Kliplev k., Sønderjylland. Sten. Slægtstavler for Frantz Ahlefeldt og Catharine Pogwisch

 

 

 

 

Oldemor

 

 

 

Mormor

?

 

Oldefar

 Rantzau

Mor

Bertha Schacksdatter

Rantzau

1498-1530

 

Oldemor

?

 

 

Morfar

Schack Rantzau

+før 1508

Oldefar

Hartvig Rantzau

 Til Rantzau

Nævnt 1470

Kvinde

Catharine Ottosdatter

 Pogwisch

+1599

 

 

Oldemor

 

 

Farmor

?

 

Oldefar

 Pogwisch

Far

Otto Pogwisch

Til Bissee og Futterkamp

Levede 1543

 

Oldemor

?

 

 

Farfar

Hartvig Pogwisch IV

Nævnt 1500

Oldefar

Otto Pogwisch

Til Bissee

Nævnt 1451

Gift med

 

  Heesten

Oldemor

Dorothea Heesten

Levede 1497

 

 Ahlefeldt

Mormor

Margrethe von Ahlefeldt

Levede 1510

Oldefar

Benedict von Ahlefeldt

Til Tørning

+1470

 Rantzau

Mor

Eibe Pedersdatter

 Rantzau

1458- 1522

 Rathlou

Oldemor

Drude Rathlou

 

 

Morfar

Peter Rantzau

Til Krummendick

1430-1510

Oldefar

Breide Rantzau

Til Krummendick

+1460

Mand

Frantz von Ahlefeldt

Til Halvsøgård

1500-1559

(Gråsten-linien)

 

 

Oldemor

Ida

 

 Breide

Farmor

Ida Joakimsdatter

Breide

Oldefar

Joakim Breide

Levede 1462

 Ahlefeldt

Far

Benedict von Ahlefeldt

Til Søgård m.m.

1458-1513

  Dosenrode

Oldemor

Catharine Dosenrode

 

 

Farfar

Claus von Ahlefeldt

Til Søgård

+1490

Oldefar

Benedict von Ahlefeldt

Til Søgård

Nævnt 1440

 

 

 

Kliplev kirke, Sønderjylland. Gravsten

 

Frantz von Ahlefeldt og Catharine Pogwisch

 

      

 

Frantz von Ahlefeldt hyldede ikke Frederik 1 i 1523.

Han faldt i slaget ved Heide i 1559.

Med Catharine Pogwisch fik han 3 børn.

 

2 våben Ahlefeldt, Pogwisch.

 

 

 

Frantz von Ahlefeldt og Catharine Pogwisch. Nærbillede