Hornslet kirke, Randers Amt. Epitafium. Slægtstavle for Holger Rosenkrantz ”d. lærde”

 

Gift 1598 med

Sophie Axel-datter

Brahe

1578-1646

 

 

 Stangeberg

Tipoldemor

Karen Stangeberg

 

 

 Emmiksen

Oldemor

Tale Emmiksdatter

Emmiksen

Tipoldefar

Emmike Emmiksen

Til Refsø

 

 Breide

Mormor

Karen Hansdatter

Breide

+1550

 Skinkel

Tipoldemor

Abel Skinkel

1466- 1510

 

 

 

Oldefar

Hans Breide

Til Hejls Vargård

+1522

Tipoldefar

Hartvig Breide

Nævnes 1510

 Lange

Mor

Dorthe Gundesdatter

Lange

1541-1613

 

 Seltensee

Tipoldemor

Edel Lagesdatter

Saltensee

Nævnt 1536

 

 

 Spend

Oldemor

Maren Christensdatter

Spend

+1562

Tipoldefar

Christen Spend

Til Mindstrup

Nævnt 1483

 

 

Morfar

Gunde Lange

Til Brejninge

+1564

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1535

 

 

 

Oldefar

Hans Nielsen (Lange)

Til Lydum

+1535

Tipoldefar

Niels Gundesen

Til Lydum

+1511

Navn

Holger Rosenkrantz

”Den lærde”

Til Rosenholm

1574-1642

 

 

 Hahn

Tipoldemor

?

 

 

 Maltzan

Oldemor

Anna Maltzan

Tipoldefar

N.N. Maltzan

 

 gans zu putlitz  Ganz

Farmor

Margrethe Jespersd.

Ganz von Putlitz

+1525

 Bülow

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Jesper Ganz

von Putlitz

Tipoldefar

N.N. Ganz

von Putlitz

 Rosenkrantz

Far

Jørgen Rosenkrantz

Til Rosenholm

1523-1596

 

 Losne

Tipoldemor

Sigrid Erlandsdatter

(Af Losne-ætten)

 

 

 Flemming

Oldemor

Margrethe Bosdatter

Flemming

Tipoldefar

Bo Flemming

Til Næsøen

 

 

Farfar

Otte Rosenkrantz

Til Boller

+1525

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 

Oldefar

Holger Eriksen

(Rosenktantz)

Til Boller

+1496

Tipoldefar

Erik Ottesen

(Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

 

 

 

Hornslet kirke, Randers Amt. Epitafium. Slægtstavle for Sophie Brahe

 

Gift 1598 med

Holger Rosenkrantz

Til Rosenholm

1574-1642

 

 

 Høeg

Tipoldemor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 

 

 Brok

Oldemor

Ide Lagesdatter

(Brok)

+1532

Tipoldefar

Lage Esgesen Brok

Til Estrup

+1503

 

 Ulfstand

Mormor

Ide Truidsdatter

Ulfstand

+1604

 Bille

Tipoldemor

Else Torbernsdatter

Bille

 

 

 

 

Oldefar

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

Tipoldefar

Gregers Jepsen

(Ulfstand)

Til Torup

Levede 1510

 Gøye

Mor

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

 

 Holck

Tipoldemor

Sophie Christiernsd.

Holck

Levede 1547

 

 

 Sture

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

Tipoldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

 

 

Morfar

Falk Gøye

Til Skjersø

+1554

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 

 

 

Oldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Tipoldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

Navn

Sophie Axelsdatter

Brahe

1578-1646

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen

Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Farmor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1521

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinge m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinge

1446-1520

 Brahe

Far

Axel Brahe

Til Elved

1550-1616

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

 Rud

Oldemor

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 

Farfar

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

  Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

 

 

 

 

Oldefar

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

 

 

Epitafium. Holger Rosenkrantz og Sophie Brahe

 

 

Holger  Rosenkrantz „den lærde“ til Rosenholm og

Øster Vallø studerede i Rostock.

Han mødte tidens lærde som Cramer, Lubin, Mentzer og Rathe.

Han var sekretær i kanceliet, blev 1616 rigsråd og blev benyttet til

diplomatiske sendelser i Sverige og Hertugdømmerne.

1628 trak han sig fra alle sine embeder.

Økonomisk var han trængt og måtte sælge meget gods.

Han var en berømt lærd og teolog, men faldt i unåde hos Chr. 4.

Med Sophie Brahe fik han 13 børn.

 

 

 

 

Holger Rosenkrantz og Sophie Brahe

 

 

 

 Epitafium. Heraldik for Holger Rosenkrantz og Sophie Brahe

 

Holger

Rosenkrantz

 Holger Rosenkrantz

 Sophie Brahe

Sophie

Brahe

  

2)

Lange

 

 

 

4)

Breide

 

 

6)

Spend

 

 

 

8)

Emmiksen

 

 

 

10)

Rosen-

krantz

 

 

12)

Skinkel 

 

 

 

14)

Salten-

See 

 

 

16)

Stange-

berg

  

1)

Rosen-

krantz

 

 

3)

Ganz

 

 

5)

Flem-

ming

 

 

7)

Maltzan

 

 

 

9)

Gylden-

stierne

 

 

11)

Bülow

 

 

 

 

13)

Losne 

 

 

 

15)

Hahn

 

  

1)

Brahe

 

 

3)

Bille

 

 

 

5)

Rud

 

 

 

7)

Ulfstand

 

 

 

9)

Lunge

 

 

 

11)

Rønnow 

 

 

 

13)

Rosen-

Krantz

 

 

 

15)

Trolle

 

  

2)

Gøye

 

 

4)

Ulfstand

 

 

 

6)

Sture

 

 

 

8)

Brok 

 

 

10)

Rosen-

Krantz

 

 

 

12)

Bille

 

 

 

 

14)

Holck

 

 

 

16)

Høeg

 

 

 

 

Sten og epitafier over Rosenkrantz´er i Hornslet kirke

 


Otte Nielsen 1395-1477 og hustru
Else Holgersdatter Krognos 1380-1470


Erik Ottesen 1427-1503 og hustru
Sophie Henriksdatter Gyldenstierne +1477


Gravsten. Otte Rosenkrants + 1525
og Margrethe Ganz +1525


Mindesten  over
Otte Holgersen +1525 og
Holger Eriksen til Boller +1496

 

 

Jørgen Rosenkrantz

Til Rosenholm m.m. 1523-1596

Erik Rosenkrants 1612-1681 og 3 hustruer:
Margrethe Skeel 1626-1665, Mette Rosenkrantz 1632-1665
og Margrethe Krabbe 1640-1716