Herlufsholm kirke, Sjælland. Epitafium 1700. Slægtstavle for Marcus Gøye

 

Gift 1. gang 1676 med

Elisabeth Marie Tampson

1655-1686

Gift 2. gang 1687 med

Jytte Dorothea Knudsd.

Thott

1668-1717

 

 Bild

Tipoldemor – MMMM

Margrethe Nielsdattter

Bild

1508-1571

 

 

 Friis

Oldemor – MMM

Berte Henriksdatter

Friis

1549-1582

Tipoldefar – MMMF

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 

 Brockenhuus

Mormor – MM

Susanne Eilersdatter

Brockenhuus

1575-1606

 Bølle

Tipoldemor – MMFM

Susanne Eilersdatter

Bølle

+1569

 

 

 

Oldefar – MMF

Eiler Brockenhuus

Til Damsbo

1548-1602

Tipoldefar – MMFF

Jacob Brockenhuus

Til Damsbo

1521-1577

 Bille

Mor – M

Karen Marqvardsdatter

Bille

1598-1670

 

 Krabbe

Tipoldemor – MFMM

Anne Tygesdatter

Krabbe

1509-1543

 

 

 Rønnow

Oldemor – MFM

Karen Eilersdatter

Rønnow

+1592

Tipoldefar – MFMF

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde m.m.

+1565

 

 

Morfar – MF

Marqvard Bille

Til Hvidkilde

1568-1631

 Ulfstand

Tipoldemor – MFFM

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 

Oldefar – MFF

Jens Bille

Til Lyngsgård m.m.

1531-1575

Tipoldefar – MFFF

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Navn

Marcus Gøye

Til Hvidkilde m.m.

1635-1698

 

 

 Ulfstand

Tipoldemor – FMMM

Ide Truidsdatter

Ulfstand

+1604

 

 

 Gøye

Oldemor – FMM

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

Tipoldefar – FMMF

Falk Gøye

Til Skjersø

+1554

 

 Brahe

Farmor – FM

Birgitte Andersdatter

Brahe

1576-1619

 Bille

Tipoldemor – FMFM

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 

 

Oldefar – FMF

Axel Brahe

Til Elvedgård

1550-1616

Tipoldefar – FMFF

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

 Gøye

Far – F

Falk Gøye

Til Hvidkilde

1602-1653

 

 Sparre

Tipoldemor – FFMM

Anna Mouridsdatter

Sparre

+1564

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor – FFM

Sibylle Mogensdatter

Gyldenstierne

1540-1611

Tipoldefar – FFMF

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1569

 

 

Farfar – FF

Henrik Gøye

Til Skørringe

1562-1611

 Godov

Tipoldemor – FFFM

Eline Henningsdatter

Godov

Levede 1551

 

 

 

Oldefar – FFF

Eskild Gøye

Til Skørringe

+1573

Tipoldefar – FFFF

Henrik Gøye

Til Gisselfeld

+1533

 

 

 

 

Herlufsholm kirke, Sjælland. Epitafium 1700. Slægtstavle for Marcus Gøye

 

 Brok

Tiptipoldemor – FMMMM

Ide Lagesdatter

Brok

+1531/32

 Ulfeld

Tiptipoldemor – MMMMM

Berte Eggertsdatter

(Ulfeld)

+1553

Tipoldemor – FMMM

Ide Truidsdatter

Ulfstand

+1604

Tiptipoldefar – FMMMF

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

Tipoldemor – MMMM

Margrethe Nielsdattter

Bild

1508-1571

Tiptipoldefar – MMMMF

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

 Sture

Tiptipoldemor – FMMFM

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 Brockenhuus

Tiptipoldemor – MMMFM

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

Tipoldefar – FMMF

Falk Gøye

Til Skjersø

+1554

Tiptipoldefar – FMMFF

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

Tipoldefar – MMMF

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

Tiptipoldefar – MMMFF

Jesper Friis

Til Lundbygård

+1505

 Ulfstand

Tiptipoldemor – FMFMM

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

 Bild

Tiptipoldemor – MMFMM

Anne Bildsdatter

(Bild)

Til Hellerup

Tipoldemor – FMFM

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Tiptipoldefar – FMFMF

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Tipoldemor – MMFM

Susanne Eilersdatter

Bølle

+1569

Tiptipoldefar – MMFMF

Eiler Eriksen Bølle

Til Nakkebølle

+1535

 Rud

Tiptipoldemor – FMFFM

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 Lykke

Tiptipoldemor – MMFFM

Karen Hansdatter

Lykke

+1562

Tipoldefar – FMFF

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

Tiptipoldefar – FMFFF

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

Tipoldefar – MMFF

Jacob Brockenhuus

Til Damsbo

1521-1577

Tiptipoldefar – MMFFF

Mikkel Brockenhuus

Til Bramstrup

+1555

 Høeg

Tiptipoldemor – FFMMM

Karine Pedersdatter

Høeg (Banner)

 

  Rosenkrantz

Tiptipoldemor – MFMMM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Tipoldemor – FFMM

Anna Mouridsdatter

Sparre

+1564

Tiptipoldefar – FFMMF

Mourids Jepsen Sparre

Til Skurup

+1534

Tipoldemor – MFMM

Anne Tygesdatter

Krabbe

1509-1543

Tiptipoldefar – MFMMF

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

 Bille

Tiptipoldemor – FFMFM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 Hardenberg

Tiptipoldemor – MFMFM

Mette Joachimsdatter

Hardenberg

Levede 1549

Tipoldefar – FFMF

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1569

Tiptipoldefar – FFMFF

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Tipoldefar – MFMF

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde m.m.

