Højerup kirke, Sjælland. Slægtstavler for Ditlev Holck, Margrethe Krabbe. Karen Krafse

 

 

 Krummedige

Mormor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 Bille

Mor

Hilleborg Esgesdatter

Bille

+1602

Morfar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

Kvinde

Karen Eilersdatter

Krafse

1561-1602

 Hak

Farmor

Lene Eilersdatter

Hak

+1564

 Krafse

Far

Eiler Krafse

Til Egholm m.m.

1524-1599

Farfar

Hans Krafse

Til Basnæs m.m.

1487-1530

 

Gift 1. gang 1595 med

 Lange

Mormor

Sidsel Nielsdatter

Lange

 Reventlow

Mor

Magdalene Andersdatter

Reventlow

Levede 1602

Morfar

Anders Jacobsen (Reventlow)

Til  Søbo

+1535

Mand

Christen Holck

Til Rønhave m.m.

1558-1641

 Lund

Farmor

Cathrine Henriksdatter

Lund

 Holck

Far

Henrik Holck

Til Rønhave m.m.

1515-1579

Farfar

Bertel Holck

Til Rønhave

+1535

 

 

 

 

 Brahe

Mormor

Anne Tygesdatter

Brahe

+1590

 Skave

Mor

Berete Herlufsdatter

Skave

1554-1636

Morfar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

+1583

Kvinde

Margrethe Nielsdatter

Krabbe

1577-1656

 Ged

Farmor

Karen Jakobsdatter

Ged

+1587

 Krabbe

Far

Niels Krabbe

Til Vegholm

1541-1584

Farfar

Mogens Krabbe

Til Vegholm m.m.

1513-1564

 

Gift 2. gang 1595 med

 

 Lange

Mormor

Sidsel Nielsdatter

Lange

 Reventlow

Mor

Magdalene Andersdatter

Reventlow

Levede 1602

Morfar

Anders Jacobsen (Reventlow)

Til  Søbo

+1535

Mand

Ditlev Holck

Til Højgård m.m.

1556-1633

 Lund

Farmor

Cathrine Henriksdatter

Lund

 Holck

Far

Henrik Holck

Til Rønhave m.m.

1515-1579

Farfar

Bertel Holck

Til Rønhave

+1535

 

 

 

 

Højerup ødekirke, Sjælland. Prædikestol 1609.

 

 

Ditlev Holck til Højgård og Eskildstrup tjente

dronning Dorothea og hertug Hans.

1580-89 var han hofjunker og jagtjunker.

1586 var han hofmester hos dronning Sofie.

Han var forlenet med Utstein kloster, Københavns Slot,

Kronborg, Tryggevælde og Gulland.

Med Margrethe Krabbe fik han 3 børn.

 

Gravsten over Ditlev Holck og 2 hustruer ses i

Sneslev kirke, Sjælland.

 

 

 

Heraldik for Ditlev Holck og Margrethe Krabbe

 

 

 

 

 

 

Højerup kirke, Sjælland. Ødelagt alter 1599.

 

Heraldik for Karen Krafse

 

 

Christen Holck til Rønhave, Ballegård, Højgård og Bustrup

var 1582 sekretær i danske kancelli.

1589 var han øverste sekretær.

Han var lensmand på Svenstrup, Tryggevælde (1596) og Hald.

Han var rigsråd og medlem af regeringen under kongens fraværd.

Med Karen Krafse fik han 3 børn.

Med Marie Below fik han 7 børn, hvoraf 5

døde som små og unge.