Horne kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavler for Frands Bille og Edel Hardenberg

 

 

 

  Reberg

Oldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 Høeg

Mormor

Kirsten Pedersdatter

 Høeg/Banner

+1542

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

 Lykke

Mor

Sophie Pedersdatter

Lykke

+1570

 Munk

Oldemor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 

 

Morfar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

Oldefar

Hans Lykke

Til Havnø

Levede 1505

Kvinde

Edel Jacobsdatter

Hardenberg

+1581

 

 Flemming

Oldemor - FMM

Birgitte Joachimsdatter

Flemming

Nævnt 1494

 

 Rønnow

Farmor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

+1543

Oldefar

Corfitz Rønnow

Til Fårevejle

+1494

 Hardenberg

Far

Jacob Hardenberg

Til Hvedholm

+1542

 Tinhuus

Oldemor

Mette Bertelsdatter

(Tinhuus)

Levede 1500

 

 

Farfar

Erik HardenbergTil Kjeldkjær

+1500

Oldefar

Joachim Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1475

Gift med

 

 Bielke

Oldemor

Margarethe Turesdatter

Bielke

+1507

 

 Gyldenstierne

Mormor

Anne Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

Oldefar

Mourids Nielsen (Gyldenstierne)

Til Ågård

+1504

 Krognos

Mor

Pernille Olufsdatter

Krognos

+1533

 Brahe

Oldemor

Barbara Thorkildsdatter

Brahe

Levede 1488

 

 

Morfar

Oluf Stigsen Krognos

Til Krapperup

+1506

Oldefar

Stig Olufsen Krognos

Til Krapperup

+1461

Mand

Frands Bille

Til Søholm

+1563

 

 Jul

Oldemor - FMM

Anne Iversdatter

Jul

Fra Sønderjylland

 

 Frille

Farmor

Elmegård Eggertsdatter

Frille

+1504

Oldefar

Eggert Christiernsen Frille

Til Sandholt

+1470

 Bille

Far

Anders Bille

Til Søholm

1477-1555

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

Farfar

Bent Bille

Til Egede m.m.

1440-1494

Oldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

 

 

 

 

Frands Bille og Edel Hardenberg  

 

 

Frands Bille til Søholm var 1546 hofsinde.

Han var lensmand på Dronningborg, Silkeborg,

Vrejlevkloster og Varberg.

Under Syvårskrigen var han underadmiral

og faldt 1563 i slaget ved Øland.

Med Edel Hardenberg fik han 9 børn, hvoraf

6 døde som små, og 3 sønner døde ugifte.

 

 

 

 

Frands Bille og Edel Hardenberg. Nærbillede

 

 

 

 

 

Frands Bille og Edel Hardenberg. Heraldik

 

 

Våben for Frands Bille: Bille, Krognos, Frille, Gyldenstierne,

Lunge, Brahe, Frille, Bielke.

 

Eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er FMM Frille, hvor den mener,

at EggertChristiernsen Frille var gift med Anne Jul.

Det kan jo skyldes, at familien har været ukendt med hendes våben, og har

påført stenen hans våben.

 

Våben for Edel Hardenberg: Hardenberg, Lykke, Rønnow, Høeg,

Tinhuus, Munk, Flemming, Reberg.

 

Der er overensstemmelse med Adelsårbogen.

Men der er en usikkerhed, om Anne Corfitzdatter Rønnow er

datter af faderens 1. eller 2. hustru.

Stenen siger, at hendes mor er Birgitte Flemming, hans 2. hustru.

Adelsårbogen mener, hun er datter af hans 1. hustru

Ellen Henriksdatter Gyldenstierne.

 

 

 

 

 

 

Frands Bille

Edel Hardenberg

 

Krognos

Bille

Hardenberg

Lykke

 

 

 

Frille

 

 

 

 

 

Gyldenstierne 

 

 

 

 

 

Lunge 

 

 

 

 

 

 

Brahe 

 

 

 

 

 

 

Frille

 

 

 

 

 

 

Bielke

 

 

 

Rønnow

 

 

 

 

 

 

 

Høeg 

 

 

 

 

 

Tinhuus 

 

 

 

 

 

Munk 

 

 

 

 

 

 

Flemming

 

 

 

 

 

Reberg

 

 Det er dog svært at genkende stenens våben ud fra mine fotos.

Jeg genkender næsten kun Gyldenstierne og Flemming.