Herfølge kirke, Sjælland. Epitafium. Slægtstavler for Jens Sørensen Kaalund

 

Gift 1. gang med

Else Pedersdatter

+1636

Gift 3. gang med

Birgitte Jensdatter

Mule

1624-1670

 Mule

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

 

Oldefar – MMF

 

 

Mor – M

Elisabeth Nielsdatter

 

 

Oldemor – MFM

 

 

 

Morfar – MF

Niels

 

Oldefar – MFF

 

Kvinde

Cathrine Hieronimusdatter

Knoph

1625-1659

 

 

Oldemor – FMM

Barbara von der

Rhone

1505-1573

 

 

Farmor – FM

Barbara Johannesdatter

Paludan

1549-1598

Oldefar – FMF

Johannes Paludan

1497-1561

 

  Knoph

Far – F

Hieronimus Knoph

1583-1652

 

 

Oldemor – FFM

?

 

 

 

Farfar – FF

Christopher Hieronymus Knoph

1535-1611

Oldefar – FFF

Hieronymus Knoph

1500/1520-

 

Gift  2. gang 1647 med

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

 

Oldefar – MMF

 

 

Mor – M

?

 

 

Oldemor – MFM

 

 

 

Morfar – MF

 

Oldefar – MFF

 

Mand

Jens Sørensen Kaalund

Provst

1620-1669

 

 

Oldemor – FMM

 

 

 

Farmor – FM

 

Oldefar – FMF

 

 Kaalund

Far – F

Søren Rasmussen Seirbo

1590-1668

 

Oldemor – FFM

 

 

 

Farfar – FF

Rasmus

 

Oldefar – FFF

 

 

  

 

Herfølge kirke, Sjælland.  Epitafium 1659.

 

    

Jens Sørensen Kaalund var sognepræst i Herfølge-Sædder 1645-69.
Derudover var han provst i Bjæverskov 1659.

Med sin 1. hustru Else Pedersdatter fik han 1 datter.

Med Cathrine Knoph fik han 10 børn og med sin

3. hustru Birgitte Mule fik han 3 børn, hvoraf

Hans Vilhelm Kaalund 1731 fik adelspatent.

 

 

Våben for Jens Sørensen Kaalund og Cathrine Knoph

 

 

 

De 2 våben må være for Jens Sørensen Kaalund og hans

2. hustru Cathrine Hieronimusdatter Knoph, idet der

står ISK og CK på epitafiet.

 

 

 

Den oversatte tekst på epitafiet

 

Jens Sørensen Kaalund, Sognepræst og Provst i Herfølge i 24 Aar,
og Hustruer: 1) Else Pedersdatter, en yndig Datters Moder, død 1636,
2) Karen, Hieronymus Knoffs Datter, Moder til ti Børn:
Søren, Hieronymus,Christoffer, Hieronymus,

Christian, Else, Elisabeth, Karen, Berte og en yngste Datter, død 1659,
3) Birgitte Mule, Hr. Dr. Hans’ Datter, Moder til Jens Jensen K. og Hans Vilhelm K.........

Den udmærkede Fader afgav Livets Rolle 1669 . . . .
den salige Mands Enke døde faa Maaneder efter Ægtefællens Ligfærd.  

 

 

Våben for Hans Vilhelm Kaalund

 

  http://brindt.dk/erik_brindt/12866_1_kaalund_vaabenskjold.jpg 

 

Gravsten over Jens Sørensen Kaalund og 3 hustruer

 

Beskrivelse i Danmarks Kirker:

 

Tværs over Stenen løber et Reliefbælte

med tre Vaabenskjolde, holdt af fire Engle, hvoraf de to ydre blæser i Basun,
Mærkerne er: 1. omvendt Anker og som Hjelmtegn tre Ankre om en

Kugle, over Skjoldet E P D , Kaalunds første Hustru Else Pedersdatter;

2. Dobbelt-Anker og som Hjelmtegn Kranie, ISC (Jens Sørensen Caalund);

3. Skraabjælke og Hjelmtegn: Lam med Fane, CHK (sammes anden Hustru

Catarine Hieronimusdatter Knoff).

Under disse Skjolde er senere indhugget

et mindre, rimeligvis den tredje Hustrus, Birgitte Mule,

og i Bæltet ses desuden Svøbelsesbarn, Timeglas og

krydslagte Knogler. En Reliefversalindskrift

paa Stenens øvre Del er næsten fuldstændig udslidt.