Hunseby kirke, Lolland. Stole. Slægtstavler for Adam V. Knuth og Margrethe Rosenørn

 

 

 

 Veltheim

Oldemor – MMM

Dorothea Caroline Elisabeth

von Veltheim

1776-1811

 

 Eyben

Mormor – MM

Adelheid Henriette Louise Caroline Eyben

1808-1882

Oldefar – MMF

Friedrich Eyben

Til Lütjenhof

1770-1825

  Pechlin

Mor – M

Polyxene Adelheim

 Louise Elise

 Pechlin von Lövenbach

1834-1910

 

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Friedrich Christian Ferdinand Pechlin von Lövenbalch

Rigsfriherre

1789-1863

Oldefar – MFF

N.N. Pechlin von Lövenbalch

Rigsfriherre

Kvinde

Margrethe Christine Lucie

Rosenørn-Lehn

1859-1887

 

lehn coat of arms  Lehn

Oldemor – FMM

Margrethe Krabbe

Friherrinde Lehn

 

 Barner

Farmor – FM

Christiane Henriette

von Barner

1788-1860

Oldefar – FMF

Hartvig Gotfred von Barner

Kammerherre

 Rosenørn-Lehn

Far – F

Erik Christian Hartvig Rosenørn-Lehn

Til Baroniet  Lehn

1825-1904

 Wornskiold

Oldemor – FFM

Christina Marie

de Wormskiold

1752-1817

 

 

Farfar – FF

Henrik Christian

Rosenørn-Lehn

Oberst

1782-1847

Oldefar – FFF

Christian Rosenørn

Til Hersomgård

1741-1812

Gift 1879 med

 

 Klingfeldt

Oldemor – MMM

Charlotte Elisabeth

von Klingfeldt

1755-1819

 

 Tuxen

Mormor – MM

Benedicte Ulfsparre

de Tuxen

1790-1877

Oldefar – MMF

Louis de Tuxen

Kaptajn

1748-1828

 Rothe

Mor – M

Karen Rothe

1815-1877

 

Bjørn

Oldemor – MFM

Karen Bjørn

1742-

 

 

Morfar – MF

Carl Adolph Rothe

Kontreadmiral

1767-1834

Oldefar – MFF

Tyge Jesper Rothe

Etatsråd

1731-1795

Mand

Adam Vilhelm Knuth

Til Knuthenborg

1854-1888

 

 Barner

Oldemor – FMM

Amalie Tugendreich

von Barner

1768-1792

 

 Rosenkrantz

Farmor – FM

Karen Rosenkrantz

1792-1837

Oldefar – FMF

Marcus Giøe Rosenkrantz

Amtmand

1762-1838

 Knuth

Far – F

Frederik Marcus Knuth

Til Knuthenborg

1813-1856

 Møsting

Oldemor – FFM

Juliane Marie

von Møsting

1754-1821

 

 

Farfar – FF

Eggert Christopher Knuth

Amtmand

1786-1813

Oldefar – FFF

Frederik Knuth

Til Knuthenborg

1760-1818

 

 

  

 

Hunseby kirke, Lolland. Stole 1887-1888.

 

 

Heraldik for Adam V. Knuth og Margrethe Rosenørn-Lehn

 

               

 

Adam Vilhelm greve Knuth til Knuthenborg var

hofjægermester og kammerherre.

Med Margrethe Rosenørn-Lehn fik han 4 børn,

hvoraf 1 døde som lille.