Stik fra ligprædiken. Slægtstavle for Jens Høeg 1591-1648 (Far: Stygge Høeg)

 

Far

 

 

 Thott

Tipoldemor – MMMM

Beate Iversdatter

Thott

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor – MMM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar – MMMF

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 Ulfstand

Mormor – MM

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 Rosensparre

Tipoldemor – MMFM

Birgitte Jensdatter

Rosensparre

+efter 1486

 

 

 

Oldefar – MMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar – MMFF

Holger Henriksen Ulfstand

Til Glimminge

+1485

 Bille

Mor – M

Sidsel Clausdatter

Bille

1528-1580

 

 Stormvasa

Tipoldemor – MFMM

Birgitte Christiernsd.

Stormvasa

Levede 1472

 

 

 Rønnow

Oldemor – MFM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar – MFMF

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Morfar – MF

Claus Bille

Til Allinge m.m.

1490-1558

 Lunge

Tipoldemor – MFFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar – MFF

Steen Basse Bille

Til Allinge m.m.

1446-1520

Tipoldefar – MFFF

Torbern Bille

Til Allindemagle

+1465

Navn

Stygge Høeg

Til Vang m.m.

1560-1630

 

 

 Rønnow

Tipoldemor – FMMM

Berete Eilersdatter

Rønow

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Anne Styggesdatter

(Rosenkrantz)

Levede 1517

Tipoldefar – FMMF

Anders Nielsen Stygge

Til Hevringholm

+1478

 

 Krumpen

Farmor – FM

Johanne Jørgensdatter

Krumpen

+1553

 Saxstrup

Tipoldemor – FMFM

N.N. Saxstrup

eller Ketelhod

 

 

 

Oldefar – FMF

Jørgen Krumpen

Til Skøttrup

Nævnt 1497

Tipoldefar – FMFF

Peder Krumpen

Nævnt 1420

 Høeg

Far – F

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

 

 Panter

Tipoldemor – FFMM

Johanne Andersdatter

(Panter)

1400-1477

 

 

 Banner

Oldemor – FFM

Elline Nielsdatter

(Banner)

Tipoldefar – FFMF

Niels Eriksen Banner

Til Vinstrup m.m.

+1444

 

 

Farfar – FF

Jacob Eskildsen (Høeg)

Til Leergrav m.m.

Levede 1528

 Høg

Tipoldemor – FFFM

Sophie Persdatter

Høg

 

 

 

Oldefar – FFF

Eskild Nielsen

Til Vittrup m.m.

+1494

Tipoldefar – FFFF

Niels Eriksen

Til skarregård

Nævnt 1438

 

Stik fra ligprædiken. Slægtstavle for Jens Høeg 1591-1648 (Mor: Anne Ulfstand)

 

Mor

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor – MMMM

Begge Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

 Høg

Oldemor – MMM

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

Tipoldefar – MMMF

Bo Høg

Til Tanderup

+1484

 

 Rosenkrantz

Mormor – MM

Bege Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1562

 ?

Tipoldemor – MMFM

Birgitte Pedersdatter

Til Stensballegård

 

 

 

Oldefar – MMF

Erik Timmesen

Til Engelsholm

+1523

Tipoldefar – MMFF

Timme Nielsen

Til Engelsholm

+1457

 Lange

Mor – M

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 

 Lykke

Tipoldemor – MFMM

Birgitte Pedersdatter

(Lykke)

Nævnt 1484

 

 

 Saxstrup

Oldemor – MFM

Anne Knudsdatter

Saxstrup

Levede 1503

Tipoldefar – MFMF

Knud Saxstrup

 Til Gedsholm

+1499

 

 

Morfar – MF

Erik Nielsen Lange

+1519

 Juel

Tipoldemor – MFFM

Sidsel Jepsdatter

Juel

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Niels Mogensen

Til Knudsbøl

+1500 (Ditmarsken)

Tipoldefar – MFFF

Mogens Nielsen

Til Hennegård

+1486

Navn

Anne Gregersdatter

Ulfstand

+1627

 

 

 Gyldenstierne

Tipoldemor – FMMM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

Tipoldefar – FMMF

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm m.m.

+1503

 

 Podebusk

Farmor – FM

Anne Predbjørnsdatter

Podebusk

+1521

 Moltke

Tipoldemor - FMFM

Jytte Evertsdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar – FMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

1460-1541

Tipoldefar – FMFF

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

 Ulfstand

Far – F

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

 

 Lunge

Tipoldemor – FFMM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 Bille

Oldemor – FFM

Else Torbernsdatter

Bille

Tipoldefar – FFMF

Tobern Bille

Til Allingemagle

+1465

 

 

Farfar – FF

Holger Gregersen

Ulfstand

Til Skabersø

+1542

 Due

Tipoldemor – FFFM

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 

 

 

Oldefar – FFF

Gregers Jepsen

Til Torup m.m.

Levede 1510

Tipoldefar – FFFF

Store Jep Henriksen

Til Skabersø m.m.

Nævnt 1456

 

 

Stik fra ligprædiken over Jens Høeg 1591-1648

 

 

Jens Høeg (1591-1648) til Vang og Bustrup var 1605 edelknabe.

1612 var han korporal i Kalmarkrigen.

1624 var han løjtnant og deltog i kampene i Tyskland.

1625 var han ritmester over et jysk kompagni.

Han var 1626-27 lensmand på Stjernholm og Gulland.

Igen i 1645 tjente han i krigen og kom i svensk fangenskab.

1648 blev han ridder og døde samme år.

1625 blev han gift med Margrete Christensdatter Holck.

De fik 7 børn, hvoraf 5 døde som små og unge.

 

 

 

De 16 våben for Stygge Høeg er i overensstemmelse

med Adelsårbogen.

Af de 16 våben for Anne Ulfstand synes der at være

uoverensstemmelse ved FFFM Due og MFFM Juel.

Jeg kan ikke på dette stik se, hvilke våben der er

afbilledet.