Hesselager kirke, Fyn. Mindetavle 1600 over slægten Friis

 

og ejere af Hesselagergård.

 

 

Friis

 

Ægtefælde

 

 

Niels Friis

+1385

 Friis

Tove Nielsdatter

(Bild?)

 Bild

Søn:

Christiern Friis

Til Lundby

Nævnt 1418

 Friis

Maren Nielsdatter

Krumpen

 Krumpen

Søn:

Henrik Friis

Til Hesselager

+1454

 Friis

Maren Jakobsdatter

Bild

Til Hesselagergård

 Bild

Søn:

Otte Friis

Til Hesselager

+1503

 

 

Ugift

 

Broder:

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

 Friis

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

Brockenhuus

Søn:

Johan Friis

Til Hesselager m.m.

1494-1570

 

 

Ugift

 

Broder:

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 Friis

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

 Bild

Søn:

Niels Friis

Til Hesselager m.m.

1544-1610

 Friis

Vibeke Christoffersd.

Gyldenstierne

1549-1613

Gyldenstierne

 

 

 

 

 

Søn:

Tønne Friis

Til Hesselager

+1658

 Friis

1. Anne Clausdatter

Podebusk

1601-1626

2. Lene Christensd.

Barnekow

1603-1658

  

Podebusk  Barnekow

 

 

 

 

 

 

Søn:

Niels Friis

Til Hesselager

+1658

 Friis

Ingeborg Vernersd.

Parsberg

+1679

 Parsberg

Hesselagergård

insolvent 1682.

Kreditor:

Poul Zachariassen Grønneval

+1701

 

 

 

 

 

 

 

Hesselager kirke, Fyn. Mindetavle 1600 over slægten Friis

 

     

 

Mindetavlen er opsat af Niels Friis (1544-1610)

 

 

 

 

 

Tegninger af Søren Abildgaard 

 

 

Bygningsindskrift fra 1550, opsat af Johan Friis.

 

 

 

 

Kalkmaleri i Hesselager kirke

 

 

Johan Friis 1501. Jesper Friis 1504. Henrik Friis 1454.

 

De 3 Friis-våben er sikkert over Henrik Friis og 2 af hans sønner.

(Jeg kan dog ikke verificere Johan Friis 1501)

 

 

 

 

 

Ørbæklunde

 

 

Ørbæklunde er opført 1593 af Niels Friis (1544-1610).

Niels Friis til Ørbæklunde og Hesselager var forlenet med Salten Len i Norge

og Tranekær. Han stiftede et hospital ved Hesselager.

Med Vibeke Gyldenstierne fik han 13 børn, hvoraf 5 døde som små.

 

 

Hesselagergård

 

 

 

Hesselagergård er opført 1538 af kansler Johan Friis (1494-1570).

 

 

 

Gravsten over Johan Friis i Hesselager kirke

 

 

Johan Friis til Hesselager, Egebjerg, Hagestedgård, Borreby,

Brudager og Vesterbygård var 1521 skriver i kancelliet.

1534 støttede han hertug Christian og blev senere kansler.

1536 blev han medlem af rigsrådet og 1539 overtog han

ledelsen af landets udenrigsstyrelse og finanser.

Han var forlenet med Rønnebæksholm og Dalum Kloster.

Han var ugift.