+1565

Tiptipoldefar – MFMFF

Markvard Rønnow

Til Hvidkilde

+1506

 Gøye

Tiptipoldemor – FFFMM

Anne Andersdatter

Gøye

 

 Trolle

Tiptipoldemor – MFFMM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldemor – FFFM

Eline Henningsdatter

Godov

Levede 1551

Tiptipoldefar – FFFMF

Henning Olufsen (Godov)

Til Skørringe m.m.

Levede 1503

Tipoldemor – MFFM

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tiptipoldefar – MFFMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

  Rosenkrantz

Tiptipoldemor – FFFFM

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 Rønnow

Tiptipoldemor – MFFFM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar – FFFF

Henrik Gøye

Til Gisselfeld

+1533

Tiptipoldefar – FFFFF

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

Tipoldefar – MFFF

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Tiptipoldefar – MFFFF

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

 

 

 

 

 

Herlufsholm kirke, Sjælland. Epitafium 1700. Slægtstavle for Jytte Dorothea Thott

 

Gift 1687 med

Marcus Gøye

Til Hvidkilde m.m.

1635-1698

 

 

 Gøye

Tipoldemor – MMMM

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

 

 

 Brahe

Oldemor – MMM

Sophie Axelsdatter

Brahe

1578-1646

Tipoldefar – MMMF

Axel Brahe

Til Elved

1550-1616

 

  Rosenkrantz

Mormor – MM

Sophie Holgersdatter

Rosenkrantz

+1677

 Lange

Tipoldemor – MMFM

Dorthe Gundesdatter

Lange

1541-1613

 

 

 

Oldefar – MMF

Holger Rosenkrantz

”den lærde”

Til Rosenholm m.m.

1574-1642

Tipoldefar – MMFF

Jørgen Rosenkrantz

Til Rosenholm

1523-1596

 Brahe

Mor – M

Sophie Steensdatter

Brahe

1648-1671

 

 Hardenberg

Tipoldemor – MFMM

Mette Eriksdatter

Hardenberg

1569-1629

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor – MFM

Anne Predbjørnsdatter

Gyldenstierne

1596-1677

Tipoldefar – MFMF

Predbjørn Gyldenstierne

Til Vosborg m.m.

1548-1616

 

 

Morfar – MF

Steen Brahe

Til Knudstrup

1623-1677

  Rosenkrantz

Tipoldemor – MFFM

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

 

 

 

Oldefar – MFF

Jørgen Brahe

Til Engelsholm m.m.

1585-1661

Tipoldefar – MFFF

Steen Brahe

Til Knudstrup m.m.

1547-1620

Navn

Jytte Dorothea Knudsdatter Thott

1668-1717

 

 

 Friis

Tipoldemor – FMMM

Lisbeth Henriksdatter

Friis

1555-1631

 

 

 Huitfeldt

Oldemor – FMM

Øllegård Jakobsdatter

Huitfeldt

1582-1619

Tipoldefar – FMMF

Jakob Huitfeldt

Til Lillø m.m.

1547-1583

 

 Gyldenstierne

Farmor – FM

Jytte Knudsdatter

Gyldenstierne

1617-1640

 Gyldenstierne

Tipoldemor – FMFM

 Karine Knudsdatter

Gyldenstierne

1542-1596

 

 

 

Oldefar – FMF

Knud Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1573-1636

Tipoldefar – FMFF

Axel Gyldenstierne

Til Ljungby m.m.

+1603

 Thott

Far – F

Knud Thott

Til Gaunø m.m.

1639-1702

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor – FFMM

Sophie Eriksdatter

Rosenkrantz

1560-1593

 

 

 Rantzau

Oldemor – FFM

Helvig Breidesdatter

Rantzau

1589-1611

Tipoldefar – FFMF

Breide Rantzau

Til Rantzausholm

1556-1618

 

 

Farfar – FF

Otte Thott

Til Næs m.m.

1607-1656

 Brahe

Tipoldemor – FFFM

Sophie Ottesdatter

Brahe

1556-1643

 

 

 

Oldefar – FFF

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

1580-1658

Tipoldefar – FFFF

Otte Thott

Til Næs m.m.

1543-1588

 

 

 

 

Herlufsholm kirke, Sjælland.

 

Epitafium af Thomas Quillinus 1700 over Marcus Gøye

 

 

Marcus Gøye til Hvidkilde og Brahesborg berejste 1655

Tyskland, Frankrig, Italien og England.

1660 var han kammerherre hos dronningen.

1662-78 var han i gesandtskabet i Paris, Holland og England.

1683 var han geheimeråd, 1684 hvid ridder.

1685 var han skoleherre på Herlufsholm.

1686-91 var han stiftamtmand over Lolland-Falster.

Han døde 1698 som slægtens sidste mand.

Med Jytte Dorothea Thott fik han 3 døtre,

hvoraf 2 døde som små.

 

 

 

 

 

 

Heraldik på epitafiet

 

 

Marcus Gøyes

 

Fædrene våben

 

Marcus Gøye

 

Mødrende våben

 

Bille- Godov     

Gøye-Gyldenstierne   Brahe-Gøye

Bille-Brockenhuus   Rønnow-Friis    

Ulfstand-Bølle

 

 

 

Ulfstand-Sparre

 

 

 

 

 

 

 

Rud-Rosenkrantz  

 

 

 

 

 

 

Sture-Bille

 

 

 

 

 

 

Gøye-Ulfstand  

 

 

 

 

 

 

Høeg-Brok 

 

 

 

Krabbe-Bild

 

 

 

 

 

 

 

Rønnow-Lykke 

 

 

 

 

 

 

Hardenberg-Brockenhuus

 

 

 

 

 

 

Trolle-Bild 

 

 

 

 

 

 

Rosenkrantz-Ulfeld

 

 

De 32 våben på epitafiet er kun for Marcus Gøye.

De er i overensstemmelse med Adelsårbogen.