Horbelev kirke, Falster. Gravsten. Slægtstavle for Oluf Holgersen Ulfstand

 

Gift før 1488 med

Anne Lauridsdatter

Fikkesen

+1529

 

 

 Thott

Tipoldemor

Margrethe Arildsdattter

Enke 1400

 

 

 Hak

Oldemor

Ingeborg Nielsdatter

Hak

Tipoldefar

Niels Hak

Nævnt 1399

 

 Qvitzow

Mormor

Margrethe Arildsdatter

(Qvitzow)

 Limbek

Tipoldemor

Mette Limbek

 

 

 

Oldefar

Arild Madsen

Til Hikkebjerg

Nævnt 1449

Tipoldefar

Mattis Jensen

Til Villumstrup

Nævnt 1365

 Flemming

Mor

Sidsel Pedersdatter

Flemming

 

 Bugge

Tipoldemor

Elisabeth Nielsdatter

Bugge

Nævnt 1402

 

 

 Skarpenberg

Oldemor

Inger Skarpenberg

Tipoldefar

Godschalk Scharpenberg

Høvedsmand

Nævnt 1377

 

 

Morfar

Peder Flemming

Til Atterup

+1480

 Lunge

Tipoldemor

Christine

 

 

 

Oldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup

Nævnt 1407

Tipoldefar

Peder Flemming

Lensmand

Levede 1406

Navn

Oluf Holgersen Ulfstand

Til Bønnet m.m.

+1529

 

 

 

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldemor

?

 

Tipoldefar

?

 

 Due

Farmor

Kirsten Due

eller Glob

Til Skabersø

 

Tipoldemor
?

 

 

 

Oldefar

N.N. Due eller Glob

 

(kan ikke verificeres)

Tipoldefar

?

 Ulfstand

Far

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

 

 Moltke

Tipoldemor

Hille Moltke

Til Torbernfeld?

 

 

 Bjørn

Oldemor

Hille Olufsdatter

(Bjørn)

Tipoldefar

Oluf Bjørnsen

Til Stensgård

+1381

 

 

Farfar

Henrik Gertsen

Til Glimminge

Levede 1439

 

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Gert Minckwitz

 

Tipoldefar

?

 

 

 

 

Horbelev kirke, Falster.

 

Gravsten 1572 over Oluf Holgersen Ulfstand

 

Opsat af broderdatteren Sidsel Jensdatter Ulfstand

 

 

 

Oluf Holgersen Ulfstand til Bønnet og Ørup var 1484-1517

høvedsmand på Nykøbing og Engelsborg.

Han førte trætte med biskop Jens Andersen Beldenak,

der 1514 satte ham i band.

1515 var han ridder og 1523 rigsråd.

Han fik ingen børn med Anne Fikkesen.

 

 

Litteratur: Vilh. Lorenzen:

Fra Oluf Holgersens ældre dage.

I: Lolland-Falsters historiske samfund

1926 s. 57-62

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard var der flg. våben:

Ulfstand, Due/Glob.

De øvrige 6 våben på venstre side er aldrig udfærdiget.

De mødrende våben var: Flemming, Krag af Sjælland?,

Ukendt, Hak, Lunge, Bugge, Ketelhut, Thott.

 

Adelsårbogen har Qvitzow, Skarpenberg, Limbek,

hvor stenen har Krag, ukendt og Limbek.

 

 

Ukendt våben

 

 

 

 

Oluf Holgersen Ulfstand

 

 

Stenen blev i 1800-tallet indmuret udvendig på

tårnets sydside og forvitrede så stærkt, at den

er forsvundet efter 1951.