Hönsäters kapel, Västergötland. Begravelsesbanner. Slægtstavle for Harald Stake

 

Gift 1. gang 1639 med

Magdalena Bengtsd.

Sparre

1612-1656

Gift 2. gang 1632 med

Carin Claesdotter

Bielke

1599-1695

 

 Natt och Dag

Tipoldemor – MMMM

Kerstin Månsdotter

Natt och Dag

1467-1519

 

 

Sparre af Rossvik Sparre

Oldemor – MMM

Margareta Siggesdotter

Sparre

1500-1563

Tipoldefar – MMMF

Sigge Larsson Sparre

Rigsråd

1442-1509

 

 Krumme

Mormor – MM

Ingeborg Nilsdotter

Krumme

 

 Välinge

Tipoldemor – MMFM

Estrid Ragvaldsdotter

Välingeätt

1474-1529

 

 

 

Oldefar – MMF

Nils Nilsson Krumme

Rigsråd. Lagmand

+1562

Tipoldefar – MMFF

Nils Krumme

Herredshøvding

ca. 1470-efter 1508

(Posse).png Posse

Mor – M

Ingeborg Lagesdotter

Posse

+1651

 

 Lilliesparre

Tipoldemor – MFMM

Birgitta Eriksdotter

(Lilliesparre)

 

 

 Hälleki

Oldemor – MFM

Anna Axelsdotter

Hälleki

+1582

Tipoldefar – MFMF

Axel Mattsson Hälleki

Til Hellekis. Rigsråd

Nævnt 1526

 

 

Morfar – MF

Lage Axelsson Posse

Herredshøvding

+før 1617

 Rømer

Tipoldemor – MFFM

Gertrud Mattsdoter

Rømer (norsk)

 

 

 

Oldefar – MFF

Axel Posse

Rigsråd

+1551

Tipoldefar – MFFF

Nils Posse

Til Såtenäs. Rigsråd

Nævnt 1491

Navn

Harald Stake

Friherre. Rigsråd

1598-1677

 

 

Sparre af Rossvik Sparre

Tipoldemor – FMMM

Karin Siggesdotter

Sparre

1471-

 

 

 Forstena

Oldemor – FMM

Elin Lindormsdotter

Forstena

 

Tipoldefar – FMMF

Lindorm Brunsson Forstena. Rigsråd

1460-1520

 

Kagg Kagg

Farmor – FM

Carin Mattsdotter

Kagg

+1605

 Örneflycht

Tipoldemor – FMFM

Anna Pedersdotter

Örnflycht

 

 

 

Oldefar – FMF

Mattias Nilsson Kagg

Til Fjällskäfte

Levede 1568

Tipoldefar – FMFF

Nils Mattsson Kagg

Til Fjällskäfte

Levede 1511

  Stake

Far – F

Erik Stake

Statholder

+1598

 

Baat_tif Bååt

Tipoldemor – FFMM

Kerstin Esbjörnsdotter

Bååt

1470

 

 

Stierna_tif Stierna

Oldemor – FFM

Cecilia Andersdotter

Stierna

 

Tipoldefar – FFMF

Anders Pedersson St. Herredshøvding

1455-efter 1492

 

 Stake

Farfar – FF

Olof Stake

Til Hönsäter

+1563 (Halmstad)

 Bölja

Tipoldemor – FFFM

Birgitta Håkansdotter

Bölja

Levede 1516

 

 

 

Oldefar – FFF

Erik Stake

Til Hönsäter

+1553 (druknet)

Tipoldefar – FFFF

Amund Stake

Til Vättungen

+før 1515

 

 

 

Hönsäters kapel, Västergötland.

 

Begravelsesbannere for Harald Stake

 

 

 

 

Harald Stake, friherre till Vik, herre till Hönsäter, Lilla Bjurum, Ökna och Forsby. 

Kammarpage hos hertig Johans gemål, hertiginnan Maria Elisabet 1614.

Kammarjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1618.

Tog 1620 tjänst i Holland vid prins Moritz' av Oranien livgarde.

Fänrik vid översten Johan Reuters regemente i Sverige 1623.

Kornett vid Upplands ryttare 1624.

 Häradshövding i Stranda härad i Kalmar län 1625,

Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1627.

Ryttmästare därst. 1629, major 1634. Överstelöjtnant 1635.

 Överste för regementet 1638. Landshövding i Skaraborgs län 1648.

 Friherre 1654 och skrev sig friherre till Vik (introd. s. å. under nr 47).

Generalmajor av kavalleriet 1657. Guvernör i Bohuslän 1658.

Riksråd s. å. Generallöjtnant 1659-12-30. Krigsråd 1664.

Åter guvernör i Bohuslän s. å.. Avsked från sina ämbeten 1677.

Med Magdalena Sparre af Rossvik fik han 10 børn.

Han fik ingen børn i 2. Ægteskab med Carin Bielke.

 

 

 

Hovedbanner med 16 våben

 

 

8 fædrene våben på venstre side:

Stake, Bölja, Stierna, Bååt, Kagg, Örnflycht, Forstena, Sparre

 

8 mødrene våben på højre side:

Posse, Rømer, Hälleki, Lilliesparre, Krumme, Välinge, Sparre, Natt och Dag