Kåstrup kirke, Thisted Amt. Prædikestol 1649. Slægtstavle for Mogens Arenfeldt

 

Gift 1633 med

Else Jokumsdatter

Bülow

1611-1635

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Helvig Mogensdatter

Gøye

+1597

 

 Gyldenstierne

Mormor – MM

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

Oldefar – MMF

Otte Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

 Marsvin

Mor – M

Anne Jørgensdatter

Marsvin

1569-1610

 Hollunger

Oldemor – MFM

Helle Tagesdatter

(Hollunger)

+1556

 

 

Morfar – MF

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård

+1581

Oldefar – MFF

Peder Marsvin

Til Lindved

+1528

Mand

Mogens Arenfeldt

Til Rugård m.m.

1504-1671

 

 Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Gertrud Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+før 1525

 

 Skeel

Farmor – FM

Anne Hansdatter

Skeel

 

Oldefar – FMF

Hans Skeel

Til Nygård

Levede 1528

 Arenfeldt

Far – F

Hans Axelsen Arenfeldt

Til Palsgård m.m.

+1611

 Bille

Oldemor – FFM

Margrethe Jonsdatter

Bille

 

 

 

Farfar – FF

Axel Nielsen Arenfeldt

Til Palsgård m.m.

Levede 1568

Oldefar – FFF

Niels Henriksen Arenfeldt

Rigskansler

Levede 1533

 

 

 

 

Kåstrup kirke, Thisted Amt. Prædikestol 1649

 

 

Mogens Arenfeldt til Rugård og Skårupgård

var 1624-25 hofjunker.

1625 blev han takseret til 218 Td., 1638 til 520 Td.

1633 var han kornet, 1636 løjtnant, 1640 ritmester.

1641-56 var han lensmand på Mariager Kloster, Hald, Skivehus.

1663-71 var han stiftamtmand i Viborg og Hald amt.

Med Else Bülow fik han 2 børn.

 

 

 

Våben for Mogens Arenfeldt