Hornslet kirke, Randers Amt. Epitafium. Slægtstavle over Jørgen Rosenkrantz

 

Gift 1559 med

 Dorthe Gundesdatter

Lange

1541-1613

 

 

 Kane

Tipoldemor

 

 

 

 Hahn

Oldemor

?

 

Tipoldefar

 

   Maltzan

Mormor

Anna Maltzan

+1526

 Nortman

Tipoldemor

Catharine von

Nortman

+1429

 

 

 

Oldefar

Ludolf II von Maltzahn 1428-1491

 

Tipoldefar

Heinrich von Maltzahn

1390-1426

gans zu putlitz  Ganz

Mor

Margrethe Jespersd.

Ganz von Putlitz

+1525

 

 Jagow

Tipoldemor

Hippolyta von

Jagow

 

 

 Schulenburg

Oldemor

Margrethe von der

Schulenburg

Tipoldefar

Fritz von der Schulenburg

+1416

 

 

Morfar

Jesper Ganz

von Putlitz

1460-1530

 Bülow

Tipoldemor

Anna von Bülow

 

 

 

Oldefar

Busso Ganz

von Putlitz

1416-1480

Tipoldefar

Jaspar Ganz

von Putlitz

1360-

Navn

Jørgen Rosenkrantz

Til Rosenholm m.m.

1523-1596

 

 

Kjælingsmule

Tipoldemor

Gudrun Olafsdatter

(Kjælingsmule)

 

 

  Losne

Oldemor

Eigrid Erlendsdatter

(Af Losne-ætten)

Levede 1501

Tipoldefar

Erlend Eindrisen

Til Losne

Nævnt 1450

 

   Flemming

Farmor

Margrethe Bosdatter

Flemming

 Qvitzow

Tipoldemor

Margrethe Arildsdatter

(Qvitzow)

 

 

 

Oldefar

Bo Flemming

Til Næsøen

Levede 1491

Tipoldefar

Peder Flemming

Til Atterup

+1480

  Rosenkrantz

Far

Otte Holgersen

(Rosenkrantz)

Til Boller m.m.

+1525

 

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Tipoldefar

Henrik Knudsen

(Gyldenstierne)

Til Restrup

+1456

 

 

Farfar

Holger Eriksen

(Rosenkrantz)

Til Boller

+1496

 Krognos

Tipoldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

 

Oldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

1427-1503

Tipoldefar

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

 

 

 

 

 

Hornslet kirke, Randers Amt. Gravsten. Slægtstavle for Dorthe lange

 

Gift 1559 med

Jørgen Rosenkrantz

Til Rosenholm

1523-1596

 

 

  ?

Tipoldemor – MMMM

?

 

 

 Stangeberg

Oldemor – MMM

Karen Nielsdatter

Stangeberg

Tipoldefar – MMMF

Niels Stangeberg

Til Lerbæk

Levede 1457

 

 Emmiksen

Mormor – MM

Tale Emmiksdatter

Emmiksen

 Pogwisch

Tipoldemor – MMFM

Dorte Pogwisch

 

 

 

Oldefar – MMF

Emmike Emmiksen

Til Refsø

Tipoldefar – MMFF

Emmike Esbernsen

Levede 1451

 

 Breide

Mor – M

Karen Hansdatter

Breide

+1550

 

 Ahlefeldt

Tipoldemor - MFMM

?

 

 

 Skinkel

Oldemor – MFM

Abel Schacksdatter

Skinkel

1466-1510

Tipoldefar – MFMF

Schack Skinkel

 

 

Morfar – MF

Hans Breide

Til Hejls Vargård

+1522

 Kaas

Tipoldemor – MFFM

Ida

 

 

 

Oldefar – MFF

Hartvig Breide

Til Vargård

Nævnt 1510

Tipoldefar – MFFF

Joachim Breide

Ridder

Nævnt 1460

Navn

Dorthe Gundesdatter

Lange

1541-1613

 

 

 Juel

Tipoldemor – FMMM

Ide Iversdatter

Juel

Nævnt 1493

 

 

 Saltensee

Oldemor – FMM

Edel Lagesdatter

Saltensee

Nævnt 1536

Tipoldefar – FMMF

Lage Jepsen Saltensee

Til Starupgård

Nævnt 1438

 

 Spend

Farmor – FM

Maren Christensdatter

Spend

Skifte 1562

 Skinkel

Tipoldemor – FMFM

?

 

 

 

Oldefar – FMF

Christen Spend

Til Mindstrup

Nævnt 1483

Tipoldefar – FMFF

Simon Spend

Til Kvistgård m.m.

Nævnt 1495

 Lange

Far – F

Gunde Lange

Til Breininge m.m.

