Hjerm kirke, Ringkøbing Amt. Gravsten. Slægtstavle for Oluf Munk (Lange)

 

Gift med

Drude Caisdatter

 Rantzau

+1606

 

 

  Thott

Tipoldemor

Kirsten Pedersdatter

(Thott)

 

 

 Munk

Oldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk ”den ildonde”

Tipoldefar

Mogens Munk

Til Bolle

+1410

 

 Hak

Mormor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

 Saltensee

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Anders Hak

Til Mogenstrup m.m.

Levede 1460

Tipoldefar

Anders Davidsen (Hak)

Nævnt 1380

 Rosenkrantz

Mor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

 

 Haltrup

Tipoldemor

?

 

 

  Rantzau

Oldemor

N.N. Rantzau

Tipoldefar

N.N. Rantzau

 

 

Morfar

Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

Til Tange og Palsgård

1410-1491

 Hvitkop

Tipoldemor

Margrethe Timmesd.

Hvitkop

Til Tange

 

 

 

Oldefar

Niels Jensen

Til Hevringholm m.m.

Nævnt 1424

Tipoldefar

Jens Nielsen

Til Hevringholm

Nævnt 1377

Navn

Oluf Munk (Lange)

Til Palsgård m.m.

+1569

 

 

 Bild

Tipoldemor

N.N. Elufsdatter

(Bild)

 

 

  Hvas

Oldemor

Mette Lauridsdatter

Hvas

Tipoldefar

Laurids Hvas

Til Ormstrup

Skifte 1430

 

 Juel

Farmor

Ide Iversdatter

Juel

  Fasti

Tipoldemor

Karen Christiernsdatter

Fasti

 

 

 

Oldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1468

Tipoldefar

Jens Juel

Til Øgelstrup

Nævnt 1428

 Munk

Far

Mogens Munk (Lange)

Til Palsgård

+1558

 

 Brune

Tipoldemor

Mette Eriksdatter

Brune (Banner)

 

 

 Munk

Oldemor

Else/Anne Stigsdatter

Munk

Tipoldefar

Stig Munk

Til Nørgård

Levede 1423

 

 

Farfar

Oluf Munk

Til Krogsgård m.m.

Nævnt 1493

  Lykke

Tipoldemor

Karen Pedersdatter

Lykke

(Våben: Møllehjul)

 

 

 

Oldefar

Malte Iversen

Til Kleitrup

Tipoldefar

Iver Thomesen

Nævnt 1406

 

 

 

 

Hjerm kirke, Ringkøbing Amt. Gravsten. Slægtstavle for Drude Rantzau

 

Gift med

Oluf Munk

Til Palsgård

+1569

 

 

 Ahlefeldt

Tipoldemor

Abel von Ahlefeldt

 

 

 Walstorp

Oldemor

Mette Hennekesdatter

Walstorp

Tipoldefar

Henneke Walstorp

Til Segeberg

 

 Sested

Mormor

Abel Ottesdatter

Sested

Nævnt 1514

 

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Otto Sested

Til Kohöft

+1480

Tipoldefar

Benedict Sested

Til Kohovede

 Blome

Mor

Ida Hansdatter

Blome

Levede 1563

 

 

Tipoldemor

?

 

 

 Brockdorff

Oldemor

Abel von Brockdorff

Tipoldefar

N.N. Brockdorff

 

 

Morfar

Hans Blome

Til Seedorf m.m.

1465-1500

 

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Didrik Blome

Til Hornstorf m.m.

1425-1496

Tipoldefar

Didrik Blome

1495- Nævnt 1447

Navn

Drude Caisdatter

Rantzau

+1606

 

 

 

Tipoldemor

?

 

 

 Hummersbüttel

Oldemor

MagdaleneMarkwardsd.

Hummersbüttel

+1501

Tipoldefar

Markward Hummersbüttel

 

 Buckwald

Farmor

Øllegård Detlevsdatter

Buchwald

1440-1530

 

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Olde Detlev van Bokwolde

Til Sierhagen m.m.

+1488

Tipoldefar

Detlev van Bokwolde

 Til Sierau m.m.

Nævnt 1460

 Rantzau

Far

Cai Rantzau

Til Kletkamp

1488-1560

 

 

Tipoldemor

?

 

 

 Rathlau

Oldemor

Drude Emekesdatter Rathlau

+1451

Tipoldefar

Emeke Rathlau

Til Futterkamp

Nævnt 1430

 

 

Farfar

Henrik Rantzau

Til Hanrau

1437-1497

 

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Breide Rantzau

Til Krummendick

+1460

Tipoldefar

Cai Rantzau

Til Krummedick

Nævnt 1411

 

 

  

 

 

Hjerm kirke. Gravsten af Gert von Groningen

 

Oluf Munk og Drude Rantzau og 12 børn

 

 

Oluf Munk til Palsgård, Volstrup, Kvistrup og Oxvig var kantor i Ribe

og forstander for Nonneklostret. I 1531 efterfulgte han sin farbroder

som bisp i Ribe. 1533 blev han rigsråd. I 1536 blev han fængslet i

København sammen med de øvrige bisper. Han kom fri i 1537 og

skulle gifte sig inden 1 år. Han blev forlenet med Tvis kloster og

havde flere klostre i pant. 1542 blev han igen rigsråd.

Med Drude Rantzau fik han 8 børn.

 

 

 

 

 

 

 

Oluf Munk og Drude Rantzau. Heraldik

 

        

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard er der flg. våben for Oluf Munk:

Munk (Lange), Rosenkrantz, Juel, Hak, Munk, Rantzau, Hvas, Munk,

Lykke (hjul), Algudsen, Rodsteen, Saltensee (vie),

Mormand, Haltrup, Kaas, Thott.

 

Kun 2 af tipoldemødrene er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

Stenen erstatter Hvitkop, Fasti, Brune (Banner), Bild med

Algudsen, Rodsteen, Mormand og Kaas.

Derudover udfylder den 2 tomme felter med Saltensee og Haltrup?

 

De samme våben ses på kalkmalerierne.

 

Højre side med våben for Drude Rantzau er desværre tom

og synes aldrig at have være udfyldt. 

 

 

 

 

 

Kalkmaleri med våben for Mogens Munk

 

 

 Munk/Lange                Juel

 

 

 

Munk                    Hvas                  Lykke                   Rodsteen          Mormand                      Kaas

 

 

 

Kalkmaleri med våben for Karen Rosenkrantz

 

 

Rosenkrantz                   Hak                  Rantzau                 Munk               Algudsen               Saltensee

 

 

 

 

Haltrup                            Thott 

 

 

 

 

 

Hjerm kirke. Gravsten over Mogens Munk

 

       

 

Mogens Munk til Palsgård havde Volstrup og Vandfuld herred

i forlening. 1523-42 var han landsdommer i Nørrejylland.

1523 deltog han i jydernes opstand mod Christian 2 og var

mellemmand ved forhandlingerne med hertug Frederik.

1523 var han rigsråd. 1534 deltog han i hyldingen i Ry kirke

og 1535 ledsagede han kongen til Hamborg.

Med Karen Rosenkrantz fik han 3 sønner.

 

 

4 våben: Munk/Lange, Juel, Munk (bjælke), Hvas.

 

 

 

 

Viborg Stiftmuseum.

 

Fragment af sten over Karen Rosenkrantz

 

 

Stenen motiv har været en knokkelmand.

Den har haft 4 våben, hvoraf Hak-våbenet

for moderen Kirsten Hak kan ses.