Hee kirke, Ringkøbing Amt. Stole m.m. Slægtstavler for Otte Krag og Anne Rosenkrantz

 

 

 

 Ulfstand

Oldemor – MMM

Lene Holgersdatter

Ulfstand

+1564

 

 Ulfeld

Mormor – MM

Helvig Ebbesdatter

Ulfeld

+1608

Oldefar – MMF

Ebbe Ulfeld

Til Svenstorp

+1560

 Gyldenstierne

Mor – M

Lene Mogensdatter

Gyldenstierne

1588-1639

 Sparre

Oldemor – MFM

Anne Mouridsdatter

Sparre

+1564

 

 

Morfar – MF

Mogens Gyldenstierne

Til Bjergård m.m.

1548-1621

Oldefar – MFF

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup

1481-1569

Kvinde

Anne Holgersdatter

Rosenkrantz

1619-1688

 

 Hardenberg

Oldemor – FMM

Margrethe Corfitzdatter

Hardenberg

+1610

 

 Grubbe

Farmor – FM

Mette Pallesdatter

Grubbe

+1640

Oldefar – FMF

Palle Grubbe

+1561

 Rosenkrantz

Far – F

Holger Rosenkrantz

”Den rige”

Til Landting m.m.

1586-1647

 Ulfstand

Oldemor – FFM

Margrethe Børgesdatter

Ulfstand

+1582

 

 

Farfar – FF

Axel Rosenkrantz

Til Glimminge

1552-1630

Oldefar – FFF

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

Gift 1645 med

 

 

 Lange

Oldemor – MMM

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 

  Ulfstand

Mormor – MM

Anne Gregersdatter

Ulfstand

+1627

Oldefar – MMF

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

 Høeg

Mor – M

Jytte Styggesdatter

Høeg (Banner)

1589-1659

 Bille

Oldemor – MFM

Sidsel Clausdatter

Bille

1528-1580

 

 

Morfar – MF

Stygge Høeg

Til Vang m.m.

+1630

Oldefar – MFF

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

Mand

Otte Krag

Til Voldbjerg m.m.

1611-1666

 

 Lunge

Oldemor – FMM

Christence Ovesdatter

Lunge (Dyre)

+1583

 

 Juel

Farmor – FM

Sophie Nielsdatter

Juel

1544-1583

Oldefar – FMF

Niels Juel

Til Åbjerg

+1568/73

 Krag

Far – F

Niels Krag

Til Agerkrog m.m.

1574-1650

 Stampe

Oldemor – FFM

Else Mogensdatter

Stampe

Nævnt 1557

 

 

Farfar – FF

Mogens Krag

Til Agerskov

1544-1622

Oldefar – FFF

Niels Krag

Til Agerskov

+1557

 

 

 

 

Hee kirke, Ringkøbing Amt. Stole 1635

 

       

 

Otto Krag til Voldbjerg, Agersbæk, Egeskov, Skjoldemose,

Løitved, Flintholm og Visbygård rejste 1630-38 I udlandet.

Han var 1634-44 kancellisekretær. 1645-53 øverste sekretær.

Fra 1645 var han forlenet med Thyholm, Hardanger, Bøvling,

Riberhus og Nyborg (158-62).

1653 var han rigsråd og blev ofte brugt som sendebud til udlandet.

1658 blev han fanget af svenskerne.

Han var fører for adelens modstand mod enevælden.

Dog var han medlem af Statskollegiet og Lovkommissionen.

Med Anne Rosenkrantz fik han 3 børn.

 

Otte Krag og Anne Rosenkrantz er begravet i

Roskilde Domkirke, hvor deres kapel kan ses.

 

 

 

Fontehimmel ca.1650

 

Heraldik for Otte Krag og Anne Rosenkrantz

 

 

 

Krag               Gyldenstierne                           Høeg (Banner)          Rosenkrantz

 

 

 

Font af vestjysk type.

 

 

 

 

Alter 1635

 

 

Niels Krag til Agerkrog, Trundsholm, Kaas,

Voldbjerg og Hessel studerede i Tyskland.

1596 var han koncellisekretær og deltog i

møder i England, Rusland og Sverige.

1603-10 var han øverste sekretær og førte opsyn

med forsvarsforanstaltninger i Riberhus m.m.

Fra 1612 var han lensmand på Øsel,

St. Hans Kloster i Viborg, 1649 på Århusgård.

1613-40 var han landsdommer i Jylland.

1528 var han generalkrigskommissær ved hæren.

Med Jytte Høeg fik han 8 børn.

 

 

 

 

Heraldik for Niels Krag og Jytte Høeg

 

    

 

Krag                Juel                                        Høeg             Ulfstand