Hvirring kirke, Århus Amt. Gravsten. Slægtstavler for Claus Glambek og Berte Rosenkrantz

 

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 Ulfstand

Mormor

Sidsel Jensdatter

Ulfstand

+1575

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

  Gyldenstierne

Mor

Margrethe Knudsdatter

Gyldenstierne

+1581

  Bille

Oldemor

Regitze Torbensdatter

Bille

Skifte 1510

 

 

Morfar

Knud Pedersen Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1480-1552

Oldefar

Peder Nielsen (Gyldenstierne)

Til Tim

+1492

Kvinde

Berte Folmersdatter

Rosenkrantz

1554-1625

 

  Baad

Oldemor

Tale Arvidsdatter

Baad

+1560

 

 Knob

Farmor

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

Oldefar

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

  Rosenkrantz

Far

Folmer Rosenkrantz

Til Stensballegård  m.m.

1523-1586

  Gyldenstierne

Oldemor

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

+1526

 

 

Farfar

Axel Nielsen (Rosenkrantz)

Til Stensballegård  m.m.

1472-1551

Oldefar

Niels Timmensen

Til Stensballegård 

1440-1485

Gift med

 

 

 

 

 

 Basse

Oldemor

Anne Basse

 

 

 Rekhals

Mormor

Karen Eriksdatter

Rekhals

Oldefar

Erik Rekhals

 Rask

Mor

Maren Sørensdatter

Rask (Gjødesen)

+1600

 

?

Oldemor

?

 

 

Morfar

Søren Gjødesen

I Bjerre

1470-1543

Oldefar

Gjøde Eriksen

I Bjerregård

 (1535)

Mand

Claus Glambek

Til Rask

1537-1591

 

 Dyre

Oldemor

N.N. Jensdatter

(Dyre)

 

  Glambek

Farmor

Sidsel Nielsdatter

“Benner” (Glambek)

Oldefar

Niels Pedersen Glambek

I Starup

Nævnt 1467

  Glambek

Far

Niels Glambek

Til Starup

+1564

  Holck

Oldemor

N.N. Holck

 

 

Farfar

Claus Lagesen (Glambek)

Til Starup

Nævnt 1499

Oldefar

Lage Lagesen

 

 

 

Gravsten over Claus Glambek, Berte Rosenkrantz og 2 døtre

 

         

 

Claus Glambek til Rask, Værholm og Bjerre

tjente Christen Munk og Holger Rosenkrantz.

Han deltog 1559 i Ditmarsketoget.

Han var fra 1573 lensmand på Skanderborg,

Bygholm og Åkjær.

Med Berete Rosenkrantz fik han 4 døtre,

hvoraf 2 døde som små.

 

 

 

Claus Glambek, Berte Rosenkrantz. Nærbillede

 

 

 

De 2 døtre

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard er der flg. våben for Claus Glambek:

Glambek (klo), Rask, Glambek (søblade), Skeel, Holck,

Rekhals, Thott, Tinhuus.

 

Adelsårbogens Dyre og Basse er ikke på stenen, som har våben

for Skeel, Thott og Tinhuus.

Da oldefaderen Gjøde Eriksen var ikke-adelig bonde og herredsfoged,

har han og hans ukendte hustru sikkert ikke haft våben.

 

 

De 8 våben for Berte Rosenkrantz: Rosenkrantz, Gyldenstierne,

Knob (ulv), Ulfstand, Gyldenstierne, Bille, Baad, Trolle.

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen.