Herfølge kirke, Sjælland. 2 tavler. Slægtstavler for Margrethe Brok og Anne Lunge

 

Forlovet 1611 med

Steen Rosensparre

Til Skarhult

1588-1612

 

 Banner

Oldemor – MMM

Magdalene Eriksdatter

Banner

+1597

 

 Krabbe

Mormor – MM

Anne Iversdatter

Krabbe

+1625

Oldefar – MMF

Iver Krabbe

Til Østergård m.m.

+1561

  Viffert

Mor – M

Christence Axelsdatter

Viffert

1561-1624

 Ulfstand

Oldemor – MFM

Christience Jensdatter

Ulfstand

+1544

 

 

Morfar – MF

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold

+1580

Oldefar – MFF

Tønne Tønnesen

Til Brolykke

+1536

Kvinde

Margrethe Esgesdatter

Brok

1596-1615

 

 Krummedige

Oldemor – FMM

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 

 Bille

Farmor – FM

Margrethe Esgesdatter

Bille

+1595

Oldefar – FMF

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

  Brok

Far – F

Esge Brok

Til Estrup m.m.

1560-1625

 Podebusk

Oldemor – FFM

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

 

 

Farfar – FF

Lage Nielsen Brok

Til Estrup m.m.

+1565

Oldefar – FFF

Niels Lagesen Brok

Til Estrup m.m.

+1534

 

 

 

 

 

 

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

 

 Rosenkrantz

Mormor – MM

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

Oldefar – MMF

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

 Brahe

Mor – M

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

 Bille

Oldemor – MFM

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 

Morfar – MF

Steen Brahe

Til Knudstrup

+1620

Oldefar – MFF

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

Kvinde

Anne Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

1610-1652

 

 Bille

Oldemor – FMM

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 

 Sehested

Farmor – FM

Anne Maltesdatter

Sehested

1554-1621

Oldefar – FMF

Malte Jensen

Til Holmgård

1529-1592

 Lunge

Far – F

Jørgen Lunge

Til Odden m.m.

1577-1619

 Juel

Oldemor – FFM

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

Gift 1628 med

Just Høeg

Til Gjorslev

1584-1646

 

Farfar – FF

Ove Lunge

Til Odden

1548-1601

Oldefar – FFF

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

 

 

 

 

Herfølge kirke, Sjælland.

 

Mindetavle for Margrethe Brok

 

 

Margrethe Brok døde 1615 af kopper.

Hun var 1611 blevet forlovet med Steen Rosensparre

til Skarhult. Han rejste og studerede 1605-10

i Frankrig, Italien og Tyskland.

1610 var han hofjunker. Han faldt 1612 på

Skjellinge Hede (Kalmarkrigen).

 

 

 

Mindetavle for Anne Lunge

 

 

 

Anne Lunge var gift med rigskansler Just Høeg

til Bjørnholm/Høgholm, Gjorslev, Skjersø og Kyø.

Han var forlenet med Børglum, Svendstrup, Kalø.

1623 var han hofmester i Sorø, 1627 rigsråd, 1634 ridder,

1640 rigskansler. 1643 var han gesant i Osnabrück.

De fik 9 børn, hvoraf 5 døde som små.