Holbæk kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavle for Sophie Galt

 

Gift 1572 med

Christopher von Festenberg Pachs

Til Bonderup

1511-1608

 

 

 Bille

Tipoldemor

Anne Pedersdatter

Bille

Skifte 1465

 

 

 Gøye

Oldemor

Karen Steensdatter

Gøye

Nævnt 1527

Tipoldefar

Steen Pedersen (Gøye)

Til Ingelstad

Nævnt 1487

 

 Banner

Mormor

Kirsten Eriksdatter

(Banner)

Gyldenstierne

Tipoldemor

Kirsten Eriksdatter

Gyldenstierne

 

 

 

Oldefar

Erik Andersen (Banner)

Til Asdal m.m.

+1483

Tipoldefar

Anders Nielsen

Til Vinstrup m.m.

+1486

 Drefeld

Mor

Ingeborg Gjordsdatter

Drefeld

+1552

 

 Flemming

Tipoldemor

Sidsel Pedersdatter

Flemming

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Ingeborg Holgersdatter

(Ulfstand)

Levede 1497

Tipoldefar

Holger Henriksen

Til Glimminge

+1485

 

 

Morfar

Gjord Nielsen (Drefeld)

Til Gersnæs m.m.

+1520

 Gere

Tipoldemor

Gissel Jonsdatter

(Gere)

 

 

 

 

Oldefar

Niels Jensen

Til Gersnæs

+1491

Tipoldefar

Jens Gjordsen

Til Gersnæs

Nævnt 1459

Navn

Sophie Pedersdatter

Galt

1543-1603

 

 

 Grubbe

Tipoldemor

Helvig Pedersdatter

Grubbe

 

 

 Reberg

Oldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

Tipoldefar

Henrik Reberg

I Stubbekøbing

Nævnt 1495

 

 Høeg

Farmor

Sophie Pedersdatter

Høeg (Banner)

Nævnt 1531

 Høg

Tipoldemor

Sophie Pedersdatter

Høg

 

 

 

Oldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Skaregård

Levede 1435

 Galt

Far

Peder Ebbesen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1548

 

 Rønnow

Tipoldemor

Ide Henningsdatter

Rønnow

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Dorte Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1496

Tipoldefar

Erik Pedersen

Til Skodborg

Levede 1434

 

 

Farfar

Ebbe Mogensen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1500

 Krumpen

Tipoldemor

Sophie Olufsdatter

(Krumpen)

Børn:

Frederik +lille

PederPax 1579-1608

Lisbeth Pax 1573-1612

 

 

Oldefar

Mogens Ebbesen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1481

Tipoldefar

Ebbe Mogensen

Til Tyrrestrup

Dræbt 1417

 

 

 

 

 

Holbæk kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavle for Christopher von Festenberg Pachs

 

Gift 1572 med

Sophie Pedersdatter

Galt

1543-1603

 

 

 ?

Tipoldemor - MMMM

 

 

   ?

Oldemor - MMM

Tipoldefar - MMMF

 

 Zedlitz

Mormor – MM

?

   Brauchitsch

Tipoldemor - MMFM

 

 

 

Oldefar – MMF

 

 

Tipoldefar - MMFF

 Bibern

Mor – M

Kate Hansdatter

von Bibern

Af Wolfshagen

 

 Hoheburg

Tipoldemor – MFMM

?

 

 

    ?

Oldemor – MFM

 

 

Tipoldefar - MFMF

 

 

Morfar – MF

Hans von Bibern

 

 ?

Tipoldemor - MFFM

 

 

 

Oldefar – MFF

?

 

Tipoldefar – MFFF

 

Navn

Christopher von Festenberg Pachs

Til Bonderup

1511-1608

 

 

   Zastrow

Tipoldemor - FMMM

 

 

 Zedlitz

Oldemor – FMM

?

Tipoldefar - FMMF

 

 Schellendorf

Farmor – FM

Bette Hansdatter

von Schellendorf

Af Adelungsdorf

   Uchtritz

Tipoldemor – FMFM

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Hans von Schellendorf

 

Tipoldefar – FMFF

 

 Pax

Far – F

Martin Pachisch

Til Kreiban

 

 Spiler

Tipoldemor – FFMM

?

 

 

 Bunkelin

Oldemor – FFM

Barbara von Bunkelin

Af Bautmanndorf

Tipoldefar – FFMF

?

 

 

Farfar – FF

Christopher Pachisch

Til Kreiban

 Buswoy

Tipoldemor – FFFM

?

Børn:

Frederik +lille

Peder Pax 1579-1608

Lisbeth Pax 1573-1612

 

 

Oldefar – FFF

Heinrich Pachisch

Til Kreiban

Tipoldefar – FFFF

Luthold von Festenberg-Pachich

Til Kreiban

+efter 1410

 

 

 

  

 

Gravsten over Christopher von Festenberg Pachs og  Sophie Galt

 

 

Christopher von Festenberg Paschisch til Bonderup

kom til Danmark i prins Frederiks tjeneste.

Han blev 1558 hofjunker, 1559-72 staldmester.

Han blev 1566 såret i 7-årskrigen (1563-70).

Han var lensmand på Espholt og Holbæk.

Han forpligtede sig at ægte en jomfru af dansk adel,

og i 1575 blev han naturaliseret som dansk adel.

Med Sophie Galt fik han 6 børn.

 

 

 

Christopher von Festenberg Pachs,  Sophie Galt og 3 børn:

 

Peder, Lisbeth og Frederik Pax

 

 

 

 

 

Christopher von Festenberg Pachs og  Sophie Galt. Heraldik

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard er flg. 16 våben for Sophie Galt:

Galt, Drefeld, Høeg, Banner, Rosenkrantz, Ulfstand, Reberg, Gøye,

Krumpen, Flemming, Høg, Gyldenstierne, Rønnow, Neb, Grubbe, Bille.

 

Den eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er Neb,

hvor den har et Gere-våben.

 

Efter Adelsårbogen er de 4 første våben for Christopher Pachs:

Pax, Bibern, Schellendorf, Bunkelin.

Jeg kender ikke disse våben eller de efterfølgende 12 våben.

Via Johan Siebmachers Wappenbuch er flere af dem blevet navngivet.

 

 

 

 

16 våben for Christopher Pachs

 

1. Pachs

2. Bibern

3. Schellendorf

4. Zedlitz

5. Bunkelin

6. ?

7. Zedlitz

8. ?

9. Buswoy

10. ?

11. Uchtritz

12. Brauchitsch

13. Spiler

14. Hoheburg

15. Zastrow

16. ?

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

   

 

Den er desværre ikke tegnet op,

så våbnene står lidt utydelige.

Jeg har derfor foretaget en optegning