Kalundborg kirke. Gravsten. Slægtstavler for Knud Gyldenstierne og Sidsel Ulfstand

 

 

 

 Laxmand

Oldemor

Margrethe Poulsdatter

Laxmand

 

 Thott

Mormor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

Oldefar

Iver Axelsen (Thott)

Til Lillø

1420-1495

 Trolle

Mor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1523

 Blaa

Oldemor

Christine Knutsdatter

(Blaa)

 

 

Morfar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

Oldefar

Birger Trolle den Unge

Til Bergqvara

+1471

Kvinde

Sidsel Jensdatter

Ulfstand

+1575

 

 Bille

Oldemor

Mæritslef Jakobsdatter

(Bille)

Levede 1473

 

 Rosensparre

Farmor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

Oldefar

Jens Jepsen (Rosensparre)

I  Skarholt

+1460

 Ulfstand

Far

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Due

Oldemor

Kirsten Due

eller Glob

 

 

Farfar

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

Oldefar

Henrik Gertsen (Ulfstand)

Til Glimminge

Levede 1439

Gift med

 

 Basse

Oldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 Lunge

Farmor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Oldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 Bille

Mor

Regitze Torbernsdatter

Bille

Skifte 1510

 Galen

Oldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

Farfar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Oldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup

+1442

Mand

Knud Pedersen Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1480-1552

 

 Krabbe?

Oldemor

?

 

 Banner

Farmor

Mette Jensdatter

Banner

+1460

Oldefar

Jens Eriksen (Banner)

Til Langtind

Levede 1444

Gyldenstierne

Far

Peder Nielsen Gyldenstierne

Til Tim

+1492

 Lunge

Oldemor

Gørvel Andersdatter

Lunge

+1467

 

 

Farfar

Niels Eriksen Gyldenstierne

Af Lundenæs

+1484

Oldefar

Erik Nielsen

Til Tim

+1455

 

  

 

 

Kalundborg kirke. Gravsten over Knud Gyldenstierne og Sidsel Ulfstand

 

 

Knud Pedersen Gyldenstierne til Tim og Ljungby var 1502 hofsinde.

Han blev fængslet i forbindelse med Dyvekes død, men blev

løsladt mod aldrig at komme kongen for øje.

Han var fra 1517 forlenet med Ålholm, Vordingborg,

Kalundborg (1525, 1536) og Nykøbing.

1524 var han fodermarsk, 1529 i rigsrådet.

1532 var han med til at føre Christian 2 til Sønderborg slot.

Han støttede grev Christoffer, men udstedte siden troskabsed

til Christian 3, kom atter i rigsrådet og blev hofmarskal.

Med Sidsel Ulfstand fik han 7 børn.

 

 

Stenen er ikke i kirken. Den har fra 1936 været

fastgjort på kirkegårdsmuren under halvtag.