Holtug kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavler for Peder Svave og Else Skave

 

Børn:

Gregers +1546

Maurids +1546

 

 Stormvasa

Oldemor

Birgitte Christiernsdatter

Stormvasa

Levede 1472

 

 Rønnow

Mormor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Oldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 Bille

Mor

Elline Steensdatter

Bille

+1559

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

Morfar

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

Oldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle

+1465

Kvinde

Else Mouridsdatter

Skave

 

 Gøye

Oldemor

Inger Axeelsdatter

Gøye

 

 Walkendorff

Farmor

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

Oldefar

Henning Walkendorff

Til Højbygård

Nævnt 1469

 Skave

Far

Mourids Skave

Til Eskildstrup

+1532

 Snekken

Oldemor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1435

 

 

Farfar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

Oldefar

Niels Jensen Skave

Til Eskildstrup

+1452

 

 

Limbek?

Oldemor

 

 

 Miltitz

Mormor

N.N. Mitlitz

 

Oldefar

 Zitzewitz

Mor

Elisabeth von Zitzewitz

 

  ?

Oldemor

 

 

Morfar

Mathias von Zitzewitz

 

Oldefar

Mand

Peder Svave

Til Gjorslev

1496-1552

 

  ?

Oldemor

 

 ?

Farmor

N.N.

(Våben: Ørn. På hjelm:

Påfuglefjer)

Oldefar

 Svave

Far

Gregor Svave

Til Michmin

Nævnt 1512

    Bülow

Oldemor

 

 

Farfar

Peter Svave

 

Oldefar

 

 

 

Gravsten over Peder Svave og Else Skave

 

 

Peder Svave ledsagede Luther til Worms og

blev fængslet for sin propaganda for Reformationen.

 I 1526 kom han i dansk tjeneste og var 1531, 1532 i

England og Frankrig for at udvirke hjælp mod Chr. 2.

1535 var han sendebud til Nederlandene, England, Frankrig.

I 1537 fik han Gjorslev og forpligtede sig til at blive i

Danmark og tage en dansk hustru.

Han var rektor for Københavns Universitet og 1548 Rigsråd.

Med Else Skave fik han 4 børn.

Kun en pige (Elsebe) overlevede ham.

 

 

 

Peder Svave og Else Skave. Nærbillede

 

 

 

 

Børnene Gregers og Maurids Svave

 

     

 

De 2 små drenge døde begge i 1546.

 

 

 

 

 

 

Peder Svave og Else Mouridsdatter Skave

 

 

 

 

 

1) Svave 

 

Miltitz

 

 

2) Zitzewitz

 

 

Bülow 

 

Limbek

 

 

4 blade

 

 

3 tårne

 

 

Hjortevie

 

 

 

 

1) Skave 

 

2) Bille

 

 

3) Walkendorff

 

 

4) Rønnow 

 

5) Snekken

 

 

6) Lunge

 

 

7) Gøye

 

 

8) Stormvasa

 

 

Af de tyske våben for Peder Svave kender jeg kun navnene

for Svave, Bülow og Limbek.

 

6 af våbnene er de samme som på fætteren Jørgen Svaves

gravsten i Skovby på Fyn. Kun 4 burde være identiske.

Alt i alt er det umuligt at bestemme hans anetavle.

 

De 8 våben for Else Skave er i overensstemmelse med

Adelsårbogen og sat i korrekt orden.

 

Tegning af Søren Abildgaard.

 

 

 

 

 

 

Peder Svave og Else Mouridsdatter Skave