Herlufmagle kirke, Sjælland. Stole 1549-57. Slægtstavle for Claus Daa

 

Gift 1. gang 1604 med

Dorothea Below

+1609

Gift 2. gang 1613 med

Ingeborg Parsberg

+1641

 

 Væbner

Tipoldemor

Karine Pedersdatter

Væbner

+1524

 Below

 

 Ulfeld

Oldemor

Berte/Beate Eggersd.

(Ulfeld)

+1553

Tipoldefar

Eggert Andersen

Til Kragerup

+1505

 

 Bild

Mormor

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

 Skinkel

Tipoldemor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1489

 

 

 

Oldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Tipoldefar

Jep/Evert Bild

Til Ravnholt

 Friis

Mor

Dorte Henriksdatter

Friis

1543-1618

 

 Rantzau

Tipoldemor

Berte Clausdatter

Rantzau

1438-1463

 

 

 Brockenhuus

Oldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

Tipoldefar

Johan Brockenhuus

Til Vollerslev

Nævnt 1466

 

 

Morfar

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 Bild

Tipoldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

 

 

 

 

Oldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

Tipoldefar

Henrik Friis

Nævnt 1468

Navn

Claus Daa

Til Raunstrup m.m.

1579-1641

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

 Bille

Oldemor

Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

Tipoldefar

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

 

 Tinhuus

Farmor

Hilleborg Lauridsdatter

Tinhuus

Enke 1575

 Friis

Tipoldemor

Margrethe Henriksd.

Friis

Enke 1511

 

 

 

Oldefar

Laurids Skinkel

Tinhuus

Til Egeskov

+1533

Tipoldefar

Morten Skinkel

Tinhuus

Til Rolfsted

+1480

 Daa

Far

Oluf Daa

Til Raunstrup m.m.

1547-1600

 

 Baad

Tipoldemor

Anne Arvidsdatter

Båd Af Halland

Enke 1511

 

 

 Griis

Oldemor

Gundel Joachimsdatter

Griis

Levede 1535

Tipoldefar

Joachim Griis

Til Holmegård

Levede 1473

 

 

Farfar

Claus Daa

Til Raunstrup m.m.

+1575

 Snekken

Tipoldemor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1486

 

 

 

Oldefar

Oluf Daa

Til Raunstrup

+1532

Tipoldefar

Claus Daa

Til Raunstrup

+1496

 

 

 

Stole. Heraldik for Claus Daa (1579-1641) og Dorothea Below

 

 

Claus Daa til Raunstrup, Holmegård, Borreby, Fraudegård

og Højstrup studerede 1891-96 udenlands.

Han deltog i Chr. 4s kroning 1596. 1600-04 var han hofjunker.

Han var løjtnant og ritmester under Kalmarkrigen.

Fra 1613-41 var han lensmand i Norge, Vestervig og Dragsholm.

1625 var han rigsråd og krigskommissarius.

1638 blev han takseret til 3600 tdr. hartkorn, så han var rig.

 

 

 

Stole. Heraldik for Oluf Daa (1547-1600) og Dorte Friis

 

 

Oluf Daa Til Raunstrup, Holmegård og Fraudegård var 1574 hofjunker.

Han opførte de nuværende hovedgårde på Raunstrup og Fraudegård.

Med Dorte Friis fik han 4 børn, hvoraf 2 døde som små.

 

 

 

Stole. Heraldik for Claus Daa (+1574) og Hilleborg Tinhuus

 

 

Claus Daa til Raunstrup og Holmegård var 1519 hofsinde.

Han var forlenet med Paddeborg, Gyrstinge, Skodborg,

Hundsbæk og Næsbyhoved.

1551 var han landsdommer i Sjælland.

Han var gift 2 gange.

Med Anne Lykke fik han 4 børn.

Med Hilleborg Tinhuus fik han 2 børn.

 

 

 

Stole. Heraldik for Oluf Daa (+1532) og Gundel Griis

 

 

Oluf Daa til Raunstrup var 1493 nærværende ved

kongens retterting i Roskilde. 1507 var han bispelig

lensmand på Hjortholm, 1513-25 var han lensmand på Gurre.

Med Gundel Griis fik han 3 børn.

 

 

 

Stole. Heraldik for Claus Daa (+1496) og Dorte Snekken

 

 

Claus Daa til Ravnstrup beseglede 1467 hyldingen af Christian 1.

1469 var han ridder.

1487 medbeseglede han i Lund hyldingen af kong Hans.

Med Dorte Snekken fik han 4 børn.