Herlufsholm kirke, Sjælland. Epitafium og sarkofag 1568. Slægtstavle for Herluf Trolle

 

Gift 1544 med

Birgitte Mogensdatter

Gøye

1511-1574

 

 

  Krumpen

Tipoldemor

Øllegård Krumpen

 

 

  Gøye

Oldemor

Inger Axelsdatter

Gøye

Tipoldefar

Axel Mogensen Gøye

Til Krenkerup

+1411

 

 Walkendorff

Mormor

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

1403-1505

 Manderup

Tipoldemor

Mette Manderup

 

 

 

Oldefar

Henning Walkendorff

Til Højbygård

+1475

Tipoldefar

Peder Walkendorff

Nævnt 1405

  Skave

Mor

Kirsten Herlufsdatter

Skave

+1534

 

 Krumpen

Tipoldemor

Gyde Jensdatter

(Krumpen)

 

 

 Snekken

Oldemor

Dorte Herlufsdatter

Snekken

+1494

Tipoldefar

Herluf Nielsen

Til Englerup

+1433

 

 

Morfar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

 Bonde

Tipoldemor

Christine

 

 

 

Oldefar

Niels Jensen Skave

Til Eskildstrup

+1452

Tipoldefar

Jens Skave

Til Eskildstrup

Levede 1408

Navn

Herluf Trolle

Til Herlufsholm

1515-1565

 

 

 Krummedige

Tipoldemor

Lisbeth Eriksdatter

Krummedige

 

 

   Laxmand

Oldemor

Margrethe Poulsdatter

Laxmand

Levede 1467

Tipoldefar

Poul Laxmand

Til Valden m.m.

Nævnt 1439

 

  Thott

Farmor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 Hak

Tipoldemor

Ingeborg Iversdatter

(Rød eller Hak)

+1466

 

 

 

Oldefar

Iver Axelsen (Thott)

Til Lillø

1420-1495

Tipoldefar

Axel Pedersen (Thott)

Til Herlev m.m.

+1447

  Trolle

Far

Jakob Trolle

Til Lillø

1475-1546

 

 Snakenborg

Tipoldemor

Sophie Gertsdatter

(Snakenborg)

 

 

 Blaa

Oldemor

Christine Knutsdatter

(Blaa) Svensk

Levede 1459

Tipoldefar

Knut Bengtsen (Blaa)

Til Arnæs

 

 

Farfar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 Bengtsen?

Tipoldemor

Ingeborg Arvidsdatter

Bengtsen

(Våben: en løve)

 

 

 

Oldefar

Birger Trolle den Unge

Til Bergqvara

+1471

Tipoldefar

Birger Trolle den Gamle

Til Trollebo

+1446

 

 

 

Herlufsholm kirke, Sjælland. Epitafium og sarkofag 1568. Slægtstavle for Birgitte Gøye

 

Gift 1544 med

Herluf Trolle

Til Herlufsholm

1515-1565

 

 

   Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

  Lunge

Oldemor

Ellen Ovesdatter

 Lunge

 

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 

  Brok

Mormor

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

 Munk

Tipoldemor

Pernille Mogensdatter

Munk ”den gode”

+1467

 

 

 

Oldefar

Axel Lagesen (Brok)

Til Clausholm

+1498

Tipoldefar

Lage Jensen (Brok)

Til Clausholm

1435

  Bydelsbak

Mor

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

 

 Krumpen

Tipoldemor

Kirstine Jensdatter

(Krumpen)

Enke 1438

 

 

 Present

Oldemor

Mette Pedersdatter

(Present)

+1457

Tipoldefar

Peder Nielsen

Til Vollerup

+1438

 

 

Morfar

Albrecht Engelbrechtsen

Til Skjersø

+1478

 Grubendal

Tipoldemor

Gjertrud Clausdatter

(Grubendal)

 

 

 

 

Oldefar

Engelbrecht Albrechsen

Til Torbenfeld

+1493

Tipoldefar

Albrecht Engelbrechtsen

Til Torbernfeld

Nævnt 1401

Navn

Birgitte Mogensdatter

Gøye

1511-1574

 

