Jystrup kirke, Sjælland. Altertavle 1620. Slægtstavler for Axel Urne og Birgitte Gyldenstierne

 

 

 

 Krabbe

Oldemor

Anne Tygesdatter

Krabbe

1509-1543

 

 Rønnow

Mormor

Anne Eilersdatter

Rønnow

1541-1609

Oldefar

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde

+1565

 Hardenberg

Mor

Mette Eriksdatter

Hardenberg

1569-1629

 Rosenkrantz

Oldemor

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

 

 

Morfar

Erik Hardenberg

Til Vedtofte

1529-1604

Oldefar

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte

1505-1565

Kvinde

Birgitte Predbjørnsdatter

Gyldenstierne

1595-1675

 

 Gyldenstierne

Oldemor

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

 

 Podebusk

Farmor

Jytte Prebensdatter

Podebusk

+1573

Oldefar

Preben Podebusk

Til Vosborg

+1541

 Gyldenstierne

Far

Predbjørn Gyldenstierne

Til Vosborg

1548-1616

 Bille

Oldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

Farfar

Knud Gyldenstierne

Til Ågård

+1568

Oldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup

+1517

Gift 1619

 

 Giedde

Oldemor

Margrethe Knudsdatter

Giedde

 

 Laxmand

Mormor

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

Oldefar

Bjørn Steensen

Til Hofdal

Levede 1541

 Grubbe

Mor

Merete Eilersdatter

Grubbe

1568-1654

 Ulfeld

Oldemor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

 

 

Morfar

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

Oldefar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Mand

Axel  Urne

Til Ryegård

1591-1626

 

 Bølle

Oldemor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

 

 Rud

Farmor

Birte Knudsdatter

Rud

1538-1573

Oldefar

Knud Rud

Til Vedby

+1554

 Urne

Far

Knud Urne

Til Årsmarke

1564-1622

 Walkendorff

Oldemor

Inger Axelsdatter

Walkendorff

+1555

 

 

Farfar

Axel Urne

Til Søgård m.m.

+1577

Oldefar

Knud Urne

Til Søgård m.m.

+1543

 

 

 

Jystrup kirke, Sjælland. Alter 1620

 

Heraldik for Axel Urne og Birgitte Gyldenstierne

 

 

Axel Urne til Ryegård studerede i Tyskland og

rejste i Frankrig, England og Holland.

1614-15 var han sekretær i kancelliet.

1615-24 var han landsdommer i Sjælland.

Han var lensmand på Ringsted Kloster, Halsted og Nykøbing.

1625 blev han takseret til 1041 Td. Hk.

Med Birgitte Gyldenstierne fik han 2 sønner.

 

 

 

 

           

 

2 våben: Urne, Gyldenstierne