Hesselager kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavler for Henrik Friis og Margrethe Bild

 

 

 

 Grubbe

Oldemor

Anne Ingemarsdatter

Grubbe

 

 Væbner

Mormor

Karine Pedersdatter

Væbner

Nævnt 1507

Oldefar

Peder Jensen Halvegge

Til Vallekilde

Nævnt 1494

 Ulfeld

Mor

Berte/Beate Eggertsdatter

(Ulfeld)

+1553

 Strahlendorff

Oldemor

Beate von Strahlendorff

 

 

Morfar

Eggert Andersen (Ulfeld)

Til Kragerup

+1505

Oldefar

Anders Eriksen (Ulfeld)

Til Kogsbølle

+1456

Kvinde

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

 

 Bøistrup

Oldemor

N.N. Bøistrup

 

 Skinkel

Farmor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1489

Oldefar

Johan Skinkel

Til Egeskov

+1489

 Bild

Far

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

 Ulfeld

Oldemor

Gift 2)

Tove Bildsdatter

(Ulfeld)

 

 

Farfar

Jep/Evert Bild

Til Ravnholt

+ca. 1480

Oldefar

Jakob Ottesen (Bild)

Af’ Ravnholt

Nævnt 1407

Gift 1538

 

 Skarpenberg

Oldemor

N.N. Skarpenberg

 

 Rantzau

Mormor

Birthe Clausdatter

Rantzau

1438-1463

Oldefar

Claus Rantzau

Til Ågård

Nævnt 1446

 Brockenhuus

Mor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Levede 1511

 Ahlefeldt

Oldemor

Anne von Ahlefeldt

 

 

Morfar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnes 1466

Oldefar

Gotschalck Brockenhuus

Nævnt 1405

Mand

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 

 Lindenow

Oldemor

Gift 1)

N.N. Lindenow

 

 Bild

Farmor

Maren Jakobsdatter

Bild

Til Hesselager

Oldefar

Jakob Ottesen (Bild)

Af Ravnholt

Nævnt 1407

 Friis

Far

Jesper Friis

Til Lundbygård

+1505

 Krumpen

Oldemor

Maren  Nielsdatter

Krumpen

 

Børn:

Jesper Friis 1539-1561

Maren Friis 1545-1561

Broder:

Johan Friis

Til Hesselager m.m.

1494-1570

Farfar

Henrik Friis

Nævnt 1468

Oldefar

Christiern Friis

Til Lundby

Nævnt 1411

 

 

Henrik Friis og Margrete Bilds gravsten i Hesselager kirke, Fyn

 

Tegninger af Søren Abildgaard

 

        

 

Henrik Friis til Ørbæklunde var forlenet med Ørbæk by og Keirup len.

Han forseglede 1550 Fyns vedtægt.

Med Margrethe Bild fik han 13 børn.

 

8 våben for Henrik Friis: Friis, Brockenhuus, Bild, Rantzau,

Lindenov, Ahlefeldt, Krumpen, Skarpenberg.

 

8 våben for Margrethe Bild: Bild, Ulfeld, Skinkel, Væbner,

Ulfeld, Strahlendorff, Bøistrup, Gruppe.

 

De 16 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen,

bortset fra at Gruppe er malet i Ulfstands farver.

 

 

 

Gravsten over Jesper Friis og Maren Friis

 

       

 

Jesper Friis 1539-1561 og Maren Friis 1545-1561

var børn af Henrik Friis og Margrethe Bild.

 

4 våben: Friis, Brockenhuus, Bild, Ulfeld.

 

 

 

Gravsten over Johan Friis 1494-1570

 

      

 

Johan Friis til Hesselager, Egebjerg, Hagestedgård, Borreby,

Brudager og Vesterbygård var 1521 skriver i kancelliet.

1534 støttede han hertug Christian og blev senere kansler.

1536 blev han medlem af rigsrådet og 1539 overtog han

ledelsen af landets udenrigsstyrelse og finanser.

Han var forlenet med Rønnebæksholm og Dalum Kloster.

Han var ugift.

 

4 våben: Friis, Brockenhuus, Bild, Rantzau.