Kastbjerg Kirke, Randers Amt. Epitafium. Slægtstavle for Jacob Høeg

 

Gift 1. gang 1577 med

Lisbet Maltesdatter

Sehested

1556-1600

 

 

 Manderup

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Manderup

Gift 2. gang 1604 med

Maren Eilersdatter

Bryske

1583-1610

 

 Holck

Oldemor

Sophie Christensdatter

Holck

Levede 1541

Tipoldefar

Christen Holck

Til Barritskov

Nævnt 1502

 

 Sture

Mormor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 Emmiksen

Tipoldemor

Anna Emmiksen

Nævnt 1494

 

 

 

Oldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

Tipoldefar

Thomas Sture

Til Gammelgård

+1487

 Gøye

Mor

Mette Mogensdatter

Gøye

1529-1547

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

Tipoldefar

Erik Ottensen

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

 

 

Morfar

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

 Falk

Tipoldemor

Ide Eskildsdatter

Falk

Til Gisselfeld

 

 

 

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

Tipoldefar

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

Navn

Jacob Høeg

Til Trudsholm

1545-1610

 

 

 Rønnow

Tipoldemor

Berete Eilersdatter

Rønnow

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Anne Styggesdatter

(Rosenkrantz)

Levede 1517

Tipoldefar

Anders Nielsen Stygge

Til Hevringholm

+1478

 

 Krumpen

Farmor

Johanne Jørgensdatter

Krumpen

+1553

 Ketelhut

Tipoldemor

N.N. Saxstrup

eller Ketelhut

 

 

 

Oldefar

Jørgen Krumpen

Til Skøttrup

+1521

Tipoldefar

Peder Krumpen

Nævnt 1420

 Høeg

Far

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

 

 Sappi

Tipoldemor

Johanne Andersdatter

Sappi

+1479

 

 

 Banner

Oldemor

Ellen Nielsdatter

(Banner)

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Vinstrup

+1447

 

 

Farfar

Jacob Eskildsen

Til Leergrav m.m.

Levede 1528

 Høg

Tipoldemor

Sophie Pedersdatter

Høg

 

 

 

Oldefar

Eskild Nielsen

Til Vittrup

+1494

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Skaregård

Levede 1435

 

 

 

 

Kastbjerg Kirke, Randers Amt. Epitafium. Slægtstavle for Lisbet Sehested

 

Gift 1577 med

Jacob Høeg

Til Trudsholm

1545-1610

 

 

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 Ulfstand

Mormor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen

Til Glimminge

+1485

Bille

Mor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 

 Stormvasa

Tipoldemor

Birgitte Christiernsd.

Stormvasa

Levede 1472

 

 

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Morfar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

  Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Navn

Lisbet Maltesdatter

Sehested

1556-1600

 

 

 Kaas

Tipoldemor

Inger Jensdatter

Kaas

Nævnt 1462

 

 

 Bomøve

Oldemor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

Tipoldefar

Peder Nielsen Bomøve

Til Votborg

Nævnt 1457

 

 Juel

Farmor

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

 Munk

Tipoldemor

Ingeborg Pedersdatter

Munk (Tornekrands)

 

 

 

Oldefar

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

Tipoldefar

Jens Juel

Til Møborg

Nævnt 1492

 Sehested

Far

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård m.m.

1529-1592

 

 Løvenbalk

Tipoldemor

Sophie Jensdatter

(Løvenbalk)

 

 

 Viffert

Oldemor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

Tipoldefar

Jon Viffertsen

Til Torstedlund

+1493

 

 

Farfar

Jens Thomesen

Til Vellinghøj m.m.

+1555

Vognsen

Tipoldemor

Inger Thomesdatter

Vognsen

Levede 1493

 

 

 

Oldefar

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

Tipoldefar

Thomas Jensen

Af Tofte

Nævnt 1511

 

 

 

 

 

Epitafium over Jacob Høeg og  Lisbet Sehested

 

 

 

Jacob Høeg til Trundholm var 1574-77 hofsinde

Fra 1596-1602 var han lensmand på Skivehus.

Med Lisbet Sehested fik han 2 børn.

 

 

 

Jacob Høeg og  Lisbet Sehested

 

 

 

 

Jacob Høeg og  Lisbet Sehested. Heraldik

 

 

Jacob Høeg

 

 

Jacob Høeg

 

 

Lisbeth Sehested

 

Lisbeth Sehested

Høeg      Sture    Krumpen    

Gøye        Banner

    Sehested      Bille       

Juel     Ulfstand     Viffert

 

Rosenkrantz

 

 

 

 Rosenkrantz

 

 

 

 Vognsen

 

 

 

 

Høg 

 

 

 

 

 Falk

 

 

 

 

Ketelhut 

 

 

 

 

 Emmiksen 

 

 

 

 

 Sappi

 

 

 

 

 Gyldenstierne

 

Rønnow

 

 

 

 Bomøve/Lange

 

 

 

 Trolle

 

 

 

 

 Vognsen (ørn) 

 

 

 

 

 Lunge

 

 

 

 

Munk/Tornekrands 

 

 

 

 

 Rosensparre 

 

 

 

 

 Løvenbalk

 

 

 

 

 Stormvasa

 

 

 

Rønnow       Pogwisch

Thott            Kaas

 

 

  

Våben for Jacob Høeg

 

For oven: Høeg, Sture, Krumpen, Gøye, Banner.

Venstre side: Rosenkrantz, Rosenkrantz, Vognsen, Høg, Falk,

Ketelhut, Emmiksen, Sappi, Gyldenstierne.

For neden: Rønnow, Pogwisch.

 

Epitafiet sammenblander Claus Sture +1508 (MMF) med en

ældre Claus Sture (1399), der var gift med Margrethe Vognsen,

og hvis mor efter traditionen var en Pogwisch.

 

 

Våben for Lisbeth Sehested

 

For oven: Sehested, Bille, Juel, Ulfstand, Viffert.

Højre side: Rønnow, Bomøve/Lange, Trolle, Vognsen (ørn), Lunge,

Munk/Tornekrands, Rosensparre, Løvenbalk, Stormvasa.

For neden: Kaas, Thott.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

 

 

 

Alter 1599

 

 

 

 

Heraldik for Jacob Høeg og Lisbeth Sehested

 

         

 

 

 

 

Kalkmaleri 1604

 

 

Lisbet Sehesteds mor Sophie Bille

Jacob Høegs mor Mette Gøye

Maren Bryskes mor Gjertrud Lunge (Dyre)