Husby kirke, Fyn. Dør og loft. Slægtstavle for Christian Gustav Wedell

 

Gift 1. gang med

Cathrine Elisabeth

von Arnoldt

1709-1736

Gift 2. gang 1742 med

Mathia Catharina

von Werenschiold

1706-1743

 

 Skinkel

Tipoldemor – MMMM

Helvig Nielsdatter

Skinkel

1602-1677

Gift 3. gang 1755 med

Conradine Christiane

Danneskiold-Samsøe

1725-1786

 

 Vind

Oldemor – MMM

Anne Iversdatter

Vind

1622- levede 1674

Tipoldefar – MMMF

Iver Vind

Til Klarupgård m.m.

1590-1658

 

kuhla Kuhla

Mormor – MM

Mette von der Kuhla

1656-1709

issendorf coat of arms
 Issendorf

Tipoldemor – MMFM

Hedevig Christophersd.

von Issendorf

 

 

 

Oldefar – MMF

Arent von der Kuhla

Til Løjtved

1599-1658

Tipoldefar – MMFF

Bendix von Kuhla

Til Kuhla

 Banner

Mor – M

Anne Catharine

Banner

1681-1739

 

 Götzen

Tipoldemor – MFMM

Anna Margrethe

von Götzen

1611-1684

 

 

 Schulte

Oldemor – MFM

Anna Cathrine

Schulte

1631-1675

Tipoldefar – MFMF

Jørgen Schulte

Til Findstrup

1593-1652

 

 

Morfar – MF

Christian Banner

Til Rødkilde m.m.

1656-1693

 Bild

Tipoldemor – MFFM

Jytte Nielsdatter

Bild

1585-1646

 

 

 

Oldefar – MFF

Niels Banner

Til Ringstedgård m.m.

1622-1670

Tipoldefar – MFFF

Otto Banner

Til Gjessingholm m.m.

+1625

Navn

Christian Gustav Wedell

Til Wedellsborg m.m.

1701-1759

 

 

 Munk

Tipoldemor – FMMM

Kirsten Ludvigsdatter

Munk

1598-1658

 

 

 Christiane

Oldemor – FMM

Christiane

1626-1670

Patent 1662

 

Tipoldefar – FMMF

Christian 4

1588-1648

 

 Sehested

Farmor – FM

Christiane Sophie

Sehested

1644-1693

 Lykkr

Tipoldemor – FMFM

Anne Nielsdatter

Lykke

1568-1645

 

 

 

Oldefar – FMF

Hannibal Sehested

Til Nøragergård m.m.

1609-1666

Tipoldefar – FMFF

Claus Maltesen Sehested

Til Højris m.m.

1558-1612

 Wedell

Far – F

Hannibal Wedell

Til Wedellsborg m.m.

1660-1708

 

 Blome

Tipoldemor – FFMM

Margrethe Hansdatter

Blome

1594-1666

 

 

 Ahlefeldt

Oldemor – FFM

Anna Jørgensdatter

von Ahlefeldt

1615-1660

Tipoldefar – FFMF

Jørgen von Ahlefeldt

Til Wuarnbek m.m.

1589-1641

 

 

Farfar – FF

Wilhelm Frederich Wedell

Til Wedellsborg m.m.

1640-1706

(Greve 1672)

 Wedel

Tipoldemor – FFFM

Ilsa von Wedel

Af huset

Uchtenhagen

 

 

 

Oldefar – FFF

Georg Ernst von Wedel

Til Reetz m.m.

1597-1661

Tipoldefar – FFFF

Ernst Wedel

Til Spiegel m.m.

+1631

 

 

  

 

Husby kirke, Fyn. Dør og loftdekoration.

 

Heraldik for Christian Gustav Wedell

 

 

 

 

Greve Christian Gustav til grevskabet Wedellsborg , Erholm og Søndergård

var 1718 kaptajn, 1719 kompagnichef.

1721 var han kammerherre, 1727 hvid ridder.

1750 var han geheimeråd og amtmand over Segeberg Amt.

Med Cathrine von Arnoldt fik han 5 børn.

Med Conradine Danneskiold-Samsøe fik han 1 datter.

 

 

 

 

 

 

Anetavle for Christian Gustav Wedell i Wedellsborg Kapel

 

 

Claus Sehested. Anne Lykke. Christian 4. Kirsten Munk.     Otto Banner.Jytte Bild. Jørgen Schulte.  Anna von Götzen

Margrethe Blome.       Hannibal Sehested.   Christiane.          Niels Banner.    Anna Schulte.           Bendix von Kuhla

Jørgen von Ahlefeldt. Anna von Ahlefeldt. Christiana Sehested.  Christian Banner. Arent von Kuhla.  Hedevig Issendorf

Wilhelm Wedell.                                               Mette von Kuhla

Ilsa von Wedel. Georg Wedel.        Hannibal Wedell.        Anne Banner.                     Anne Vind.       Iver Vind

Ernst Wedel.                                         Christian Wedell.                                              Helvig Skinkel