Horn kyrka, Västergötland. Banner. Sten. Slægtstavle for Otto von Scheiding

 

Gift 1611 med

Margrethe von

Masenbach

 Massenbach

 

  Ulv

Tipoldemor – MMMM

Märta Arentsdotter

Tilbageseende Ulv

 

 

 

 Lillie

Oldemor – MMM

Anna Bengtsdotter

Lillie

+1542

Tipoldefar – MMMF

Bengt Gregersson Lillie

Til Tyresö. Rigsråd

+1501

 

Ryning Ryning

Mormor – MM

Märta Eriksdotter

Ryning

1518-1564

Gren_tif Gren

Tipoldemor – MMFM

Filipps Magnusdotter

(Gren)

1463-efter 1515

 

 

 

Oldefar – MMF

Erik Ryning

Rigsråd

+1520 (Stockholm)

Tipoldefar – MMFF

Bengt Ryning

Til Grensholmen

+1505

 Rosengren

Mor – M

Magdalena Jakobsd.

Rosengren

1550-1607

 

 Bukhorn

Tipoldemor – MFMM

Elseby Johansdotter

Bukhorn

 

 

 Bölja

Oldemor – MFM

Britta Thomasdotter

Bölja

 

Tipoldefar – MFMF

Thomas Nilsson Bölja

Til Lingshammar

Nøvnt 1495

 

 

Morfar – MF

Jakob Turesson

Adlet Rosengren

Til Grensholm

+1571

 Skanke

 

Tipoldemor – MFFM

Ingegerd Eriksdotter

(Skanke)

 

 

 

Oldefar – MFF

Ture Jönsson

Tre Rosor

Rigshofmester

1475-1532

Tipoldefar – MFFF

Jöns Turesson

Tre Rosor

Rigsråd

+1497

Navn

Otto von Scheiding

Til Åby. Statholder

1580-1651

 

 

 

 

Tipoldemor – FMMM

 

 

 

 

 

Oldemor – FMM

?

 

Tipoldefar – FMMF

 

 

 Spiegel

Farmor – FM

Catharina von

Spejel

 

 

Tipoldemor – FMFM

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Hans von Spejel

 

Tipoldefar – FMFF

 

  Scheiding

Far – F

Christoffer v.Scheiding

Til Skede m.m.

1570-1617

Adlet før 1582

 

 

 

Tipoldemor – FFMM

 

 

 

 Schinckel 

Oldemor – FFM

Brita Schinckel

 

Tipoldefar – FFMF

 

 

 

Farfar – FF

Otto Scheiding

Til Starkowitz

Meissen

 

Tipoldemor – FFFM

 

 

 

 

Oldefar – FFF

Fabian Scheiding

Meissen

 

Tipoldefar – FFFF

 

 

 

 

Horn kyrka, Västergötland.

 

Begravelsesbanner  for Otto von Scheiding

 

 

Otto von Scheiding till Åby var Fänrik vid Östgötafana 1603 och vid hovfanan 1605.

Var ryttmästare för en fana Smålands ryttare 1607.

Deltog med denna i Carl IX:s livländska krig. Slottsloven på Reval 1609.

Ryttmästare för adelsfanan 1612 och för en fana Västgöta ryttare 1613.

Överstelöjtnant 1623. Var 1625 befälhavare för ett regemente i Småland.

Ståthållare i Kronobergs län 1628. Guvernör och ståthållare i

drottning Maria Eleonoras livgeding sistnämnda år 6/9.

Med Margareta von Masenbach fik han 12 børn.

 

Angående de 8 svenske mødrene våben har jeg svært ved at se,

om bannerets våben passer med dem på den opstillede anetavle.

Af de fædrene våben har jeg kun fundet 3 af dem.

 

 

Gravsten over Otto von Scheiding og Margareta von Masenbach

 

 

 

 

Gravsten over en tidligere forfader:

Otto von Scheidingen, død 1476

 

i Stadtkirche Peter und Paul zu Delitzch.