Hunderup k., Ribe Amt. Epitafium. Slægtstavler for Christoffer Fr. Gersdorff og M. Rosenørn

 

 

 

 

 

Oldemor

Bodil Brochmann

 

 

 Foss

Mormor

Drude Foss

1658-1684

Oldefar

Matthias Foss

Til Hvidstengård

1627-1683

 Benzon

Mor

Mette Benzon

1693-1752

 

Oldemor

Mette Nielsdatter

Jakobsen

1605-1687

 

 

Morfar      

Peder Benzon

Til Havnø

1652-1701

Adlet 1679

Oldefar

Niels Benzon

Til Vår m.m.

1609-1674

Kvinde

Margrethe Rosenørn

1715-1786

 

 

 

Oldemor

Karen Laridsdatter

Suur

1602-1671

 

 Hemmer

Farmor

Anne de Hemmer

1637-

 

Oldefar

Christopher de Hemmer

1586-1640

 Rosenørn

Far

Poul Rosenørn

Til Meilgård m.m.

1670-1737

 Vestenie

Oldemor

Anne Nielsdatter

Vestenie

(Kan ikke verificeres)

 

 

Farfar     

Peder Madsen Rosenørn

Til Tvilum

1635-1705

Adlet 1679

Oldefar

Mads Povelson

1600-1678

Gift 1733 med

 

 Krabbe

Oldemor

Ingeborg Nielsdatter

Krabbe

+1651

 

  Rosenkrantz

Mormor

Vibeke Pallesdatter

Rosenkrantz

Levede 1688

Oldefar

Palle Rosenkrantz

Til Ørum m.m.

1588-1651

 Krag

Mor

Edel Margrethe

Krag

1663-1739

 Vind

Oldemor

Ellen Christensdatter

Vind

+1651

 

 

Morfar

Erik Krag

Til Lydom m.m.

1620-1672

Oldefar

Christen Krag

Til Lydom

1595-1645

Mand

Christoffer Frederik Gersdorff

Til Kærgård

1699-1748

 

 Urne

Oldemor

Dorte Knudsdatter

Urne

1600-1667

 

 Giedde

Farmor

Dorte Ovesdatter

Giedde

1625-

Oldefar

Ove Giedde

Til Tommerup m.m.

1594-1660

 Gersdorff

Far

Frederik von Gersdorff

Til Kærgård m.m.

1651-1724

  Minckwitz

Oldemor

Anna Maria

von Minckwitz

 

 

Farfar

Christoffer Frederik Gersdorff

Til Obersitz

1616-1682

Oldefar

Nicol von Gersdotff

Til Malschwitz

+1631

 

 

  

Hunderup kirke, Ribe Amt.

 

Epitafium 1786 over Christoffer Fr. Gersdorff og Margrethe Rosenørn

 

    

 

Christoffer Frederik Gersdorff til Kærgård og Bramstrup

gjorde militær karriere i Württemberg.

Med Margrethe Rosenørn fik han 12 børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gersdorff – Rosenørn

 

 

 

Frederik Gersdorffs kapel (1724) i Hunderup kirke

 

  

 

Frederik von Gersdorff til Kærgård, Bramstrup, Lindved og Urup

var 1677 ritmester i Norge. Han gjorde militær karriere og var

næstkommanderende indtil 1714.  Han var også geheimeråd.

Med Edel Margrethe Krag fik han 6 børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 våben øverst: Gersdorff, Krag

 

 

 

Rude 1700

 

 

Frederik von Gersdorff