Hornslet k., Randers A. Gravsten. Slægtstavler for Erik Ottesen og Sophie Gyldenstierne

 

 

 

 Grubbe

Oldemor – MMM

Juliane Pedersdatter

Grubbe

Nævnt 1376

 

 Thott

Mormor – MM

Kirsten Pedersdatter

Thott

+1394

Oldefar – MMF

Peder Axelsen (Thott)

Til Herlev m.m.

+1376

 Munk

Mor – M

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

 

?

Oldemor – MFM

?

 

 

Morfar – MF

Mogens Munk

Til Boller

+1410

Oldefar – MFF

Peder Munk

Til Holbækgård

Nævnt 1377

Kvinde

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 Bugge

Oldemor – FMM

Elene Bugge

 

 Vendelbo

Farmor – FM

Anne Christiernsdatter

Vendelbo

Oldefar – FMF

Christiern Vendelbo

Høvedsmand

+1401

 Gyldenstierne

Far – F

Gamle Henrik Knudsen (Gyldenstierne)

Til Restrup

+1456

 Krumpen

Oldemor – FFM

Kirstine

Af Ågård

 

 

Farfar – FF

Knud Nielsen

+1401

 

Oldefar – FFF

Niels Eriksen

Ridder

+1388

Gift med

 

 

?

Oldemor – MMM

?

 

 

 Saltensee

Mormor – MM

Karen Eriksdatter

Saltensee

Oldefar – MMF

Erik Nielsen

 Krognos

Mor – M

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 Kyrning

Oldemor – MFM

Ose Jonsdatter

Kyrning

 

 

Morfar – MF

Holger Gregersen Krognos

Til Hejreholm m.m.

+1382

Oldefar – MFF

Gregers Pedersen

Til Vitskövle

Nævnt 1355

Mand

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

 

 Abildgård

Oldemor – FMM

?

 

 Skinkel

Farmor – FM

Anne Ottesdatter

Skinkel

(Kan ikke verificeres)

Oldefar – FMF

Otte Skinkel

 Rosenkrantz

Far – F

Otte Nielsen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

 Hvitkop

Oldemor – FFM

Margrethe Timmesdatter

Hvitkop

 

 

Farfar – FF

Niels Jensen (Rosenkrantz)

Til Hevringholm m.m.

Nævnt 1424

Oldefar – FFF

Jens Nielsen

Til Hevringholm

Nævnt 1377

 

  

 

 

 

Gravsten over Erik Ottesen Rosenkrantz og Sophie Gyldenstierne

 

     

 

Erik Ottesen til Bjørnholm var 1449 ridder,

1452 rigsråd, 1456-81 rigshofmester.

Han var lensmand på Skanderborg.

Han deltog i mange diplomatiske missioner.

Han var en af landets rigeste godsejere.

Med Sophie Gyldenstierne fik han 17 børn.

 

 

 

Erik Ottesen Rosenkrantz og Sophie Gyldenstierne

 

 

2 våben: Rosenkrantz og Gyldenstierne

 

 

 

 

Gravsten over Otte Nielsen Rosenkrantz og Else Krognos

 

   

 

Otte Nielsen til Bjørnholm var 1534 rigsråd.

1438 deltog han i indkaldelsen af Christoffer af Bayern.

Han var høvedsmand på Ålborghus og Kalø.

1441 var han ridder, 1444 rigshofmester.

Han havde en hovedrolle i valget af Christian 1.

Han byggede kirken Marie Magdalene og var

medstifter af Birgittinerklostret i Mariager.

Med Else Krognos fik han 2 børn.

 

 

 

Otte Nielsen Rosenkrantz og Else Krognos

 

 

 

2 våben: Rosenkrantz og Krognos.

 

 

 

 

Epitafium 1584 over Erik Ottesen og Otte Nielsen

 

 

Epitafiet er opsat af Jørgen Rosenkrantz.