Kalmar domkyrka, Småland. Begravelsesbanner. Slægtstavle for Bleckert Wachtmeister

 

Gift 1679 med

Barbara Christina

Wolffradt

1659-1726

 

 

 Ingelheim

Tipoldemor – MMMM

Attalia von

Ingelheim

 

 

 

 Rosenberg

Oldemor – MMM

Margareta von

Rosenberg

+1616

Tipoldefar – MMMF

Balthasar von Rosenberg

 

 Liebenstein

Mormor – MM

Anna Margareta

von Liebenstein

1589-

 Trebra

Tipoldemor – MMFM

N.N.

 

 

 

 

Oldefar – MMF

Albrecht von Liebenstein

+1636

Tipoldefar – MMFF

N.N. von Liebenstein

 

  Helmstedt

Mor – M

Agnes Margareta

von Helmstedt

1613-1666

 

 Fuchs

Tipoldemor – MFMM

Sibilla Fuchs

von Bimbach

 

 

 Landschad

Oldemor – MFM

Agnes Landschad

von Steinach

+1580

Tipoldefar – MFMF

Bleickard Landschad

von Steinach

 

 

 

Morfar – MF

Bleckert von Helmstedt

Geheimeråd

  Helmstedt

Tipoldemor – MFFM

Anna Gisela

von Helmstedt

 

 

 

Oldefar – MFF

Johann Philipp

von Helmstedt

1545-1594

Tipoldefar – MFFF

Johann von Helmstedt

+1550

 

Navn

Bleckert Wachtmeister

Landshøvding

1644-1701

 

 

 Tiesenhausen

Tipoldemor – FMMM

Ebba von

Tiesenhausen

Ca. 1540-

 

 

 Lode

Oldemor – FMM

Anna Simonsdotter

Lode

 

Tipoldefar – FMMF

Simon Lode

Til Waschel

+1597

 

 Wrangel

Farmor – FM

Elisabeth Tönnesdotter

Wrangel

+1666

 Dücker

Tipoldemor – FMFM

Margareta Fredriksd.

Dücker

Levede 1586

 

 

 

Oldefar – FMF

Tönnes Wrangel

Til Sauss. Landråd

+ca. 1630

Tipoldefar – FMFF

Tönnes Wrangel

Til Jess. Landråd i Estland. +1584

 Wachtmeister

Far – F

Hans Wachtmeister

Friherre til Björkö

1609-1652

 

 Grabbe

Tipoldemor – FFMM

Beata Nilsdotter

Grabbacka/Grabbe

1520-

 

 

 Stålarm

Oldemor – FFM

Beata Eriksdotter

Stålarm

1559-1600

Tipoldefar – FFMF

Erik Arvidsson Stålarm

Statholder

1517-1566

 

 

Farfar – FF

Claes Wachtmeister

Landråd

+1631

 Ahlefeldt

Tipoldemor – FFFM

Regina von

Ahlefeldt

 

 

 Wachtmeister

Oldefar – FFF

Hans Wachtmeister

Til Aungek. Feltherre

+1590

Tipoldefar – FFFF

Claes Wachtmeister

+1551

 

 

 

Kalmar domkyrka, Småland.

 

Begravelsesbanner for Bleckert Wachtmeister

 

Hovedbanner

 

 

Bleckert Wachtmeister, friherre til Deijeldorf,

herre til Verchen i Pommern,

 Rotenberg i Östergötland var 1666 i fransk tjeneste.

1667 var han løjtnant i nordskånske kavalleriregiment,

1672 ryttermester, 1674 oberstløjtnant,

1677 oberst for Östgöta regiment, 1695 generalmajor

og landshøvding i Kalmar len, 1700 generalløjtnant.

Med Barbara Christina Wolffrade fik han 13 børn,

hvoraf 3 døde som børn og unge.

 

 

 

Mødrende anevåben

 

 

Venstre side: Helmstedt, Landschad, Liebenstein?, Rosenberg

Højre side: Helmstedt, Fuchs?, Trebra, Ingelheim?

 

Måske er der overensstemmelse med anetavlen.