Herlufmagle kirke, Sjælland. Epitafium 1634. Slægtstavle for Claus Daa

 

Gift 1. gang 1604 med

Dorothea Below

+1609

 

 

 Væbner

Tipoldemor

Karine Pedersdatter

Væbner

+1524

Gift 2. gang 1613 med

Ingeborg Parsberg

+1641

 

 Ulfeld

Oldemor

Berte/Beate Eggersd.

(Ulfeld)

+1553

Tipoldefar

Eggert Andersen

Til Kragerup

+1505

 

 Bild

Mormor

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

 Skinkel

Tipoldemor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1489

 

 

 

Oldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Tipoldefar

Jep/Evert Bild

Til Ravnholt

 Friis

Mor

Dorte Henriksdatter

Friis

1543-1618

 

 Rantzau

Tipoldemor

Berte Clausdatter

Rantzau

1438-1463

 

 

 Brockenhuus

Oldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

Tipoldefar

Johan Brockenhuus

Til Vollerslev

Nævnt 1466

 

 

Morfar

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 Bild

Tipoldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

 

 

 

 

Oldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

Nævnt 1505

Tipoldefar

Henrik Friis

Nævnt 1468

Navn

Claus Daa

Til Raunstrup m.m.

1579-1641

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

 Bille

Oldemor

Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

Tipoldefar

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

 

 Tinhuus

Farmor

Hilleborg Lauridsdatter

Tinhuus

Enke 1575

 Friis

Tipoldemor

Margrethe Henriksd.

Friis

Enke 1511

 

 

 

Oldefar

Laurids Skinkel

Tinhuus

Til Egeskov

+1533

Tipoldefar

Morten Skinkel

Tinhuus

Til Rolfsted

+1480

 Daa

Far

Oluf Daa

Til Raunstrup m.m.

1547-1600

 

 Baad

Tipoldemor

Anne Arvidsdatter

Båd Af Halland

Enke 1511

 

 

 Griis

Oldemor

Gundel Joachimsdatter

Griis

Levede 1535

Tipoldefar

Joachim Griis

Til Holmegård

Levede 1473

 

 

Farfar

Claus Daa

Til Raunstrup m.m.

+1575

 Snekken

Tipoldemor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1486

 

 

 

Oldefar

Oluf Daa

Til Raunstrup

+1532

Tipoldefar

Claus Daa

Til Raunstrup

+1496

 

 

Herlufmagle kirke, Sjælland. Epitafium 1634. Slægtstavle for Dorothea Below

 

Gift 1604 med

Claus Daa

Til Raunstrup

1579-1641

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen

Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Mormor

Maren Clausdatter

Bille

1537-1607

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde

+1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Levede 1511

 Skram

Mor

Lisbeth Lauridsdatter

Skram (Fasti)

1563-1600

 

 Bille

Tipoldemor

Karen Pedersdatter

Bille

Levede 1511

 

 

 Løvenbalk

Oldemor

Maren Lauridsdatter

(Løvenbalk)

Tipoldefar

Laurids Mogensen

Til Tjele

+1500

 

 

Morfar

Laurids Skram

Til Hastrup

1530-1587

 Gyrstinge

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

(Gyrsting)

 

 

 

Oldefar

Erik Skram

Til Hastrup

+1568

Tipoldefar

Peder Skram

Til Voldbjerg

+1539

Navn

Dorothea Henriksd.

Below

1588-1609

 

 

 Winning

Tipoldemor

?

 

 

 Barfuss

Oldemor

Else Barfuss

Tipoldefar

?

 

 

  Golitz

Farmor

Dorothea Casparsd.

Golitz

 

 Borstorf

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Caspar Golitz

Af Klesin

Tipoldefar

N.N. Gloitz

 

 Below

Far

Henrik Below

Til Spøttrup

1540-1606

 

 Retsow

Tipoldemor

?

 

 

 

 Kamptz

Oldemor

Mette Hennikesdatter

Kamptz

 

Tipoldefar

Hennike Kamptz

 

 

Farfar

Claus Below

Til Klinckey

+1572

 Linstow

Tipoldemor

Anne Christoffersdatter

Linstow

 

 

 

 

Oldefar

Lorentz Below

Til Lebbin

Tipoldefar

Joachim Below

Til Lebbin

 

 

 

 

 

 

Herlufmagle kirke, Sjælland. Epitafium 1634. Slægtstavle for Ingeborg Parsberg

 

Gift 1613 med

Claud Daa

Til Raunstrup

1579-1641

 

 

 Has

Tipoldemor

Kirsten Knudsdatter

Has

 

 

 

 Sparre

Oldemor

Johanne Henriksdatter

Sparre

+1568

 

Tipoldefar

Henrik Ågesen Sparre

Til Klogerup

+ca. 1531

 

 

 Brahe

Mormor

Beate Ågesdatter

Brahe

1523-1602

 Lunge

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Nævnt 1511

 

 

 

Oldefar

Åge Brahe

Til Tostrup

+1525

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

 Lykke

Mor

Ide Jørgensdatter

Lykke

1560-1618

 

 Reberg

Tipoldemor

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 

 Høeg

Oldemor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

Tipoldefar

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

 

 

Morfar

Jørgen Lykke

Til Hverringe

+1583

 Munk

Tipoldemor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 

 

 

Oldefar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

Tipoldefar

Hans Lykke

Til Havnø

Nævnt 1505

Navn

Ingeborg Valdemarsdatte

Parsberg

1592-1641

 

 

 Høg

Tipoldemor

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

 

 

 Lykke

Oldemor

Anne Christoffersd.

