Højby kirke, Sjælland. Prædikestol 1656. Slægtstavler for Christoffer Urne og Sophia Lindenov

 

 

 

 Hardenberg

Oldemor

Helvig Jakobsdatter

 Hardenberg

1540-1599

 

  Rosenkrantz

Mormor

Sophie Eriksdatter

Rosenkrantz

1560-1593

Oldefar

Erik Rosenkrantz

Til Arreskov m.m.

1519-1575

  Rantzau

Mor

Lisbet Sophie Breidesdatter

Rantzau

1587-1652

   Halle

Oldemor

Christine von Halle

1535-1603

 

 

Morfar

Breide Rantzau

Til Rantzausholm m.m.

1556-1618

Oldefar

Henrik Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1526-1598

Kvinde

Sophia Hansdatter

Lindenov

1608-1652

 

 Gøye

Oldemor

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

 

   Rosenkrantz

Farmor

Margrethe Ottesdatter

Rosenkrantz

1552-1635

Oldefar

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

  Lindenov

Far

Hans Johansen Lindenov

 den Rige

Til Gaunø m.m.

1573-1642

  Tinhuus

Oldemor

Rigborg Lauridsdatter

Tinhuus

+1572

 

 

Farfar

Hans Johansen Lindenov

Til Hundslund

1542-1596

Oldefar

Hans Johansen

Til Fovslet

+1568

Gift 1624

 

 Giedde

Oldemor

Margrethe Knudsdatter

Giedde

 

 Laxmand

Mormor

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

Oldefar

Bjørn Steensen

Til Hofdal

Levede 1541

  Grubbe

Mor

Merete Eilersdatter

Grubbe

1568-1654

  Ulfeld

Oldemor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

 

 

Morfar

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

Oldefar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1545

Mand

Christoffer Urne

Til Årsmarke m.m.

1593-1663

 

  Bølle

Oldemor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

 

 Rud

Farmor

Birte Knudsdatter

Rud

1538-1573

Oldefar

Knud Rud

Til Vedby

+1554

  Urne

Far

Knud Urne

Til Årsmarke

1564-1622

  Walkendorff

Oldemor

Inger Axelsdatter

Walkendorff

+1555

 

 

Farfar

Axel Urne

Til Søgård

+1577

Oldefar

Knud Urne

Til Søgård

+1543

 

 

 

Højby kirke, Sjælland.

 

Prædikestol af Lorentz Jørgensen 1656

 

 

 

Christoffer Urne til Årsmarke og Rårup rejste udenlandsk

med sine 2 ældre brødre.

1615 var han sekretær i kancelliet, 1617 rentemester.

1625 blev han kun takseret til 252 Td. Hk.

Han var forlenet med et prælatur i Roskilde, Viborg,

Svendstrup, Ålholm og Nykøbing.

1629-42 var han lensmand på Akershus

 og statholder i Norge.

1643- var han forlenet med Tranekær, Dragsholm

og Odense provsti.

1625 var han krigskommisær på Lolland-Falster.

1625 var han kommandant på Femern.

1629 var han rigsråd, 1643 kansler.

1645 deltog han i fredsforhandlingerne i Brømsebro.

1646 var han rigskansler.

Med Sophia Lindenov fik han 3 børn.

 

Gravsten over Christoffer Urne og Sophia Lindenov

ses i Roskilde Domkirke.

 

 

 

Christoffer Urne og Sophia Lindenov. Heraldik

 

    

 

Sophie Lindenovs våben gemmer sig på bagsiden af prædikestolshimlen.