Herfølge kirke, Sjælland. Tavle. Slægtstavler for Oluf Rosensparre og Lisbeth Gyldenstierne

 

 

 

 Ulfstand

Oldemor – MMM

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 Bille

Mormor – MM

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Oldefar – MMF

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 Brahe

Mor – M

Lisbeth Ottesdatter

Brahe

+1563

 Rud

Oldemor – MFM

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

Morfar – MF

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

Oldefar – MFF

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

Kvinde

Lisbeth Henriksdatter

Gyldenstierne

1563-1638

 

Gyldenstierne

Oldemor – FMM

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+før 1545

 

 Podebusk

Farmor – FM

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

 

Oldefar – FMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

Gyldenstierne

Far – F

Henrik Gyldenstierne

Til Ågård

1540-1592

 Bille

Oldemor – FFM

Karen Bille

+1510

 

 

Farfar – FF

Knud Gyldenstierne

Til Ågård

+1568

Oldefar – FFF

Henrik Knudsen (Gyldenstierne)

Til Restrup

+1517

Gift 1584 med

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

 

 Munk

Mormor – MM

Ide Mogensdatter

Munk

+1586

Oldefar – MMF

Mogens Munk

Til Palsgård

+1558

 Rosenkrantz

Mor – M

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

1533-1588

 Thott

Oldemor – MFM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 

 

Morfar – MF

Oluf Nielsen Rosenkrantz

Til Vallø

1490-1545

Oldefar – MFF

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1516

Mand

Oluf Rosensparre

Til Skarholt m.m.

1559-1624

 

 Rønnow

Oldemor – FMM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 Bille

Farmor – FM

Birgitte Steensdatter

Bille

+1553

Oldefar – FMF

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

Rosensparre

Far – F

Steen Rosensparre

Til Skarholt

1523-1565

 Saxstrup

Oldemor – FFM

Anne Axelsdatter

Saxstrup

 

 

Farfar – FF

Jens/Niels Torbernsen

Til Skarholt

+1530

Oldefar – FFF

Torbern Jensen

Til Skarholt

Nævnt 1487

 

 

 

Herfølge kirke, Sjælland.

 

Mindetavle for Oluf Rosensparre, Lisbeth Gyldenstierne og flere børn

 

          

 

Oluf Rosensparre til Skarholt, Vestervallø og Holmegård

tjente 1579 markgreven af Ansbach.

1691-1602 var han høvedsmand på Landskrona.

1596 var han rigsråd.

1602-24 var han lensmand på Mariager Kloster og Dragsholm.

Han døde 1624 som slægtens sidste mand.

Med Lisbeth Gyldenstierne fik han 7 børn,

hvoraf 4 døde som børn og unge.

En søn Steen Rosensparre faldt 1612  (Kalmerkrigen).

 

 

 

 

 

 

 

Stole med våben for Oluf Rosensparre og Lisbeth Gyldenstierne