Lykke

Tipoldefar

Christoffer Lykke

Til Stadsgård

+1480

 

 Holck

Farmor

Anne Manderupsdatter

Holck

+1591

 Manderup

Tipoldemor

Anne Manderup

Til Barritskov

 

 

 

Oldefar

Manderup Holck

Til Barritskov

Nævnt 1537

Tipoldefar

Christen Holck

Nævnt 1502

 Parsberg

Far

Valdemar Parsberg

Til Jernit m.m.

1557-1607

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 

 Podebusk

Oldemor

Ingeborg Predbjørnsd.

Podebusk

+1542

Tipoldefar

Predbjørn Podebusk

Til  Vosborg

+1541

 

 

Farfar

Verner Parsberg

Til Harrested

1511-1567

 Rønnow

Tipoldemor

Anne Rønnow

+1474

 

 

 

Oldefar

Tønne Parsberg

Til Harrested

+1521

Tipoldefar

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1484

 

 

 

 

Claus Daa 1579-1641,  Dorothea Below 1588-1609,

Ingeborg Parsberg 1593-1641

 

 

Claus Daa til Raunstrup, Holmegård, Borreby, Fraudegård

og Højstrup studerede 1891-96 udenlands.

Han deltog i Chr. 4s kroning 1596. 1600-04 var han hofjunker.

Han var løjtnant og ritmester under Kalmarkrigen.

Fra 1613-41 var han lensmand i Norge, Vestervig og Dragsholm.

1625 var han rigsråd og krigskommissarius.

1638 blev han takseret til 3600 tdr. hartkorn, så han var rig.

 

 

 

 

 

 

 

Heraldik for Dorothea Below og Ingeborg Parsberg

 

Bille            Golitz      

Skram/Fasti     Below

Parsberg         Lykke          

Holck           Brahe

 

Kamptz

 

 

Løvenbalk

 

 

 

Barfuss

 

 

 

 

Ulfstand 

 

 

 

Linstow

 

 

 

 

Gyrsting 

 

 

 

Borstorf

 

 

 

 

Rønnow

 

 

 

 

Retsow 

 

 

 

Bille

 

 

 

 

Winning 

 

 

 

Trolle

 

Podebusk

 

 

Høeg

 

 

 

Lykke

 

 

 

 

Sparre 

 

 

 

Rønnow

 

 

 

 

Munk 

 

 

 

Manderup

 

 

 

 

Lunge

 

 

 

 

Rosenkrantz 

 

 

 

Reberg

 

 

 

 

Høg 

 

 

 

Has

 

 

 

 

Claus Daa

 

Dorothes Below

 

Ingeborg Pasrsberg

 

Adelsårbog

Epitafium

Adelsårbog

Epitafium

Adelsårbog

Epitafium

1. Daa

Daa

1. Below

Below

1. Parsberg

Parsberg

2. Friis

Friis

2. Skram/Fasti

Skram/Fasti

2. Lykke

Lykke

3. Tinhuus

Tinhuus

3. Golitz

Golitz

3. Holck

. Holck

4. Bild

Bild

4. Bille

Bille

4. Brahe

Brahe

5. Griis

Griis

5. Kamptz

Kamptz

5. Podebusk

Podebusk

6. Brochenhuus

Brockenhuus

6. Løvenbalk

Løvenbalk

6. Høeg (nye)

Høeg (nye)

7. Bille

Bille

7. Barfuss

Barfuss

7. Lykke

Lykke

8. Ulfeld

Ulfeld

8. Ulfstand

Ulfstand

8 Sparre

Sparre

9. Snekken

Snekken

9. Linstow

Linstow

9. Rønnow

Rønnow

10. Bild

Knob

10. Gyrsting

Gyrsting

10. Munk

Munk

11. Friis

Friis

11. Borstorf

Bortstorf

11. Manderup

Manderup

12. Skinkel

Skinkel

12. Rønnow

Rønnow

12. Lunge

Lunge

13. Baad

Baad

13. Retsow

Retsow

13. Rosenkrantz

Rosenkrantz

14. Rantzau

Bild

14. Bille

Bille

14. Reberg

Reberg

15. Gyldenstierne

Gyldenstierne

15. Winning

Winning

15. Høg

Høg

16. Væbner

Væbner

16. Trolle

Trolle

16. Has

Has

 

 

Af de 16 våben for Claus Daa er der 1 uoverensstemmelse med

Adelsårbogen, der har Rantzau, hvor epitafiet har Knob.

 

De 16 våben for Dorothea Below kan være i overensstemmelse

med Adelsårbogen, da jeg ikke kender de tyske våben.

De 16 våben er lettere at se på søsteren Sophie Belows

epitafium i Ringe.

 

De 16 våben for Ingeborg Parsberg er i overensstemmelse

med Adelsårbogen. Has-våbenet (delt våben) ser lidt

anderledes ud på Abildgaards tegning.

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard