Hellested kirke, Sjælland. Kalkmaleri. Slægtstavler for Jens Juel og Vibeke Skeel

 

Gift 2. gang 1685 med

Regitze Sophie Holgersdatter

Vind

1660-1692

Gift 3. gang 1694 med

Dorothea Mogensdatter

Krag

1675-1754

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

 

 Brahe

Mormor – MM

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

Oldefar – MMF

Steen Brahe

Til Knudstrup

+1620

 Lunge

Mor – M

Ide Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

1612-1671

 Sehested

Oldemor – MFM

Anne Maltesdatter

 Sehested

1554-1621

 

 

Morfar – MF

Jørgen Lunge (Dyre)

Til Odden m.m.

1577-1619

Oldefar – MFF

Ove Lunge

Til Odden

1548-1601

Kvinde

Vibeke Ottesdatter

Skeel

1633-1685

 

Gyldenstierne

Oldemor – FMM

Vibeke Christoffersdatter

Gyldenstierne

1549-1613

 

 Friis

Farmor – FM

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

Oldefar – FMF

Niels Friis

Til Ørbæklunde m.m.

1544-1610

 Skeel

Far – F

Otte Skeel

Til Katholm m.m.

1605-1644

 Brahe

Oldemor – FFM

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

 

Farfar – FF

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1639

Oldefar – FFF

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

Gift 1. gang 1660 med

 

Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Karen Mogensdatter

Gyldenstierne

Levede 1625

 

 Lykke

Mormor – MM

Anne Nielsdatter

Lykke

1568-1645

Oldefar – MMF

Niels Lykke

Til Torp m.m.

+1575

 Sehested

Mor – M

Sophie Clausdatter

Sehested

1594-1658

 Bille

Oldemor – MFM

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 

 

Morfar – MF

Claus Maltesen (Sehested)

Til Højris m.m.

1558-1612

Oldefar – MFF

Malte Jensen Sehested

Til Holmgård m.m.

1529-1592

Mand

Jens Juel

Til Juellinge m.m.

1631-1700

Baron 1672

 

 Lange

Oldemor – FMM

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 

 Ulfstand

Farmor – FM

Margrethe Gregersdatter

Ulfstand

1557-1612

Oldefar – FMF

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

    Juel

Far – F

Erik Juel

Til Hundsbæk m.m.

1591-1657

 Skram

Oldemor – FFM

Anne Pedersdatter

Skram

+1581

 

 

Farfar – FF

Peder Juel

Til Alsted

+1604

Oldefar – FFF

Jens Juel

Til Alsted

+1563

 

 

 

 

Kapel 1698 med kalkmaleri for Jens Juel og Vibeke Skeel

 

 

Jens lensbaron Juel til Juellinge, Holmgård, Voergård, Ormholt,

Tåstrup, Ålstrup, Urup, Juellund rejste 1651-55 udenlands.

1655 var han sekretær i Danske Kancelli, 1660 gehejmesekretær.

Han deltog 1660 i fredsforhandlingerne med Sverige.

1672 blev han ophøjet til baron.

1675 var han direktør for Vestindisk Kompagni  og geheimeråd.

Han deltog i fredsforhandlingerne i 1679 og fik fuldmagt til at afslutte

forhandlingerne om prinsesse Ulrikke Eleonores bryllup med Carl XI.

1685 var han ambassadør i Nederlandene, 1693 i Sverige.

1699 blev han generaladmiral og blå ridder.

Med Vibeke Skeel fik han 6 døtre, hvoraf 2 døde som små.

Med Regitze Sophie Vind fik han 1 søn, der døde som lille.