

                                                                                                                          Han døde ugift 1561.

 

 

                                           

 

 

 

 

Mindetavle 1617 over Birgitte von Ahlefeldt

 

 

Birgitte von Ahlefeldt var datter af Gregers von Ahlefeldt og

Anna von Ahlefeldt og søster til Hans von Ahlefeldt.

 Hun er Kliplev kirkes velgørerinde.

Hun døde ugift 1580.

 

 

 

Gravsten over Gregers von Ahlefeldt og Anna von Ahlefeldt

 

 

Gregers von Ahlefeldt til Halvsøgård og Gråsten var

 1548 råd hos hertug Hans.  1559 førte han et

af  hovedbannerne  og blev hårdt såret i Heide.

Med Anna von Ahlefeldt fik han 6 børn

 

 

 

 

2 Ahlefeldt-våben øverst.

 

 

 

Gravsten over Benedict von Ahlefeldt og  Eibe Rantzau

 

 

Benedict  von Ahlefeldt blev eneejer af Søgård.

Han beseglede 1509 forliget mellem hertug Frederik,

 prælater og ridderskabet.

Med Eibe Rantzau fik han 4 børn

 

 

 

 

 

2 våben øverst: Ahlefeldt, Rantzau