+1564

 

 Banner

Tipoldemor – FFMM

Ide Nielsdatter

Banner

Enke 1552

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor – FFM

Anne Nielsdatter

(Rosenkrantz)

+1535

Tipoldefar – FFMF

Niels Nielsen

Til Tange

+1452

 

 

Farfar – FF

Hans Nielsen (Lange)

Til Lydum m.m.

+1535

 Gjordsen

Tipoldemor – FFFM

Bege Madsdatter

Gjordsen

 

 

 

Oldefar – FFF

Niels Gundesen

Til Lydum m.m.

+1511

Tipoldefar – FFFF

Gunde Nielsen

Til Lydum

+1477

 

 

 

 

Hornslet kirke. Epitafium over Jørgen Rosenkrantz

 

 

Jørgen Rosenkrantz Til Rosenholm og Skaføgård blev efter forældrenes

tidlige død opdraget hos sin morfar Jesper Ganz og siden hus sin faster

Sophie Brahe. 1539-44 studerede han i Wittenberg.

Han var lensmand på Koldinghus, Hønborg, Dronningborg, Kalø,

Svenstrup og Tureby.

1552 var han hofsinde. 1563 var han rigsråd og blev ofte brugt til

diplomatiske sendelser (Lübeck, Stettin, Sverige).

Han var medlem af formynderregeringen.

1559 erhvervede han Holme og ombyggede den til Rosenholm.

Med Dorthe Lange fik han 3 børn.

 

 

 

 

Epitafium over Jørgen Rosenkrantz. Heraldik

 

Flemming               

Rosenkrantz

Ganz   

Maltzan

 

 

 

Gyldenstierne 

 

 

 

Losne

 

 

 

 

Krognos 

 

 

 

 

Hak

 

 

 

 

Munk

 

 

 

 

 

Kjælingsmule

 

 

 

Bülow 

 

 

 

Hahn

 

 

 

 

Schulenburg 

 

 

 

 

Jagow

 

 

 

 

Nortman

 

 

 

 

 

Kane

  

 

 

 

Gravsten over Jørgen Rosenkrantz og Dorthe Lange

 

     

 

 

 

Jørgen Rosenkrantz og Dorthe Lange. Heraldik

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard er der flg. våben for Jørgen Rosenkrantz:

Rosenkrantz, Ganz, Flemming, Maltzan, Gyldenstierne, Bülow, Losne, Hahn,

Krognos, Schulenburg, Hak, Lange, Munk (bjælke), Nortman,

Kjælingsmule, Kane.

 

Der er 2 uoverensstemmelser i forhold til Adelsårbogen.

Stenen har Hak og Lange, hvor den har Qvitzow og Jagow.

Epitafiet har også et Hak-våben, men har Jagow.

 

De 16 våben for Dorthe Lange: Lange, Breide, Spend, Emmiksen,

Rosenkrants, Skinkel, Saltensee, Stangeberg, Gjordsen, Kaas, Banner,

Skinkel, ukendt (3 træer), Ahlefeldt, Juel, Pogwisch.

 

Adelsårbogen har 4 ukendte tipoldemødre:

FMFM, MFFM, MFMM, MMMM, hvor jeg vilkårligt har sat

Kaas, Skinkel, Ahlefeldt, ukendt (3 træer). 

 

 

Ukendt våben

 

 

 

 

Epitafium over Jørgen Rosenkrantz, Dorthe Lange og 3 børn

 

 

Opstandelsen

 

 

 

Malerier af Tobias Gemperlin

 

    

 

Jørgen Rosenkrantz                                Dorthe Lange

 

 

 

 

Alter 1525/1576/1672

 

 

 

 

 

Predella. Heraldik for Jørgen Rosenkrantz og Dorte Lange

 

       

 

 

 

Degnestol med heraldik for Jørgen Rosenkrantz og Dorte Lange

 

 

 

 

 

Epitafium 1584 over Erik Ottesen og Otte Nielsen

 

 

Epitafiet over oldeforældrene og tipoldeforældrene er opsat af Jørgen Rosenkrantz.

 

 

 

 

Erik Ottesen 1427-1503
Sophie Gyldenstierne +1477

 

Otte Nielsen 1395-1477
Else Krognos 1380-1470

 

Erik Ottesen til Bjørnholm var 1449 ridder,

1452 rigsråd, 1456-81 rigshofmester.

Han var lensmand på Skanderborg.

Han deltog i mange diplomatiske missioner.

Han var en af landets rigeste godsejere.

Med Sophie Gyldenstierne fik han 17 børn.

 

Otte Nielsen til Bjørnholm var 1534 rigsråd.

1438 deltog han i indkaldelsen af Christoffer af Bayern.

Han var høvedsmand på Ålborghus og Kalø.

1441 var han ridder, 1444 rigshofmester.

Han havde en hovedrolle i valget af Christian 1.

Han byggede kirken Marie Magdalene og var

medstifter af Birgittinerklostret i Mariager.

Med Else Krognos fik han 2 børn.