Mindestik 1663. Slægtstavle for Jørgen Rosenkrantz´ far Palle Rosenkrantz

 

Gift 1) 1616 med

Helvig Frantzdatter

Rantzau

Gift 3) 1629 med

Lisbeth Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

 

 Revenlow

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Revenlow

+1507

Gift 2) 1622 med

Elisabeth Olufsdatter

Rosensparre

 

 Skram

Oldemor

Mette Christiensdatter

Skram

Levede 1548

Tipoldefar

Christiern Skram

Til Urup

+ca.1519

 

 Hardenberg

Mormor

Margrethe Cortitzdatter

Hardenberg

+1610

  Rønnow

Tipoldemor

Anne Corfitsdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 

 

 

Oldefar

Corfitz Hardenberg

Til Skjoldemose

Nævnt 1539

Tipoldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

 Grubbe

Mor

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

 

 Godov

Tipoldemor

Regitze Godov

Til Lystrup

Nævnt 1513

 

 

 Ulfeld

Oldemor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

Tipoldefar

Palle Andersen

Til Lundsgård

+1513

 

 

Morfar

Palle Grubbe

+1561

 Bille

Tipoldemor

Karen Eriksdatter

Bille

Levede 1516

 

 

 

Oldefar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Tipoldefar

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

Navn

Palle Rosenkrantz

Til Krenkerup m.m.

1587-1642

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Anne Rosenkrantz

+1550

 

 

 Krabbe

Oldemor

Margrethe Tygesd.

Krabbe

1512-1602

Tipoldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

 

 Ulfstand

Farmor

Margrethe Børgesdatter

Ulfstand

+1582

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 

Oldefar

Børge Jensen Ulfstand

Til  Glimminge

+1558

Tipoldefar

Jens Holgersen

Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Rosenkrantz

Far

Axel Rosenkrantz

Til Glimminge m.m.

1552-1630

 

 Baad

Tipoldemor

Tale Arvidsdatter

Baad

Af Halland

 

 

 Knob

Oldemor

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

Tipoldefar

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

 

 

Farfar

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

 Gyldenestiern

Tipoldemor

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

Søn:

Jørgen Rosenkrantz

Til Krenkerup

1637-1660

 

 

Oldefar

Axel Nielsen

Til Stenballegård m.m.

1472-1551

Tipoldefar

Niels Timmesen

Til Stenballegård

1440-1485

 

 

 

Mindestik 1663. Slægtstavle for Jørgen Rosenkrantz´ mor Lisbeth Lunge

 

Gift 1629 med

Palle Rosenkrantz

Til Krenkerup

1587-1642

 

 

 Sture

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 

 Gøye

Oldemor

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

Tipoldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 

 Rosenkrantz

Mormor

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

gans zu putlitz  Ganz

Tipoldemor

Margrethe Jespersd.

Ganz von Putlitz

+1525

 

 

 

Oldefar

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

Tipoldefar

Otte Holgersen

Til Boller

+1525

 Brahe

Mor

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 

Morfar

Steen Brahe

Til Knudstrup

+1620

 Rud

Tipoldemor

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

(Bror: Tyge Brahe)

Oldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til  Tostrup

+1532

Navn

Lisbeth Jørgensdatter

Lunge

1610-1659

 

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 Sehested

Farmor

Anne Maltesdatter Sehested

1554-1621

 Juel

Tipoldemor

Anne Maltesdatter

Juel

+1579

 

 

 

Oldefar

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård

1529-1592

Tipoldefar

Jens Thomesen

(Sehested)

 Til Vellinghøj

+1555

 Lunge

Far

Jørgen Lunge (Dyre)

Til Odden

1577-1619

 

 Skram

Tipoldemor

Bege Pedersdatter

 Skram

+1562

 

 

 Juel

Oldemor

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

Tipoldefar

Jørgen Hansen Juel

+1546/58

 

 

Farfar

Ove Lunge

Til Odden

1548-1601

 Friis

Tipoldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 

 

 

Oldefar

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

Tipoldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk

+1540

 

 

 

Mindestik 1663 af Albert Haelwegh.

 

Heraldik for Jørgen Rosenkrantz

 

 

Jørgen Rosenkrantz til Krenkerup rejste 1654 til udlandet

(Leiden, Oxford, Paris, Schweitz, Tyskland).

1659 vendte han hjem i forbindelse med moderens død.

Han rejste igen til udlandet (Padua, Rom, Napoli).

Han døde ugift 1660 i Venezia.

 

 

 

Vestre side. Våben for Palle Rosenkrantz: Rosenkrantz, Grubbe,

Ulfstand, Hardenberg, Knob (ulv), Ulfeld, Krabbe, Skram,

Gyldenstierne, Bille, Trolle, Rønnow, Baad, Godov,

Rosenkrantz, Reventlow.

 

Højre side. Våben for Lisbeth Lunge: Lunge (Dyre), Brahe

Sehested, Rosenkrantz, Juel, Bille, Bille, Gøye,

Friis (skaktern), Ganz, Juel, Rud, Skram, Sture, Ulfstand, Ulfstand.