 

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 

  Rosenkrantz

Farmor

Mette Eriksdatter

 Rosenkrantz

+1503

 Krognos

Tipoldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

 

Oldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

1427-1503

Tipoldefar

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

  Gøye

Far

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

 

 Bryske

Tipoldemor

Birgitte

(Manderup eller

Bryske)

 

 

 Falk

Oldemor

Ide Eskildsdatter

Falk

Til Gisselfeld

Tipoldefar

Eskild Falk

Til Gisselfeld

Nævnt 1421

 

 

Farfar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

 Kabel

Tipoldemor

Karine Ottesdatter

Kabel

 

 

 

Oldefar

Mogens Axelsen

Til Krenkerup

Levede 1450

Tipoldefar

Axel Mogensen Gøye

Til Krenkerup

+1411

 

 

  

 

Tumba/Sarkofag 1565 af Cornelis Floris over Herluf Trolle og Birgitte Gøye

 

 

Herluf Trolle studerede 1536-37 i Wittenberg.

 Han var lensmand på Gladsaxe, Tølløse og Fredriksborg.

1559 var han admiral, 1560 ridder.

Han bortbyttede Hillerødsholm og Græsede til kongen mod

Skovkloster, hvor han med hustruen oprettede Herlufsholm skole.

Under Syvårskrigen (1563-70) var han proviantmester og admiral.

Han blev såret 1565 i slaget ved Femern og døde samme år.

Han og Birgitte Gøye fik ingen børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herluf Trolle og Birgitte Gøye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herluf Trolle og Birgitte Gøye

 

 

 

 

 

Herlufsholm kirke. Mindetavle over Herluf Trolle og Birgitte Gøye

 

 

 

 

 

 

Herluf Trolle. Heraldik

Herluf Trolle. Heraldik

Snekken – Hak -  Walkendorff

Thott -  Skave - Trolle

Bonde – Grubendal -  Bengtsen

 

Manderup – Basse -  Krumpen

                           Herluf Trolle

       Birgitte Gøye                        

 

Laxmand, Blaa, Snakenborg, Krummedige

Gyldenstierne, Lunge, Kabel, Grubendal

Gøye – Bydelsbak - Rosenkrantz

Brok – Falk - Present

Basse -  Bryske -  Krumpen

Munk -  Munk -  Krognos

Birgitte Gøye. Heraldik

Birgitte Gøye. Heraldik

 

 

 

 

 

Herluf Trolle

 

Birgitte Gøye

 

Adelsårbog

Epitafium

Adelsårbog

Epitafium

1. Trolle

Trolle

1. Gøye

Gøye

2. Skave

Skave

2. Bydelsbak

Bydelsbak

3. Thott

Thott

3. Rosenkrantz

Rosenkrantz

4. Walkendorff

Walkendorff

4. Brok

Brok

5. Blaa (svensk)

Hak

5. Falk

Falk

6. Snekken

Snekken

6. Present

Present

7. Laxmand

Laxmand

7. Gyldenstierne

Gyldenstierne

8. Gøye

Blaa (svensk)

8. Lunge

Lunge

9. Bengtsen

Snakenborg

9. Kabel

Kabel

10. Bonde

Krummedige

10. Grubendal

Grubendal

11. Hak

Bonde

11. Krognos

Krognos

12. Manderup

Grubendal

12. Munk

Munk

13. Snakenborg

Bengtsen?

13. Bryske

Munk

14. Krumpen

Manderup

14. Krumpen

Krumpen

15. Krummedige

Basse

15. Munk

Bryske

16. Krumpen

Krumpen

16. Basse

Basse

 

 

 

 

  

Epitafium over Herluf Trolle og Birgitte Gøye

 

Af Cornelis Floris. 1568

 

 

 

4 våben: Trolle, Skave, Gøye, Bydelsbak.

 

 

   

 

Stole 1627

 

         

 

Trolle                                           Skave

 

 

       

 

Bydelsbak                                     Gøye